Informācija skolēnu ģimenēm

par klases vecāku sapulcēm, kā arī par klases ekskursijām, pārgājieniem u.c. izglītojošiem, sporta, kultūras un atpūtas pasākumiem Tukuma 2.vidusskolas skolēnu dienasgrāmatās, kā arī informatīvajos ziņojumos vecākiem Mykoob.lv un skolas avīzē "Spogulis" (pieejams www.t2v.lv)