TUKUMA 2.VIDUSSKOLAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBU GRAFIKS

2018./2019.mācību gada 1.semestrim

Interešu izglītības programma

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

Džeza ansamblis 4.-12.kl.

(orķestra telpa) A.Krievs

8 + 2 stundas (ind. / metodiskais darbs)

12.40 – 13.20

13.30 – 14.10

14.20 – 15.00

13.30 – 14.10

14.20 – 15.00

12.40 – 13.20

8.00 – 8.40

12.40 – 13.20

13.30 – 14.10

14.20 – 15.00

Kameransamblis 4.-12.kl.

(orķestra telpa) U.Strauja

14 + 4 stundas (metodiskais darbs/darbs ar nošu materiālu / repertuāra atlase)

19.00 – 19.40

19.50 – 20.30

20.35 – 21.15 kopmēģ.

14.20 – 15.00 ind.

15.10 – 15.50 ind.

16.00 – 16.40 ind.

16.50 – 17.30 ind.

14.20 – 15.00 metod.d.

15.10 – 15.50 metod.d.

16.00 – 16.40 metod.d.

16.50 – 17.30 metod.d.

 

19.00 – 19.40

19.50 – 20.30

20.35 – 21.15

kopmēģ.

14.20 – 15.00 ind.

15.10 – 15.50 ind.

16.00 – 16.40 ind.

16.50 – 17.30 ind.

Vokāli instrumentālais ansamblis „Pro” 5.-12.kl.

(zēnu mājt. kab.) V.Prancāns

3 stundas + 2 stundas (ind./metodiskais darbs/apskaņošana)

 

 

15.00 – 15.50

15.50 – 16.30

16.40 – 17.20

17.20 – 18.00 met.d.

18.10 – 18.50 met.d.

 

 

Tautas deju kolektīvs 1.-2.kl. (aktu zāle / mazās skolas zāle) L.Cīrule 3 stundas + 1 stunda (metodiskais darbs)

12.40 – 13.20 2.kl.

(aktu zāle)

13.30 – 14.10 met.d.

 

12.40 – 13.20 1.kl.

(aktu zāle)

 

12.40 – 13.30 1.-2.kl.

Tautas deju kolektīvs 3.-4.kl. (aktu zāle) L.Cīrule

3 stundas + 1 stunda (individuālais / pāru / metodiskais darbs)

 

 

13.30 – 14.10

(aktu zāle)

 

 

 

13.30 – 14.10

14.20 – 15.00

(aktu zāle)

15.10 – 15.50 met.d.

Tautas deju kolektīvs 5.-6.kl. (aktu zāle) L.Cīrule

2 stundas + 1 stunda (individuālais / pāru / metodiskais darbs)

14.20 – 15.00

 (aktu zāle)

15.10 – 15.50 met.d.

 

 

14.20 – 15.00

(aktu zāle)

 

 

 

Tautas deju kolektīvs 7.-9.kl. (aktu zāle) L.Cīrule

3 stundas +1 stunda (individuālais / pāru / metodiskais darbs)

 

14.20 – 15.00

15.10 – 15.50

(aktu zāle)

 

 

15.10 – 15.50 met.d.

14.20 – 15.00

 (aktu zāle)

 

 

 

Tautas deju kolektīvs

10.-12.kl. (aktu zāle) L.Cīrule

3 stundas +1 stunda (individuālais / pāru / metodiskais darbs)

18.00 – 18.40

18.40 – 19.20

(aktu zāle)

 

18.00 – 18.40

18.40 – 19.20

(aktu zāle)

15.10 – 15.50 met.d.

 

Vokālais ansamblis 1.kl.

(aktu zāle) R.Peipa

2 stundas

12.25 – 13.05

 

 

 

12.40 – 13.20

Koris 2.-4.kl. (mazā skola 8.kab. / lielā skola – aktu zāle / 40.kab.) R.Peipa

3 stundas + 1 stunda (darbs ar nošu materiālu / repertuāra atlase)

Koncertmeistare G.Rosicka

2 stundas

 

12.30 – 13.10

 (mazā skola, 8.kab.)

12.40 – 13.20

(lielā skola, aktu zāle,

\koncertmeistars)

 

12.40 – 13.20

(lielā skola, aktu zāle,

\koncertmeistars)

 

13.30 – 14.10

(met.d.)

 

Koris 5.-9.kl.

