TUKUMA 2.VIDUSSKOLAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBU GRAFIKS

2016./2017.mācību gadam

Interešu izglītības programma

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

Džeza ansamblis 4.-12.kl.

(orķestra telpa) A.Krievs

8 + 2 stundas (ind. / metodiskais darbs)

12.40 – 13.20

15.10 – 15.50

12.40 – 13.20

13.30 – 14.10

12.40 – 13.20

15.10 – 15.50

12.40 – 13.20

13.30 – 14.10

8.00 – 8.40

12.40 – 13.20

Vokāli instrumentālais ansamblis „Pro” 5.-12.kl.

(zēnu mājt. kab.) V.Prancāns 5 stundas

 

 

15.00 – 15.50

15.50 – 16.30

16.30 – 17.10

17.10 – 17.50

17.50 – 18.30

 

 

Tautas deju kolektīvs

1.kl. (aktu zāle / mazās skolas zāle) L.Gaile

3 stundas + 1 stunda (individuālais / pāru / metodiskais darbs)

12.40 – 13.20

(aktu zāle)

 

 

12.40 – 13.20

(aktu zāle)

 

15.00 – 15.40 met.d.

 

12.40 – 13.20

(mazās skolas zāle)

 

Tautas deju kolektīvs

 2.kl. (aktu zāle) L.Gaile

3 stundas + 1 stunda (individuālais / pāru / metodiskais darbs)

13.30 – 14.10

(aktu zāle)

 

15.20 – 16.00 met.d.

 

13.30 – 14.10

(aktu zāle)

 

13.30 – 14.10

(aktu zāle)

 

 

Tautas deju kolektīvs

 3.-4.kl. (aktu zāle / mazās skolas zāle) L.Gaile

3 stundas + 1 stunda (individuālais / pāru / metodiskais darbs)

14.20 – 15.00

 (aktu zāle)

 

15.50 – 16.30 met.d.

 

14.20 – 15.00

(mazā vingrošanas zāle)

15.00 – 15.40

(mazās skolas zāle)

 

 

Tautas deju kolektīvs

 5.-7.kl. (aktu zāle / mazās skolas zāle) L.Gaile

3 stundas +1 stunda (individuālais / pāru / metodiskais darbs)

 

14.20 – 15.00

(aktu zāle)

 

 

14.20 – 15.00

 (aktu zāle)

15.00 – 15.40

 (aktu zāle)

 

15.40 – 16.20 met.d.

 

Vokālais ansamblis 1.kl.

(mazā skola 8.kab.) R.Peipa

2 stundas

 

 

 

 

12.25 – 13.05

13.05 – 13.45

Koris 2.-4.kl. (mazā skola 8.kab. / lielā skola – aktu zāle / 40.kab.) R.Peipa

4 stundas

12.25 – 13.05

(mazā skola, 8.kab.)

12.40 – 13.20

13.30 – 14.10

(lielā skola, aktu zāle)

 

12.40 – 13.20

(lielā skola, aktu zāle)

 

Koris 5.-9.kl.

(aktu zāle / 40.kab.) Ē.Bogataja

6 stundas + 2 stundas (ind.darbs / darbs ar nošu materiālu / repertuāra atlase)

13.30 – 14.10

14.10 – 15.50

40.kab.

12.40 – 13.20

40.kab.

14.20 – 15.00

15.10 – 15.50

(aktu zāle, koncertmeistars)

 

8.00 – 8.40

( aktu zāle, koncertmeistars)

15.00 – 15.40 met.d.

15.40 – 16.20 met.d.

Literāri publicistiskā jaunrade 4.-12.kl. (5.kab.) E.Korna

2 stundas

 

 

13.30 – 14.10

14.20 – 15.00

 

 

Izteiksmīgā runa 5. – 12.kl.

(28.kab.) I.Freimane

 2 stundas

14.20 – 15.00

15.00 – 15.40

 

 

 

 

Izteiksmīgā runa 5. – 9.kl.

