01 Feb 2018
      
  29. un 30. janvārī mūsu skolā norisinājās Meža dienas. Meža karjeras dienas programmu skolām piedāvā AS “Latvijas valsts meži” sadarbībā ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru, lai izglītotu 8. – 12. klases par karjeras iespējām meža nozarē. 
  Šajās dienās uz skolu bija atbraucis Latvijas valsts mežu pārstāvis – ilggadējs mežzinis, meža inženieris, mežizstrādes vadītājs Pēteris Stepiņš, lai informētu par mežu nozīmību un iespējām, ko tas var sniegt tagadnes un nākotnes paaudžu vajadzību apmierināšanai, kā arī par mežu nozari, kā par perspektīvu jomu, ar kuru nākotnē jaunieši var saistīt savu karjeru. 
  Sākumā tika sniegts neliels ieskats, kā un kur izmanto  mežu resursus, kā, gadiem ejot, ir uzlabojusies un palielinājusies mežu teritorija. Mēs tikām iepazīstināti ar jaunajām, modernizētajām tehnoloģijām mežistrādes ikdienā, darba apģērbu un aprīkojumu, ko izmanto mežstrādnieki.
  Skolēni tika iepazīstināti ar iespējām, kur apgūt profesijas, kuras saistītas ar meža jomu, parādot perspektīvas gan tepat, Latvijā, gan arī ārvalstīs. Nodarbībā varēja uzzināt, ka ar meža nozares profesijām ir saistīti tādi šobrīd skolā apgūstamie mācību priekšmeti kā bioloģija, ģeogrāfija, fizika, matemātika, informātika, svešvalodas u.c. Filmā tika demonstrētas iespējamās darba vietas gan laboratorijās, gan uzņēmumu cehos, ražotnēs un birojos, gan loģistikas centros un ārvalstu sadarbības procesa nodrošināšanā. Izrādās – tā ir ļoti perspektīva un mūsdienīga nozare, ar ko saistīt savu karjeru!
  Nodarbībā skolēniem bija arī iespēja tikai no dēļiem uzbūvēt pašnesošo tiltu, kura būvniecībai projektu izstrādāja Leonardo da Vinči, pamatā lietojot trīs labi pazīstamus ģeometrijas principus: nostiepts loks, parabola un akmens arka.
  Pēc tam notika praktiskā daļa, kurā, sadaloties grupās, bija jāizpilda vairāki uzdevumi:
Pēc dažādu koku ripām (smaržas, mizas, krāsas, koksnes) jānosaka, kas tas ir par koku;
no sadzīves materiāliem jānosaka, kura ražošanā nav ticis izmantots koks;
pēc dažādi apgrauztiem un bojātiem zariem, kokiem, mizām, jāatpazīst, kurš meža dzīvnieks vai kukainis, ir nodarījis šos kaitējumus;
pēc koka stumbra ripas jānosaka, cik tam ir gadskārtu – vai diametrā lielākais ir arī senākais;
no dotajiem koku bluķīšiem jānosaka, kurš varētu svērt 0,50 kg (jāpiebilst, ka pirmajā dienā tie tika nozāģēti no baļķa skolēnu norādītajās vietās – tur, kur viņiem šķita – jā, šis gabals varētu būt puskilogramu smags;
kā arī pirmajā dienā, kad skolēni uzdevumus veica ārā, jo nebija uzsnidzis sniegs, bija jānosaka pie skolas augošās egles augstums, izmantojot savas zināšanas par leņķiem, attālumu un soļu garumu.
  Šie praktiskie darbi tika organizēti, lai parādītu, cik daudz mēs zinām par mežu un cik daudz skolā apgūto protam izmantot dzīvē. 
Kopumā šīs Meža dienas bija interesants pasākums, jo mēs, 9., 11., 12.klašu skolēni, uzzinājām daudz ko jaunu, noderīgu, un, iespējams, tieši šīs jaunās zināšanas mums varētu noderēt nākotnē.
Sāra Matisone, 12.b klases skolniece