04 Jūn 2018
      

  25.maijā, Rīgā Eiropas mājā notika Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu izlaidums. Starp 18 skolām, kam Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks un Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks pasniedza “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” goda zīmes, bija arī Tukuma 2.vidusskola.

  Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas ir ES mēroga programma, kuru sadarbībā ar pedagogiem īsteno Eiropas Parlamenta birojs Latvijā. Programmas mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu ES daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties. Programma paredzēta 9.-12. klašu audzēkņiem un tajā tiek pievērsta uzmanība integrētas ES tematikas iekļaušanai formālajā un neformālajā mācību procesā, atspoguļojot mūsu mijiedarbību ar Eiropu - kultūrā, vēsturē, literatūrā, mākslā, mūzikā, fizikā, ķīmijā, svešvalodās u.c. Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” programmā aktīvi iesaistās arī Latvijas eiroparlamentārieši.

  Lai saņemtu šo nosaukumu, skolai bija jāizpilda virkni dažādu uzdevumu: tika rādīta atklātā stunda par dažādu sabiedrības reakciju uz ES lēmumiem, lasītas Eiropas Parlamenta deputātu dāvinātās grāmatas un rakstītas vēstules A.Pabrikam un I.Vaiderei, veidoti metodiskie materiāli, katru mēnesi pildīta speciāla dienasgrāmata par EPVS programmas aktivitātēm skolā, veidoti regulāri ieraksti Facebook Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu vietnē, veiktas skolasbiedru aptaujas un apkopoti to rezultāti. Jaunie vēstnieki no 10.klasēm vadīja nodarbības jaunāko klašu skolēniem. 9.maijā skolā notika Eiropas dienas svinības “Izspēlēsim Eiropu!” Darba procesā izveidojās lieliska sadarbība ar Tukuma esošajiem Eiropas Brīvprātīgā darba veicējiem- skolā notika regulāras nodarbības, kurās ārvalstu jaunieši runāja par lēmumu pieņemšanu ES, organizēja lomu spēles, diskutēja ar vidusskolēniem par izglītības jautājumiem un migrāciju Eiropā.

  Esam gandarīti par pašu paveikto un saņemto atzinību. Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas programmas koordinatorei skolā Kristīnei Gereišai būs iespēja apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē 2018.gada novembrī, bet decembrī  pieci skolas jaunie vēstnieki dosies uz Strasbūru.