• Alvīne Pivņicka 12.a
 • Laura Seidare 12. a
 • Zane Nadīne Jansone 10.b
 • Sandra Erbsa 10.b
 • Artūrs Potjomkins 8.b
 • Kaspars Jansons 8.b
 • Samanta Tiliba 8.b
 • Viktorija Kitija Kūla 8.b
 • Santa Kaņepe 2.a
 • Kristiāna Vegnere 2.b
 • Laura Vīgante 2.c
 • Evita Korna dir. vietn. audzin. darbā/ vecāks
 • Anda Gleizupa bioloģijas skolotāja
 • Santa Šteinerte sākumskolas skolotāja
 • Vēsma Kaņepe vides pulciņa vadītāja/ vecāks

 

Visi skolas skolēni un darbinieki drīkst ierosināt aktivitātes skolā.

Ekopadome ir konsultatīvs un koordinējošs sabiedrības pārstāvju orgāns ,
Ekopadome tiek izveidota no skolēnu, skolotāju, vecāku un skolas darbinieku pārstāvjiem