(30.kab.) Ī.Antone

2 stundas

 

 

 

 

12.40 – 13.20

13.30 – 14.10

Izteiksmīgā runa 1. – 4.kl.

(mazā skola, 20.kab.) V.Grīnvalde

 2 stundas

 

13.30 – 14.10

14.20 – 15.00

 

 

 

Izteiksmīgā runa 1. – 4.kl.

(lielā skola, 15.kab.) S.Šteinerte

 2 stundas

 

 

13.30 – 14.10

 

 

14.20 – 15.00

Datorzinības  5.-9.kl.

(24. kab.) A.Kairo  

2 stundas

 

 

14.20 – 15.00

15.10 – 15.50

 

 

Praktiskās uzņēmēj-darbības pulciņš 10.-12.kl.

(31. kab.) D.Mustafējeva  2 stundas

 

 

 

16.00 – 16.40

16.40 – 17.20

 

Vizuālās mākslas pulciņš

1.-12.kl. (m.sk. 19.kab.) S.Tišlere

4 stundas + 2 stundas (izstāžu iekārtošana / metodiskais darbs)

 

 

13.00 – 13.40 1.-4.kl.

13.40 – 14.20 1.-4.kl.

14.20 – 15.00

 

14.00 – 14.40 5.-12.kl.

14.40 – 15.20 5.-12.kl.

15.20 – 16.00

 

Lietišķā etiķete

10.-12.kl. (mājt. kab.) A.Māgure 

1 stunda (pēc individuāla grafika 35 nodarbības gadā 8.-12.kl.)

 

 

13.30 – 14.10 8.-9.kl.

(pēc individuāla grafika)

14.20 – 15.00 10.-12.kl.

(pēc individuāla grafika)

 

Sporta spēles

 9.-12.kl. (sporta zāle vai stadions)

 O.Mīļais 3 stundas

 

 

15.00 – 15.40

15.40 – 16.20

16.20 – 17.00

 

 

Koriģējošā vingrošana

1.-12.kl. (mazā sporta zāle)

E.Jaunīte-Mīļā

10 stundas

 

 

 

8.00 – 8.40

8.50 – 9.30

9.40 – 10.20

10.40 – 11.20

11.50 – 12.30

12.40 – 13.20

13.30 – 14.10

14.20 – 15.00

15.10 – 15.50

16.00 – 16.40

 

Volejbols 9.-12.kl. (sporta zāle)

I.Ķirķe 2 stundas

15.00 – 15.40

15.40 – 16.20

 

 

 

 

Autoekslpuatācija 11.-12.kl.

(Auto 1.kab.) V.Prancāns

6 stundas

 

16.00 – 16.40

16.50 – 17.30

17.40 – 18.20

 

15.00 – 15.40

15.50 – 16.30

16.40 – 17.20

 

Skolas vēstures izpēte

10.-12.kl. (25.kab.) S.Prancāne

2 stundas

 

 

 

14.20 – 15.00

15.00 – 15.40

 

Jauno lasītāju klubs

2.-6.kl. (lasītava) I.Lībeka

2 stundas

 

 

 

12.40 – 13.20

11.50 – 12.30

Vides izglītība 5.-12.kl.

(auto 1 vai datorklase) V.Kaņepe

2 stundas

 

 

14.20 – 15.00

 

8.00 – 8.40

Jauno matemātiķu klubs 5.-7.kl. (23.kab.) K.Zubova 2 stundas

 

 

 

15.00 – 15.40

15.50 – 16.30

 

Debašu klubs

9.-12.kl. (38.kab.) J.Isajeva 2 stundas

 

 

14.20 – 15.00

15.10 – 15.50

 

 

Logoritmika 1.-2.kl.

(mazā skola 8.kab.) R.Peipa

4 stundas

 

 

12.25 – 13.05

13.10 – 13.50

14.00 – 14.40

14.45 – 15.25