05 Feb 2018
      

 

31.janvārī mūsu skolā notika veiklības stafetes 1. un 2.klašu skolēniem. 

Patīkamu pārsteigumu skolēniem sagādāja mūsu skolas absolvents Jānis Eisaks un sporta klubs “Tukuma brāļi”, katram skolēnam dāvinot atstarotāju, lai ceļš uz skolu un mājup no tās būtu drošs. Paldies par jaukajām dāvaniņām!

Sacensību rezultāti:

1.klašu grupā 1.vieta 1.b klasei, 2.vieta 1.a klasei, 3.vieta 1.c klasei;

2.klašu grupā 1.vieta 2.c klasei,  2.vieta 2.b klasei, 3.vieta 2.a klasei.

Paldies sporta skolotājiem Inesei Ķirķei, Agritai Stepanovai, Oskaram Mīļajam un Aldim Čākuram par daudzveidīgām, interesantām un aizraujošām stafetēm!

Direktora vietniece mācību darbā Santa Šteinerte