Skolēnu domes darba plāns

Mēnesis

Datums

Pasākums

Klašu grupa

Atbildīgie

Janvāris

18.-30.

Jauniešu apmaiņas projekta izstrāde

9.-11.

L. Brūvere, K.Gereiša

21.01.

11.20 – 11.50

Brīvais mikrofons “ Augļi skolas ēdnīcā”

5.-12.

P. Mihailova, V.Kaņepe

25., 27., 28.01.

Bateriju vākšanas akcija “ Tīrai Latvijai”

1.-12.

R. Lavrinoviča,

D.Daile,  V.Kaņepe

 

29.01.

18.00-20.00

Filmu vakars

9.-12.

J.J.Dātavs, K.Gereiša

Februāris

Pēc laika apstākļiem

Sniega figūru konkurss 2016

5.- 8.

L. Strautmane, V.Kaņepe

1.-12.02.

Valentīndienas pasts

1.-12.

A.Belouss, K.Gereiša

12.02.

Valentīndienas balle

9.-12.

A.Belouss, V.Kaņepe

15. 02.

Akcija “ Siltais džemperis, zeķes un čības”

1.– 12.

I. Andersone,

V.Kaņepe

15. -19.02

 

Bateriju vākšanas akcija “ Tīrai Latvijai”

1.-12.

R.Gudelis, I.Lūsēna, V.Kaņepe

Marts

7.-11.03.

Sporta nedēļa

1.- 4.

A. Belouss,

V. Kaņepe

10.03.

Dziesmu kaujas

8.- 9.

10.-11.

skolotāji

P. Mihailova, V.Kaņepe

29.03.-1.04

Raibā stila nedēļa

1.-12.

L.Brūvere,

V.Kaņepe

Aprīlis

20.04.

Erudīcijas konkurss

Tēma: dabas zinības, ģeogrāfija, bioloģija

5.- 6.

7.- 8.

S.Tiliba,

R.Golubevs,

K.Gereiša

22.04.

Makulatūras un PET vākšana

1.-12

J.J.Dātavs, L.Piņķe, V.Kaņepe

22.04.

Lielā talka

1.- 8.

10.-11.

L. Strautmane, K.Gereiša

Maijs

6.05.

Pasaules veselīgas pārtikas nedēļa, Smūtiju diena

1.- 4.

E.Dāve, V.Kaņepe

16.-20.05.

Akcija “ Salabosim savas mācību grāmatas!”

1.- 12.

I.Andersone, K.Gereiša

 

Tukuma 2.vidusskolas skolēnu domes vēlēšanu rezultāti

 2015./2016.m.g.

Vārds, uzvārds

Klase

Iegūtās balsis

%

Artis Belouss

10.b

85

27%

Samanta Tiliba

9.b

74

23%

Eva Dāve

7.a

55

17%

Ritvars Golubevs

9.b

50

16%

Ieva Andersone

7.b

46

15%

Paula Mihailova

9.c

43

14%

Laura Brūvere

10.b

38

12%

Juris Jānis Dātavs

10.b

36

11%

Megija Neilande

9.c

35

11%

Līga Pinķe

10.b

31

10%

Ričards Helmanis

6.b

30

9%

Linda Strautmane

7.a

28

9%

Lauma Luīze Krūmiņa

10.a

27

9%

Renāte Lavrinoviča

5.a

26

8%

Ričards Gudelis

6.c

26

8%

Diāna Daile

6.b

26

8%

Artūrs Helmanis

5.b

22

7%

Sandijs Belouss

5.b

23

7%

Elīna Elizabete Pavličenko

10.a

23

7%

Mareks Pinķis

7.c

19

6%

Samanta Jēkabsone

6.c

17

5%

Ivanda Lūsēna

6.c

16

5%

Augusts Bērziņš

7.c

10

3%

Kristiāna Pabina

5.c

9

3%

Helēna Keiša

5.c

8

3%