03 Sep 2018
      

Kas piedalās?

 • 1.– 12. klašu skolēni. Katra klase ierodas savā noformējumā.

Kur un cikos notiek?

 • 1.– 4. klašu skolēniemTukuma 2.vidusskolas stadionā
  • Pulcēšanās plkst. 10.00
  • Pasākuma sākums  plkst. 10.30
  • Pasākuma ilgums līdz plkst. 12.30
 • 5. – 11. klašu skolēniemTukuma Sporta skolas stadionā
  • Pulcēšanās plkst. 9.30
  • Pasākuma sākums plkst.10.00
  • Pasākuma ilgums līdz plkst.13.00

Kas organizē?

Skolotāji, klašu audzinātāji, 12.klašu skolēni

 

 

Tukuma 2.vidusskolas

klašu kolektīvu saliedēšanās diena

“KOPĀ ESAM STIPRI”

 

Mērķis:

veicināt skolēnu iepazīšanos un klašu kolektīvu saliedēšanos radoši aktīvā līdzdarbībā.

Uzdevumi:

 1. attīstīt skolēnu sadarbības prasmēs, darbojoties grupās,
 2. veicināt savstarpējo līdzatbildību kopēja mērķa sasniegšanā,
 3. sekmēt skolēnu savstarpējo iepazīšanos un adaptāciju klases kolektīvos jaunā mācību gada sākumā.

Dalībnieki:

 1. – 12. klašu skolēni. Katra klase ierodas savā noformējumā.

Vieta un laiks:

               1. – 4. klašu skolēni  Tukuma 2.vidusskolas stadionā, pulcēšanās plkst. 10.00, pasākuma sākums  plkst.10.30, pasākuma norise līdz plkst. 12.30.

               5. – 11. klašu skolēni Tukuma Sporta skolas stadionā, pulcēšanās plkst. 9.30,

pasākuma sākums plkst.10.00, pasākuma norise līdz plkst.13.00.

Pasākuma programma:

Katras stacijas ilgums ir 15 minūtes. Pēc signāla notiek maiņa.

1.-4.klašu pasākuma norise

1.  stacija: “Līkloču skrējiens starp konusiem”

Klasi sadala divās komandās pēc auguma, stafeti sāk pēc skolotāja signāla, beidzot stafeti, kolonnā pirmais paceļ roku.

2. stacija: “Rotaļa”

Rotaļu katrai klasei izvēlas klases audzinātājs.

3. stacija: “Bumbas padošana pa „tuneli””

Skolēni nostājās divās kolonnās viens aiz otra ar atstarpi izstieptas rokas attālumā. Pēc signāla, noliecoties uz priekšu, padod bumbu starp kājām uz aizmuguri. Kolonnā pēdējais, saņemot bumbu, skrien un nostājas savai grupai priekšā, un turpina padot bumbu. Stafeti veic katrs vienu reizi, pirmajam nonākot priekšā, jāpaceļ bumba virs galvas par zīmi, ka komanda uzdevumu ir veikusi.

4. stacija: “Vingrošanas riņķa padošana pa apli”

Izveido divus apļus, stājoties zēns, meitene, zēns, meitene utt. Sadodas rokās un riņķi uzver starp viena pāra rokām. Pēc signāla riņķi jāpārvieto, neatlaižot rokas un izlienot tam cauri pa apli pulksteņa rādītāja virzienā, līdz nonāk sākuma pozīcijā. 3.-4.klašu grupas izmanto divus riņķus vienu otram pretī.

5. stacija: “Tenisa bumbiņu  nešana”

Sadalās divās komandās pēc dzimšanas dienu mēnešiem, gadalaikiem – ziema, vasara viena komanda, pavasaris, ziema – otra. Turpceļā noliek pa bumbiņai uz katra konusiņa, apskrien lielo konusu, atpakaļceļā savāc bumbiņas un atdod rokās nākamajam.

6. stacija: “Dziesma”

Pēc fotogrāfijām/attēliem jāsavirknē dziesmu vārdi un jānodzied.

