22 Jūn 2018
      

   Kā dāvana Tukuma 2.vidusskolas 50 gadu jubilejā, noslēgumam tuvojas arhitektu biroja “MARK arhitekti” izveidotais skolas pārbūves projekts 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" ietvaros. Tā ir iespēja īstenot skolas vīziju “Mācīt un mācīties radoši, prasmīgi un ieinteresēti modernizētā un atvērtā skolas vidē”.

Renovācijas laikā darbu turpināsim visi kopā citās telpās Tukumā.

2018./2019. mācību gadā Tukuma 2.vidusskola darbu turpina bez izmaiņām.

Tukuma 2.vidusskolas direktore Anita Locāne