• Virsdrēbes jāatstāj garderobē.

  • Lasītavā ievēro klusumu.

  • Cieni sevi un citus.

  • Uzziņas fondu (enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas) drīkst izmantot tikai lasītavā.

  • No abonementa uz lasītavu literatūru drīkst ņemt tikai ar bibliotekāra atļauju. Aizejot neaizmirsti atdot paņemto literatūru bibliotekārei.

  • Pret grāmatām izturies saudzīgi.

  • Savu darbavietu atstāj kartībā.

  • Lasītāj, paņemtās grāmatas bibliotēkā nodod pēc 14 dienām!