7. stacija: “Skrējiens pāros ar vingrošanas riņķi”

Nostājas kolonnā pa divi, pirmais pāris nostājas riņķī, turot to, pēc signāla sāk skrējienu uz priekšu, apskrien konusu un atpakaļ, atdod riņķi nākamajam pārim. Turpina, līdz pirmais pāris nonāk savā vietā.

8. stacija:

Rotaļa “Namiņš deg”.

9. stacija: “Bumbas vadīšana ar nūju”

Izveido divas komandas, ar florbola nūju vada bumbu ap konusu un nodod stafeti nākamajam.

10.  stacija: “Trāpi mērķī”

Klase izveido divas komandas. No līnijas pa vienam met katrs vienu bumbiņu grozā. Kad visi uzdevumu veikuši, saskaita, cik bumbiņu grozā, un noskaidro precīzāko komandu, ja atliek laiks, var uzdevumu veikt vēlreiz.

11.  stacija: “Burti”

Sadala klasi divās grupās, skolotāja nosauc burtu, un bērni stājoties, sēžoties, tupus, guļot to atveido.)

12.  stacija: “Stafetes kociņa padošana”

Izveido divas komandas, pirmajam dalībniekam rokā stafetes kociņš. Pēc signāla sāk skrējienu, lecot pāri barjerām, atpakaļ skrien gar barjerām, apskrien savu komandu un nodod stafetes kociņu kolonnā pirmajam. Stafeti beidzot, pirmais izstieptā rokā paceļ stafetes kociņu.

Tiesneši:

Skolotāji: Agrita Stepanova, Rudīte Peipa, Sņežana Tišlere, Daiga Plūksna un 12.klašu skolēni.

 

5.-11.klašu pasākuma norise

Katras stacijas ilgums ir 20 minūtes. Pēc komandas, kas izskanēs mikrofonā, notiek maiņa.

1. stacija:

          Tajā ietilpst 1.uzdevums, 2. uzdevums un 3.uzdevums.

           1.  uzdevums – Virves vilkšana: uz uzdevumu dodas visu trīs klašu komandas, un savstarpēji notiek virvju vilkšanas sacensības.

Pēc 1.uzdevumu A. un B. klase dodas uz 3.uzdevumu (mešana) un C. klase dodas uz 2.uzdevumu (aukliņa).

           2.  uzdevums – Mešana: 5 min. laikā jācenšas, metot bumbas konteineros, iegūt lielāko summu skaitu, kādu klase var savākt.

           3.  uzdevums – Aukliņa: Divi no klases griež auklu noteiktu laiku, 5. – 6. klasei uzdevums censties izskriet cauri, nepieskaroties auklai, lai pēc iespējas vairāk dalībnieku spēj izskriet cauri. 7. – 11. klasei uzdevums – lielākais skolēnu skaits, cik skolēnu vienā reizē var izlēkt ar auklu.

2. stacija:

            Tajā ietilpst 1.uzdevums, 2.uzdevums, 3.uzdevums.

             1. uzdevums – Stafete slēpes: stafetē piedalās 12 dalībnieki – 3 dalībnieki nostājas starta vietā, pārējie 9 izdalās pie katra konusa pa 3. Pirmie iekāpj slēpēs un sadarbojoties dodas ar slēpēm līdz nākamajam trijniekam, un notiek nomaiņa. Tālāk ceļu sāk nākamais trijnieks, pēdējais jeb ceturtais trijnieks apiet apkārt pēdējam konusam un dodas atpakaļ. Ceļš atpakaļ jāveic tāpat kā turp ar maiņām pie katra konusa.

              2. uzdevums – Bumbas pārnešana: klase sadalās pa pāriem, un pāri nostājās viens aiz otra. Pārim tiek iedotas divas nūjas un bumba. Pārim, turot nūjas, jāaiznes bumba līdz norādītajai vietai un jāveic metiens. Atpakaļceļā viens ņem nūjas, otrs – bumbu un veic skrējienu pie komandas un nodod stafeti nākamajam pārim no komandas.

