Tukuma 2.vidusskolas skolēnu domes vēlēšanu rezultāti

 2017./2018.m.g.

Skolēnu domes vēlēšanās savu kandidatūru bija izvirzījuši 20 skolēni. 

Skolēnu domes sastāvu veido visi kandidāti, kuru balsu skaits pārsniedzis 5% robežu.

 

Vārds, uzvārds

Klase

Iegūtās balsis

%

Adrians Gūtšmits 10.b 48 11%
Kristiāna Penka 9.a 45 10%
Līga Piņķe 12.b 41 9%
Ance Annija Konova 12.b 41 9%
Linda Strautmane 9.a 40 9%
Laura Brūvere 12.b 34 8%
Marks Orlovs 7.a 29 7%
Artis Belouss 12.b 24 6%
Māra Mendrika 10.b 20 5%