20 Dec 2017
      

  2017.gada 6.decembrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mūsu skolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums, lai veicinātu 8.klašu skolēnu karjeras izvēli atbilstoši viņu stiprajām pusēm un darba tirgus vajadzībām.

  Nodarbības gaitā skolēni guva informāciju par šobrīd aktuālām un izzūdošām profesijām, par bīstamām un neparastām profesijām. Dažādās aktivitātēs skolēni kopā ar nodarbību vadītāju – karjeras konsultanti Agitu Šmitiņu izzināja karjeras jautājumus no dažādiem skatu punktiem un atklāja iespējamos soļus karjeras attīstības procesā, kā arī pārrunāja un diskutēja par to, kā apzināt savas stiprās puses un kā tās saistīt ar karjeras vajadzībām, karjeras plānošanu, lēmumu pieņemšanu šajā vecumposmā.

Skolēni praktiski līdzdarbojās, izmantojot interaktīvas metodes un karjeras izvēles metodikas. Pārdomāja iespējamās atbildes un atbildēja uz jautājumiem: Ko es gribu? Ko es spēju? Kā es to varu panākt? Kurš man var palīdzēt? Kur es to varu darīt?, izmantojot mācību metodisko līdzekli “Karjeras kompass”. Pārdomas un stāstījumu par sevi un savām nākotnes iecerēm veicināja metodiku “Tava Pasaule” un “Tava izvēle” u.c. izmantošana. Pēc nodarbības skolēni atzina, ka “vislabāk patika izvēlēties kartītes”, spēle “Mēmais šovs”, “spēle par to, ko prot”, patika “tad, kad bija jautājumi un jāmainās vietām” un “darbs komandās”. Skolēni rakstīja, ka no šajā nodarbībā apgūtā dzīvē noderēs “viss, ko vadītāja stāstīja un ko mēs izrunājām”, “kā vislabāk atrast īsto profesiju”, “padomi, kā izvēlēties profesiju”, “lai saprastu, ko es īsti vēlos”.  Kopumā pēc skolēnu atzinumiem šī nodarbība bija “jautra un lietderīga”, “patika uzzināt daudz ko par profesijām”, tā “patiešām palīdzēja”, “šī stunda man lika visu apdomāt”, un skolēni teica “paldies par šīm divām stundām” un atzina, ka “vajadzētu vairāk tādas nodarbības”.

Paldies nodarbības vadītājai A.Šmitiņai par skolēnu rosināšanu domāt par savām interesēm, spējām, prasmēm, sasaistot tās ar iespējamo karjeras izvēli nākotnē, ļaujot skolēniem līdzdarboties un radoši domāt!

Skolēni, izmantojot metodikas “Tava pasaule” kartītes ,grupās runāja par sevi un savām stiprajām pusēm un to saistību ar nākotnes nodomiem.

Jautrā aktivitātē skolēni tikai ar kustībām centās parādīt raksturīgāko dažādās profesijās.