TUKUMA 2.VIDUSSKOLAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBU GRAFIKS

2017./2018.mācību gada 2.semestrim

Interešu izglītības programma

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

Džeza ansamblis 4.-12.kl.

(orķestra telpa) A.Krievs

8 + 2 stundas (ind. / metodiskais darbs)

13.30 – 14.10

12.40 – 13.20

13.30 – 14.10

12.40 – 13.20

15.10 – 15.50

13.30 – 14.10

8.00 – 8.40

12.40 – 13.20

13.30 – 14.10

14.20 – 15.00

Kameransamblis 4.-12.kl.

(orķestra telpa) U.Strauja

10 + 4 stundas (ind. / metodiskais darbs)

18.30 – 19.10

19.20 – 20.00

20.10 - 20.50 kopmēģ.

14.20 – 15.00 ind.

15.10 – 15.50 ind.

16.00 – 16.40 ind.

16.50 – 17.30 ind.

 

18.30 – 19.10

19.20 – 20.00

20.10 - 20.50

kopmēģ.

14.20 – 15.00 ind.

15.10 – 15.50 ind.

16.00 – 16.40 ind.

16.50 – 17.30 ind.

Vokāli instrumentālais ansamblis „Pro” 5.-12.kl.

(zēnu mājt. kab.) V.Prancāns 5 stundas

 

 

15.00 – 15.50

15.50 – 16.30

16.30 – 17.10

17.10 – 17.50

17.50 – 18.30

 

 

Tautas deju kolektīvs 1.kl. (aktu zāle / mazās skolas zāle) L.Cīrule

2 stundas + 1 stunda (metodiskais darbs)

11.50 – 12.30 met.d.

12.40 – 13.20

(mazās skolas zāle)

 

 

12.40 – 13.20

(aktu zāle)

 

 

Tautas deju kolektīvs 2.-3.kl. (aktu zāle) L.Cīrule

2 stundas + 2 stundas (individuālais / pāru / metodiskais darbs)

 

13.30 – 14.10

(aktu zāle)

 

 

11.50 – 12.30 met.d.

13.30 – 14.10

(aktu zāle)

 

11.50 – 12.30 met.d.

 

 

Tautas deju kolektīvs 4.-5.kl. (aktu zāle) L.Cīrule

2 stundas + 1 stunda (individuālais / pāru / metodiskais darbs)

14.20 – 15.00

 (aktu zāle)

 

 

12.40 – 13.20 met.d.

13.30 – 14.10

(aktu zāle)

 

 

 

 

Tautas deju kolektīvs 6.-9.kl. (aktu zāle) L.Cīrule

3 stundas +1 stunda (individuālais / pāru / metodiskais darbs)

15.10 – 15.50

16.00 – 16.40

 (aktu zāle)

14.20 – 15.00

(aktu zāle)

 

15.10 – 15.50 met.d.

 

 

 

 

 

Tautas deju kolektīvs

10.-12.kl. (aktu zāle) L.Cīrule

4 stundas +1 stunda (individuālais / pāru / metodiskais darbs)

16.50 – 17.30 met.d.

17.30 – 18.10

18.20 – 19.00

(aktu zāle)

 

17.30 – 18.10

18.20 – 19.00

 (aktu zāle)

 

 

Vokālais ansamblis 1.kl.

(aktu zāle) R.Peipa

2 stundas

 

 

 

 

12.30 – 13.10

13.05 – 13.45

Koris 2.-4.kl. (mazā skola 8.kab. / lielā skola – aktu zāle / 40.kab.) R.Peipa

3 stundas + 1 stunda (ind.darbs / darbs ar nošu materiālu / repertuāra atlase)

Koncertmeistare G.Rosicka

2 stundas + 1 stunda (nošu materiāla apguve)

12.40 – 13.20

(lielā skola, aktu zāle, koncertmeistars)

12.30 – 13.10

 (mazā skola, 8.kab.)

 

12.40 – 13.20

(lielā skola, aktu zāle, koncertmeistars)

13.30 – 14.10 (met.d.)

 

Koris 5.-9.kl.

(aktu zāle / 40.kab.) Ē.Bogataja

4 stundas + 2 stundas (ind.darbs / darbs ar nošu materiālu / repertuāra atlase)

Koncertmeistare G.Rosicka

2 stundas + 1 stunda (nošu materiāla apguve)

 

16.00 – 16.40 met.d.

14.40 – 17.20 met.d.

14.20 – 15.00 5.-7.kl.

15.10 – 15.50 8.-9.kl.

(aktu zāle, koncertmeistars)

 

8.00 – 8.40

(aktu zāle, koncertmeistars)

14.20 – 15.00

(10.-12.kl.grupa 40.kab.)

Izteiksmīgā runa 5. – 12.kl.

(28.kab.) I.Freimane

 2 stundas

13.30 – 14.10

14.20 – 15.00

 

 

 

 

Izteiksmīgā runa 5. – 9.kl.

(30.kab.) Ī.Rimoviča

2 stundas

 

 

 

 

12.40 – 13.20

13.30 – 14.10

Izteiksmīgā runa 1. – 4.kl.

(mazā skola, 20.kab.) V.Grīnvalde

 2 stundas

12.40 – 13.20

13.30 – 14.10

 

 

 

 

 

Datorzinības  5.-9.kl.

