20 Dec 2017
      

   2017.gada 18.decembrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mūsu skolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums, lai veicinātu 5.-6.klašu skolēnu karjeras izvēli atbilstoši viņu stiprajām pusēm un darba tirgus vajadzībām, iepazīstot ķīmijas, fizikas u.c. dabaszinātņu profesijas un to iespējas nodarbinātības jomā.

   Nodarbības gaitā skolēni izzināja, kuras profesijas atbilst dabaszinātņu jomai, noskaidrojot, kur tās var apgūt, kam pievērst uzmanību, mācoties skolā fiziku, ķīmiju, dabaszinības u.c. mācību priekšmetus un kur šo profesiju pārstāvjiem ir iespējams strādāt.

  Skolēni, piedaloties praktisko darbnīcu eksperimentu veikšanā, uzzināja, kur dabaszinātņu jomā apgūto izmanto ikdienā, kā arī rūpniecībā, medicīnā, pārtikas ražošanā un dažādos uzņēmumos. Interaktīvā nodarbībā vadītāji kopā ar dalībniekiem veica eksperimentus un zinātniskus trikus, ļaujot skolēniem zinātni ieraudzīt pavisam jaunā gaismā un saprast, ka tam, ko es šobrīd mācos skolā ir saistība ar iespējamo nākotnes profesiju. Nodarbības noslēgumā skolēniem tika akcentēts, ka fizika, ķīmija un dabaszinības nav tikai mācību priekšmeti, bet ka šīs zinātņu nozares un profesijas, kuras ar tām saistītas, nākotnē var kļūt par tavu nodarbošanos.

  Par skolēnu ieinteresētību liecināja ne tikai neatslābstošā vēlme pieteikties asistēt eksperimentu veikšanā, vēlme pasmaržot, pataustīt, pagaršot, izjust, bet arī uzdotie jautājumi pēc pasākuma un vēlēšanās vēl uzkavēties un parunāties, piemēram: “Es nodarbojos ar baletu, bet mani interesē fizika, kā es varu savu nākotni ar to saistīt?” Un nodarbības vadītājs stāstīja par fizikas likumiem, kuri jāzina baleta mākslā, kā arī aicināja turpmākajos gados pievērst lielu uzmanību dabaszinātņu apguvei skolā. Kā atzina skolotāji, kuri piedalījās pasākumā, tad šo nodarbību tēmas atbilst ne tikai bērnu uztverei, bet arī zināšanām, kādas attiecīgā vecuma skolēni apgūst skolā.

  Paldies Laboratorium.lv Zinātniskā teātra un Ekspertu skolas nodarbību vadītājiem par skolēnu rosināšanu domāt, kā skolā apgūstamās dabaszinātņu tēmas saistāmas ar dažādām zinātnēm ikdienā! Kā viņi paši atzīst: “Mūsu mērķis ir bērniem radīt pozitīvu priekšstatu un mīlestību pret zinātni, kā arī ielikt stiprus pamatus fizikā un ķīmijā, kas noderēs gan skolā, gan vēlāk arī dzīvē.” Skolēni tika rosināti domāt par iespējamo karjeras izvēli nākotnē dabaszinātņu nozarēs un profesijās.

Nodarbību vadītāji atraktīvā veidā noturēja skolēnu nedalītu uzmanību un rosināja interesei par dabaszinātnēm un ar to saistītajām profesionālajām jomām, kurās cilvēki ir nodarbināti