16 Jan 2018
      

Pirmās trīs MOT nodarbības 7. klašu skolēniem notiks:

  • 31.01.2018. – 7.b klase – 3., 4., 5. stunda.
  • 1.02.2018. – 7.a klase – 1., 2., 3. stunda
  • 1.02.2018. – 7.c klase – 4., 5., 6. stunda.

 

KAS IR MOT?

MOT ir iedvesmojoša un mūsdienīga motivācijas programma Latvijas skolu jauniešiem (no 7.-9.klasei).
MOT mērķis ir stiprināt drosmi izdarīt apzinātas izvēles un ticēt savām spējām.
MOT vīzija ir sabiedrība, kuru veido spēcīgi, atvērti un par sevi pārliecināti cilvēki.

MOT filozofija: DROSME DZĪVOT | DROSME RŪPĒTIES | DROSME PATEIKT NĒ
Svarīgākie ieguvumi MOT programmā: 

  • mazāk kautiņu, mobinga, konfliktu;
  • mazāk vientuļu jauniešu, kuriem nav neviena drauga;
  • retākas psihiskas saslimšanas; 
  • mazāk atkarību.

12 interaktīvu nodarbību cikls 3 mācību gadu laikā. To pasniedz īpaši izraudzīti un apmācīti MOT treneri (skolotāji, brīvprātīgie).

2017./2018.m.g. MOT apgūs vairāk kā 2000 skolēnu 22 Latvijas skolās, 53 MOT treneru vadībā.

MOT – izvēlies drosmi!                                           
Vairāk informācija   www.mot.lv