Mērķis:

Veidot sakoptu, tīru, apzaļumotu skolas vidi, kurā valda pozitīva atmosfēra, kura ir visiem draudzīga un kura radīta, sadarbojoties skolēniem, viņu vecākiem un skolas darbiniekiem.

 

Vides kodekss:

 

ATKRITUMI:

1.      Šķirojam atkritumus klasēs un skolas koplietošanas telpās.

2.      Izvēlamies videi draudzīgus iepakojumus.

3.      Taupīgi izlietojam papīra resursus:

-          Izmantojam lapām abas puses,

-          Izmantojam elektroniskos resursus, nevis drukājam,

-          Veicinām komunikāciju un mazāk izmantojam drukātu informāciju.

4.      Organizējam makulatūras vākšanu.

ENERĢIJA:

1.      Izslēdzam apgaismojumu, izejot no telpas vai ja tā ir pietiekami apgaismota.

2.      Neatstājam datoru gaidīšanas režīmā.

3.      Beidzot darbu, atvieno no tīkla visas elektroierīces, ja tas nav saistīts ar ierīces ekspluatāciju.

 

ŪDENS:

1.      Novēršam ūdens zudumu, nesalabotas santehnikas dēļ, kā arī ziņojam par pamanītajiem bojājumiem.

2.      Bez vajadzības netērēt dzeramā ūdens resursus.

3.      Izglītot sabiedrību par ūdens resursu lietderīgu izmantošanu un nepiesārņošanu.

 

TRANSPORTS:

1.      Neizmantot mehānisko transportu bez vajadzības tad, ja ir iespējams pārvietoties kājām vai ar velosipēdu.

2.      Izmantot sabiedrisko transportu.

3.      Savlaicīgi novērst automašīnu defektus, kas piesārņo vidi.

 

KLIMATA IZMAIŅAS:

1.      Informēt un izglītot par sadzīves darbībām, kas nelabvēlīgi ietekmē apkārtējo vidi un klimata izmaiņas.

2.      Organizēt aktivitātes, kurās tiek veicinātas labvēlīgas klimata saglabāšanas tendences.

3.      Veicināt otrreizējo resursu izmantošanu ikdienā vides ilgtspējīgai attīstībai.

 

MEŽI:

1.      Nepiesārņot mežus un, ja nepieciešams, rīkot to sakopšanas talkas.

2.      Piedalīties meža stādīšanas talkā.

3.      Vadīt nodarbības mežā, lai labāk to iepazītu.

4.      Taupām papīrus, novēršot mežu izciršanu.