10 Jan 2018
      

  Otrdien, 9.janvārī, aktīvākajiem mūsu skolas 10.-12. klašu skolēniem sadarbībā ar Tukuma jauniešu centru bija iespēja iesaistīties projekta „Jauniešu un politikas veidotāju dialogs Tukuma novadā” pirmajā aktivitātē – seminārā par līdzdalību.

  Šāds seminārs otrdien notika arī Tukuma Raiņa ģimnāzijā un Zemgales vidusskolā. Seminārs bija par līdzdalību un jauniešu līdzdalības iespējām Tukuma novadā. To organizēja biedrība “Creative Minds for Culture” sadarbībā ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi un Tukuma novada Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru.

  Sākumā iepazināmies ar to, kas ir līdzdalība, kādi ir tās veidi un iespējas un kā tā izpaužas ikdienā. Pēc tam jaunieši apvienojās tādās kā interešu grupiņās (vienā grupā cilvēki ar līdzīgām interesēm un hobijiem). Katra grupa izgatavoja plakātu, kurā aprakstīts un shematiski attēlots tas, kas, viņuprāt, būtu vērts ieviest Tukuma novadā un kas mums, Tukuma jauniešiem, ir nozīmīgs. 

Visas idejas ir realizēšanas vērtas, tikai jauniešiem jābūt neatlaidīgiem un jācenšas tās īstenot, kas patiesībā nav tik sarežģīti, cik izklausās.

Par dažādiem notikumiem, pasākumiem un brīvprātīgā darba iespējām vari uzzināt: Facebook:@Tukumanovadajauniesiem

Būsim aktīvi, iesaistīsimies, palīdzēsim Tukumam atplaukt vēl vairāk!

Ance Annija Konova, 12.b klases skolniece