11 Okt 2018
      

Cienījamie vecāki!

  Esiet aktīvi un līdzatbildīgi, piedaloties vecāku sapulcē otrdien, 2018. gada 16. oktobrī, plkst.18.00 Tukuma 2.vidusskolas aktu zālē. Sapulcē iegūsiet  precīzu un aktuālu informāciju par jūsu bērnu ikdienā būtiskiem jautājumiem:
  • skolēnu ieguvumi, skolai iesaistoties ESF projektos;
  • mācību darba organizācija skolas pārbūves laikā;
  • pārskats par Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrības iniciatīvām.
Uz tikšanos!
Skolas administrācija
28 Sep 2018
      

  Ar  domām par dzeju  sākumskolas skolēni ieradās uz skolas izteiksmīgas runas konkursu „Mīļdzejolītis” 2.kārtu, kas šogad  notika 27.septembrī. Konkursā piedalījās paši atraktīvākie – bērni, kuri  tika izvēlēti klases konkursā.

  Priecē skolēnu aktīvā iesaistīšanās pasākumā, jo 31 mazais dalībnieks ne tikai centās  norunāt  savu  izvēlēto darbu pēc iespējas izteiksmīgāk, bet arī  ar interesi noklausīties citu dalībnieku sniegumu. Žūrijas komisija bija patīkami pārsteigta par  dzejoļu daudzveidību. Dažādu autoru darbos izskanēja vārdi  gan par pasaules skaistumu, gan par Latviju. Skolotājas Rudītes Peipas vadībā  vokālā ansambļa bērni sniedza muzikālu koncertu.

27 Sep 2018
      

 

“Apaļš kā pūpols, lunkans kā žagars! Slimība ārā, veselība iekšā!”

Jau otro gadu pēc kārtas “O fonds” organizē skolu veselības veicināšanas projektu “Apaļš kā pūpols!”. Šogad darbosimies skaistajā un rosīgajā Tukuma novadā. Esam priecīgi par mūsu jaunajiem draugiem, ar kuriem vesela mācību gada garumā risināsim tēmas, kas saistītas ar veselīgu dzīvesveidu un onkoloģisko slimību profilaksi.

Projekta laikā spēkiem mērosies triju Tukuma skolu vecāko klašu audzēkņi:

  • Tukuma Raiņa ģimnāzija (projekta vadītāja – skolotāja Maija Skuja);
  • Tukuma 2. vidusskola (projekta vadītāja – skolotāja Vēsma Kaņepe);
  • Zemgales vidusskola (projekta vadītāja – skolotāja Sintija Valucka).

25 Sep 2018
      

  2017./2018.gadā Tukuma 2.vidusskolas 4.b klases skolēni mācījās kopā ar turku bēniem eTwinning projektā “A Slice of My Life”, kura gaitā stāstīja viens otram par savu skolu, mācībām, interesēm un ārpusstundu nodarbībām. Skolēni arī kopīgi zīmēja un veidoja savu pilsētu modeļus, dziedāja partnervalstu dziesmas, lasīja grāmatas, svinēja svētkus, kā arī projekta noslēgumā visu apkopoja pašu veidotā izrādē “Dollijas piedzīvojumi”.

18 Sep 2018
      

 

Tukuma  2. vidusskolā 2018. gada  21. septembrī- Olimpiskā diena. Šogad olimpiskās dienas devīze „Teniss vieno!” –  Olimpiskā sporta veida – tenisa popularizēšanai.

 

Olimpiskās dienas norise 1.-12. klasēm:

  • dalībnieku stāšanās no plkst. 9.40 (norādītajās vietās gar skolu – no iekšpagalma līdz celiņam gar skolu),
  • gājiens sākas plkst. 9.50,
  • vingrošana plkst. 10.00 (pie skolas galvenās ieejas).