15 Nov 2017
      

08 Nov 2017
      

Cienījamie skolēni un vecāki!

 

 Lāčplēša dienā – 11. novembrī plkst.16.00

pulcēsimies pie skolas ar savām lāpām vai vēja svecēm un pievienosimies Lāpu gājienam, un piedalīsimies piemiņas brīdī pie 1. pasaules karā kritušo pieminekļa pie Meža kapiem.

 Gājienā vienoti pirmo reizi dosimies ar skolas karogu.

 

Aicina Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrība un skolas vadība

06 Nov 2017
      

   3.novembrī mūsu skolā viesojās Aizsardzības ministrijas pārstāvji un NATO kareivji no ASV, Kanādas, Polijas un Slovēnijas. Viņi ieradās mūsu skolā, lai pastāstītu mums par Latvijas aizsardzību, iespējām Nacionālajos bruņotajos spēkos un ārzemju karavīru lomu Latvijā.

   Tikšanās pirmajā daļā mēs skatījāmies prezentāciju, no kuras mēs varējām gūt jaunu informāciju par Latvijas armiju un tās darbu. Uzzinājām par mūsu karavīru starptautiskajām misijām un ārzemju karavīru nozīmi Latvijā un Eiropā. Pasākuma interesantākā daļa bija saruna ar ārzemju karavīriem.

03 Nov 2017
      

  Šogad vienlaikus ar vairāk kā 3000 Tukuma, Engures un Jaunpils bērniem un jauniešiem arī mūsu skolas skolēni iepazinušies ar sava un kaimiņu novada darba tirgu un profesijām, piedalījušies ekskursijās, konkursos, tematiskajās nodarbībās un citās aktivitātēs. Kopumā Tukuma, Engures, Jaunpils novadā Karjeras nedēļas laikā notika daudz pasākumu gan skolās, gan ārpus tām, lai paplašinātu pirmsskolas vecuma bērnu un skolēnu redzesloku par profesiju daudzveidību un lai palīdzētu jauniešiem savas karjeras izvēlē pirms tālākās izglītības uzsākšanas.

30 Okt 2017
      

1.-4.klašu vecākiem: 

1.novembrī plkst.18.00 interaktīva nodarbība vecākiem "Iekāp skolēna kurpēs!":

1) 18.00-18.40 izvēlētā nodarbība konkrētā klašu grupā (pieteikšanās elektroniski https://goo.gl/forms/EnQHd3oYh4zLrs0I2 )

2) ~18.50 tikšanās ar skolas vadības komandu aktu zālē un pārrunas par nodarbībām un aktualitātēm skolā.

5.-12.klašu vecākiem: 

2.novembrī plkst.18.00 interaktīva nodarbība vecākiem "Iekāp skolēna kurpēs!":

1) 18.00-18.40 izvēlētā nodarbība konkrētā klašu grupā (pieteikšanās elektroniski https://goo.gl/forms/NA5tQ32VjaaLz4RC2 )

2) ~18.50 tikšanās ar skolas vadības komandu aktu zālē un pārrunas par nodarbībām un aktualitātēm skolā.

Tiekamies Tukuma 2.vidusskolā!