(aktu zāle / 40.kab.) Ē.Bogataja

4 stundas + 2 stundas (ind. darbs / darbs ar nošu materiālu / repertuāra atlase)

Koncertmeistare G.Rosicka

2 stundas

15.10 – 15.50

16.00 – 16.40

(met.d. konc.m.)

 

 

13.30 – 14.10 5. -7.kl.

14.20 – 15.00 8. – 12.kl.

8.00 – 8.40

(aktu zāle, koncertmeistars)

14.20 – 15.00  (met.d.)

15.00 – 15.40 (met.d.)

Izteiksmīgā runa 5. – 12.kl.

(28.kab.) I.Freimane

 2 stundas

14.20 – 15.00

15.10 – 15.50

 

 

 

 

Izteiksmīgā runa 5. – 9.kl.

(30.kab./bibliotēka) Ī.Rimoviča

1 stunda

 

 

 

15.10 – 15.50

 

Izteiksmīgā runa 1. – 4.kl.

(mazā skola, 20.kab.) V.Grīnvalde

 2 stundas

12.30 – 13.10

13.10 – 13.50

 

 

 

 

 

Vizuālās mākslas pulciņš

1.-12.kl. (m.sk. 19.kab.) S.Tišlere

4 stundas

 

 

13.30 – 15.30

 

14.10-14.50

Rotu darbnīca

7.-12.kl. (A3.kab., mājt. kab.) S.Valdmane  4 stundas

 

14.10 - 14.50

14.50 - 15.30

15.40 - 16.20

16.20 - 17.00

 

 

 

Radošo ideju darbnīca

5.-6.kl. (mājt. kab.) D.Pelce 

2 stundas

 

 

14.20 – 15.00

15.10 – 15.50

 

 

Sporta spēles 5.-12.kl. zēniem (sporta zāle vai stadions)

 O.Mīļais 3 stundas

 

 

14.20 – 15.00

15.00 – 15.40

15.40 – 16.20

 

 

Sporta spēles 5.-12.kl. meitenēm

(sporta zāle)

I.Ķirķe 2 stundas + 1 stunda (metodiskais darbs)

15.00 – 15.40

15.50 – 16.30

16.00 – 16.40 met.d.

 

 

 

Autoekslpuatācija 11.-12.kl.

(Auto 1.kab.) V.Prancāns

5 stundas + 1 stunda (metodiskais un/vai individuālais darbs / testu kārtošana tiešsaistē)

 

16.00 – 16.40

met.d., ind.d.

 

15.00 – 15.40

15.40 – 16.20

16.30 – 17.10

17.10 – 17.50

18.00 – 18.40

 

Skolas vēstures izpēte

10.-12.kl. (25.kab./muzejs) S.Prancāne

3 stundas

 

 

 

14.20 – 15.00

14.20 – 15.00

15.00 – 15.40

 

Jauno lasītāju klubs

2.-6.kl. (lasītava) I.Lībeka 2 stundas

12.40 – 13.20

 

12.40 – 13.20

 

 

 

 

Vides izglītība 5.-12.kl.

(A1 vai datorklase) V.Kaņepe 2 stundas

15.00 – 15.40

 

 

 

8.00 – 8.40

Jauno matemātiķu klubs 5.-7.kl. (36.kab.) L.Pinķe 2 stundas

13.30 – 14.10

14.20 – 15.00

 

 

 

 

Logoritmika 1.-2.kl.

(mazā skola 8.kab.) R.Peipa 2 stundas

13.10 – 13.50

14.00 – 14.40

 

 

 

 

Skolas avīze “Spogulis”

5.-12.kl. (5.kab.)

E.Korna-Opincāne

 

14.20 – 15.00

 ind.d. – avīzes salikšana

11.20 – 11.50

 

 

13.30 – 14.10 5.-6.kl.

14.20 – 15.00 7. – 12.kl.

tekstu rediģēšana, ind.d.

Robotikas pulciņš 5.-6.kl. (22.kab.)

R.Helviga, G.Helvigs 8 stundas

15.00 – 15.40

15.40 – 16.20

16.30 – 17.10

17.10 – 17.50

 

 

 

13.30 – 14.10

14.10 – 14.50

15.00 – 15.40

15.40 – 16.20

Šaha pulciņš 2.-5.kl. (konf.z.)

R.Helviga 4 stundas – no 01.10.2018.

 

14.20 – 15.00

15.00 – 15.40

 

14.20 – 15.00

15.00 – 15.40