18 Jan 2018
      

  Tukuma 2.vidusskolā jau regulāri tiek realizēti dažādi starptautiski sadarbības projekti: eTwinning aktivitātes mācību procesā, Erasmus+ projekts, kas veicina skolotāju profesionālo pilnveidi, Nordplus projekts mācību motivācijas paaugstināšanai, kas dod iespēju vidusskolēniem viesoties Zviedrijas un Somijas skolās. Lai palīdzētu jauniešiem pašiem plānot un izveidot jauniešu apmaiņas projektu, skolotāja Kristīne Gereiša pieteicās uz jaunatnes darbinieku apmācībām TIC TAC Bulgārijā 2017.gada nogalē, ko atbalstīja Jaunatnes starptautisko programu aģentūra. Apmācības bija paredzētas jaunatnes līderiem un jaunatnes darbiniekiem, kas ir ieinteresēti izmantot starptautisko sadarbību, lai uzlabotu vietējās attīstības stratēģijas. To laikā tika veicināta kvalitatīvu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu izstrāde, tapušas idejas sadarbībai. 

  TIC TAC ir īpaši izstrādāts apmācību modelis, kurš regulāri tiek realizēts dažādās Eiropas valstīs un pulcē dažādu valstu un tautību jaunatnes dalībniekus- jauniešu organizāciju un centru pārstāvjus, skolotājus, augstskolu darbiniekus  un citus interesentus. Tā mērķi ir veicināt pirmos soļus, jaunatnes jomas projekta īstenošanai starptautiskā komandā, attīstīt dalībnieku neformālās izglītības un starpkultūru mācīšanās procesa plānošanas kompetences, popularizēt jaunatnes līdzdalību un aktīvu pilsoniskumu kā centrālos elementus, īstenojot Eiropas projektus.
Apmācības notika Varnā- pilsētā Melnās jūras krastā, kas ir atzīta par Bulgārijas jauniešu galvaspilsētu un tās vadīja fantastiski treneri  Jo Claeys no Porugāles un Denis Morel no Francijas, kas ar savu aizrautību un entuziasmu visus iesaistīja aktīvā un jēgpilnā darbībā. 
  Mācību gaitā tika apskatīti un izanalizēti visi projekta darbības posmi, sākot no idejas līdz pat izvērtējumam un rezultātu izplatīšanai. Darbs notika ar neformālās izglītības metodēm, notika dažādu situāciju simulācijas, darbs grupās, ideju tirdziņi un citas aktivitātes. Vakaros notika gan starpkultūru pasākumi, gan maģiskā raganu nakts, gan iepazīšanās ar vietējo kultūru un tradīcijām. 
Ir iegūti jauni draugi, domubiedri un potenciālie projekta partneri Bulgārijā, Ukrainā, Turcijā, Krievijā, Horvātijā un citur, un jau top pieteikumi jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem, kā rezultātā ceram, ka skolas jaunieši varēs gūt jaunu pieredzi un pilnveidot svešvalodu prasmes projekta aktivitātēs citās Eiropas valstīs.