12 Jūn 2018
      

Skola piedāvā apgūt 3  izglītības programmas:

  • VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIRZIENA PROGRAMMU (KODS 31011011)

 Raksturojošie mācību priekšmeti: latviešu valoda, angļu valoda, ētika, filozofija, psiholoģija (programmu pilnībā skatīt šeit)

  •  VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS MATEMĀTIKAS, DABASZINĪBU UN TEHNIKAS VIRZIENA PROGRAMMU(KODS 31013011)

 Raksturojošie mācību priekšmeti: matemātika, fizika, programmēšanas pamati, (programmu pilnībā skatīt šeit)

Skola piedāvā

  • apgūt daudzveidīgas interešu izglītības programmas;
  • iegūt autovadītāja apliecību.

Uzņemšana 10.klasē no 18.jūnija.

Iestājoties jāiesniedz šādi dokumenti (jāuzrāda oriģināli):

  • apliecību par pamata izglītību kopija, uzrādot orģinālu;
  • sekmju izraksta kopija, uzrādot orģinālu;
  • skolēna medicīniskā karte (Nr.026/u);
  • vecāka iesniegums (pieejams t2v.lv).

Iesniedzot dokumentus jāuzrāda skolēna dzimšanas apliecība.

Uzziņas 63124383 (kanceleja)