29 Mai 2017
      

Tukuma 2.vidusskolas atzinības rakstu pasniegšanas pasākumi skolēniem

       2017.gada 31.maijā aktu zālē

  • 9.00 – 1.-2.klašu skolēni
  • 10.00 – 3.-5.klašu skolēni
  • 11.00 – 6.-8., 10.-11.klašu skolēni

2017.gada 9.jūnijā plkst.14.00

  • aktu zālē - 9.klašu skolēnu izlaidumā

2017.gada 9.jūnijā plkst.17.00

  • aktu zālē - 12.klašu skolēnu izlaidumā