01 Sep 2017
      

1.-4.klasēm

 • 9.00 – skolēnu pulcēšanās kabinetos pie klašu audzinātājām
 • 9.30 – pasākuma atklāšana skolas stadionā un stafetes ar staciju maiņu.
 • Pēc pasākuma (~ 12.00)  – pusdienas skolas ēdnīcā.

 

 

5.-12.klasēm

 • 5.-6.klasēm plkst. 8.30 – pulcēšanās Tukuma Sporta skolas stadionā, Kuldīgas ielā 74, un
  SPORTA DIENAS ATKLĀŠANA.
  Sporta aktivitātes stafetes skrējiens – šķēršļu josla, virves vilkšana, pionierbols – volejbola paveids) ilgs līdz plkst. 11.00
 • 7.-8.klasēm plkst. 8.30 – pulcēšanās Tukuma Sporta skolas stadionā, Kuldīgas ielā 74, un
  SPORTA DIENAS ATKLĀŠANA.
  Sporta aktivitātes (stafetes skrējiens – šķēršļu josla, virves vilkšana, volejbols, futbols, spēka vingrinājumi) ilgs līdz plkst. 11.00
 • 9.-12.klasēm plkst. 10.50 – pulcēšanās Tukuma Sporta skolas stadionā, Kuldīgas ielā 74, un
  SPORTA DIENAS ATKLAŠANA.
  Sporta aktivitātes (stafetes skrējiens – šķēršļu josla, virves vilkšana, volejbols, strītbols, spēka vingrinājumi) ilgs līdz plkst. 14.00

Nepieciešams sporta apģērbs un apavi.

 

Atbildīgie pedagogi

Pasākuma organizatori: 1.-4.klasēm – A.Stepanova, 5.-12.klasēm – I.Ķirķe, O.Mīļais, A.Čākurs

Stafešu vadītāji 1.-4.klasēm: R.Peipa, S.Tišlere, R.Braumane, D.Plūksna

Sporta disciplīnu vadītāji 5.-12.klasēm: G.Helvigs, M.Ševčenko, V.Kaņepe, O.Antule, V.Prancāns, B.Beike, A.Locāne, R.Helviga

Atbildīgie par klasi 1.-4.klašu audzinātāji:

KLASE

AUDZINĀTĀJAS

KLASE

AUDZINĀTĀJAS

1.A

GUNITA ROSICKA

3.A

ANITA ZELTIŅA

1.B

SANTA ŠTEINERTE

3.B

SINTIJA AUMALE

1.C

LIENE KOKINA

3.C

INESE GASPAROVIČA

2.A

VELGA GRĪNVALDE

4.A

LILIJA LĀCEKLE

2.B

KRISTIĀNA RITENBERGA

4.B

ELĪNA DELVERE

2.C

LOLITA GARKĀJA

4.C

ELĪNA SKVORCOVA

 

Attēlu rezultāti vaicājumam “sport clip art”Atbildīgie par klasi un tiesneši disciplīnās, kurās startē klase, 5.-12.klašu audzinātāji:

KLASE

AUDZINĀTĀJAS

KLASE

AUDZINĀTĀJAS

5.A

KRISTA ZUBOVA

9.A

ILZE GRIGORE

5.B

LIENE DOBELE

9.B

SKAIDRĪTE PRANCĀNE

5.C

KRISTA MAŠINSKA

9.C

DACE PELCE

6.A

INGRĪDA FREIMANE

10.A

DINA BALTAKMENE

6.B

SAIVA JANSONE

10.B

IEVA FELDBERGA

6.C

ANITA KAIRO

11.A

VĒSMA KAŅEPE

7.A

NATĀLIJA KROŠKINA

11.B

EGITA ANTONE

7.B

ANDA GLEIZUPA

12.A

KRISTĪNE GEREIŠA

7.C

KRISTĪNE UPMANE

12.B

ZITA ŠTRAUSA

8.A

TAMĀRA PŪPOLA

 

 

8.B

ĪRA RIMOVIČA

 

 

8.C

Olga Antule