Klase Audzinātāja Telpa
Mazā skola
1a Velga Grīnvalde -
1b Kristiāna Ritenberga -
2b Sintija Aumale -
2c Inese Gasparoviča -
3a Lilija Lācekle -
3b Elīna Delvere -
4c Gunita Rosicka -
Lielā skola
1c Lolita Garkāja -
2a Anita Zeltiņa -
4a Santa Šteinerte -
5a Ingrīda Freimane -
5b Jeļena Isajeva -
6b Anda Gleizupa -
6a Natālija Kroškina 7
6c Marita Trušina -
6c Kristīne Upmane -
7a Tamāra Pūpola -
8a Ilze Grigore -
8c Dace Pelce -
8b Skaidrīte Prancāne -
9a Inese Ķirke -
9b Marija Ševčenko -
10a Vēsma Kaņepe -
10b Egita Antone -
11a Kristīne Gereiša -
11b Zita Štrausa 27
12a Dina Baltakmene -
12b Saiva Jansone -