(24. kab.) A.Kairo 

2 stundas

 

 

14.20 – 15.00

15.10 – 15.50

 

 

Vizuālās mākslas pulciņš

1.-12.kl. (m.sk. 19.kab.) S.Tišlere

2 stundas

 

 

13.30 – 15.00

 

 

Rotu darbnīca

7.-12.kl. (A3.kab., mājt. kab.) S.Valdmane  4 stundas

 

14.10 - 14.50

14.50 - 15.30

15.40 - 16.20

16.20 - 17.00

 

15.10 – 15.50

16.00 – 16.40

 

Interešu izglītības programma

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

Radošā ideju darbnīca

5.-6.kl. (mājt. Kab.) R.Braumane 

2 stundas

15.30 – 16.10

16.20 – 17.00

 

 

 

 

Sporta spēles 5.-12.kl. zēniem (sporta zāle vai stadions)

 O.Mīļais 3 stundas

 

 

 

 

14.20 – 15.00

15.00 – 15.40

15.40 – 16.20

Sporta spēles 5.-12.kl. meitenēm

(sporta zāle)

I.Ķirķe 2 stundas + 1 stunda (metodiskais darbs)

15.00 – 15.40

15.50 – 16.30

16.00 – 16.40 met.d.

 

 

 

Autoekslpuatācija 11.-12.kl.

(Auto 1.kab.) V.Prancāns

5 stundas + 1 stunda (metodiskais un/vai individuālais darbs / testu kārtošana tiešsaistē)

 

16.00 – 16.40

met.d., ind.d.

 

15.00 – 15.40

15.40 – 16.20

16.30 – 17.10

17.10 – 17.50

18.00 – 18.40

 

Skolas vēstures izpēte

10.-12.kl. (25.kab.) S.Prancāne

2 stundas

 

 

 

 

13.30 – 14.10

14.20 – 15.00

 

Jauno lasītāju klubs

2.-6.kl. (lasītava) I.Lībeka 2 stundas

 

12.40 – 13.20

13.30 – 14.10

 

 

 

Vides izglītība 5.-12.kl.

(a1 vai datorklase) V.Kaņepe 2 stundas

15.00 – 15.40

 

 

 

14.20 – 15.00

Jauno matemātiķu klubs 5.-7.kl. (36.kab.) K.Zubova 2 stundas

 

13.30 – 14.10

 

13.30 – 14.10

 

Praktiskās uzņēmēj-darbības pulciņš 10.-12.kl.

(6. kab.) D.Mustafējeva  5 stundas

 

14.20 – 15.00

15.10 – 15.50

12.40 – 15.00

(pasākumi ārpus skolas)

 

 

Logoritmika 1.-2.kl.

(mazā skola 8.kab.) R.Peipa 2 stundas

 

 

12.40 – 13.20

13.30 – 14.10

 

 

Skolas avīze “Spogulis”

5.-12.kl.

(5.kab.) E.Korna-Opincāne

 

11.20 – 11.50

14.20 – 15.00

 

 

14.30 – 16.00

Radošā ideju darbnīca

5.-6.kl. (mājt. Kab.) R.Braumane 

2 stundas

15.30 – 16.10

16.20 – 17.00

 

 

 

 

Sporta spēles 5.-12.kl. zēniem (sporta zāle vai stadions)

 O.Mīļais 3 stundas

 

 

 

 

14.20 – 15.00

15.00 – 15.40

15.40 – 16.20

Sporta spēles 5.-12.kl. meitenēm

(sporta zāle)

I.Ķirķe 2 stundas + 1 stunda (metodiskais darbs)

15.00 – 15.40

15.50 – 16.30

16.00 – 16.40 met.d.

 

 

 

Autoekslpuatācija 11.-12.kl.

(Auto 1.kab.) V.Prancāns

5 stundas + 1 stunda (metodiskais un/vai individuālais darbs / testu kārtošana tiešsaistē)

 

16.00 – 16.40

met.d., ind.d.

 

15.00 – 15.40

15.40 – 16.20

16.30 – 17.10

17.10 – 17.50

18.00 – 18.40

 

Skolas vēstures izpēte

10.-12.kl. (25.kab.) S.Prancāne

2 stundas

 

 

 

 

13.30 – 14.10

14.20 – 15.00

 

Jauno lasītāju klubs

2.-6.kl. (lasītava) I.Lībeka 2 stundas

 

12.40 – 13.20

13.30 – 14.10

 

 

 

Vides izglītība 5.-12.kl.

(a1 vai datorklase) V.Kaņepe 2 stundas

15.00 – 15.40

 

 

 

14.20 – 15.00

Jauno matemātiķu klubs 5.-7.kl. (36.kab.) K.Zubova 2 stundas

 

13.30 – 14.10

 

13.30 – 14.10

 

Praktiskās uzņēmēj-darbības pulciņš 10.-12.kl.

(6. kab.) D.Mustafējeva  5 stundas

 

14.20 – 15.00

15.10 – 15.50

12.40 – 15.00

(pasākumi ārpus skolas)

 

 

Logoritmika 1.-2.kl.

(mazā skola 8.kab.) R.Peipa 2 stundas

 

 

12.40 – 13.20

13.30 – 14.10

 

 

Skolas avīze “Spogulis”

5.-12.kl.

(5.kab.) E.Korna-Opincāne

 

11.20 – 11.50

14.20 – 15.00

 

 

14.30 – 16.00