                3. uzdevums – Skrējiens uz ātrumu: komanda veic skrējienu līdz konusam un atpakaļ, nododot stafeti nākamajam ar avīzi.

3. stacija:

             Tajā ietilpst 1.uzdevums, 2.uzdevums un 3.uzdevums.

                1. uzdevums – Kreklu vilkšana: komandas dalībnieki sastājas viens aiz otra, pirmajam tiek uzvilkts krekls, krekls jānovelk tā, lai uzvilktu nākamajam, kamēr krekls tiek līdz pēdējam komandas biedram.

               2. uzdevums – Ūdens pārnešana: Uzdevums piepildīt noteiktā laikā  pudeli ar ūdeni. Komanda sastājas vienā rindā, pirmais ūdens traukā iemērc sūkli un padod to nākamajam, sūklis ceļo no rokas rokā, līdz pēdējais izspiež sūklī palikušo ūdeni pudelē. Mērķis noteiktajā laikā piepildīt pēc iespējas pilnāku pudeli.

              3. uzdevums – Skrējiens ar trijkāji: Klase jeb komanda sadalās pa pāriem. Pārim tiek iedoti trīs maisi, pāris ārējās kājas ieliek katru savā maisā, bet iekšējās – vienā maisā, izveidojot trijkāji. Turot maisus, veic skrējienu ar trijkāji pa norādīto maršrutu, tālāk maisus nodot nākamajam pārim.

4. stacija: “Veiksme, intuīcija, prāts T2V noskaņās”

Atbildīgie pedagogi: Ieva Feldberga, Inga Kokina, Liene Vasiļonoka, Daina Vizule, Baiba Beike.

Šajā punktā skolēni tiks sadalīti 5 grupās, jo šis punkts tiks sadalīts 5 daļās. Pēdējais uzdevums katrai klasei būs kopējs – izveidot pašu fotografētu fotouzņēmumu kolāžu noteiktā tematikā. Uzdevumu apraksti:

 1. Slavenas personas – savieno klases audzinātāju ar klasi;
 2. Ģeogrāfija – pēc fotogrāfijas atpazīsti kabinetu;
 3. Zinātne – savieno mācību priekšmetu ar atbilstošu skolotāju;
 4. Vēsture – interesanti fakti par T2V;
 5. Reklāmas pauze – uzfilmē 20 sekunžu labāko reklāmu T2V;
 6. Latvijai 100 – kopā ar klasi izveidot savu fotogrāfiju kolāžu. Tajā jābūt 5 fotogrāfijām ar tēmām: gaisā; zemē; kājām otrādi; “Būt vai nebūt? Tāds ir jautājums”; vienotība.

5.stacija: Radošā darbnīca “Talantu fabrika”

Katra klase zīmē savas izjūtas, sevi saliedēšanas dienā (~ 10 minūtes). Darbi tiks izvietoti izstādē skolas telpās.

6.stacija: Dziedošais punkts! 

            Klašu grupas 5.-8. kl. skolēni pēc dotajiem burtiem domās dziesmas, kuras sākas ar izlozēto burtu.

            9.-11. kl. skolēni minēs dziesmu nosaukumus pēc attēliem un nodziedās vismaz vienu pantiņu.
Katrai klasei diploms pēc aktivitātes: 1. Superdziedošākā klase; 2. Dziedošākā klase; 3. Muzikāli radošākā klase.

7.stacija: Dabaszinību pietura

1. uzdevums

Dabaszinātnēs ir svarīgi mācēt: projektēt ko vajadzīgu, izveidot to, ko projektējam, pielietot to, ko esam izveidojuši.

Tātad pirmajā uzdevumā katram skolēnam tiek izsniegta papīra lapa, jāizdomā, kā no tās izgatavot lidmašīnu (1), jāizgatavo tā (2) un jātrāpa ar izgatavoto lidmašīnu norādītajā mērķī (3). Veiksmīgāka ir komanda, kas trāpījusi vairāk lidmašīnu mērķī – vingrošanas riņķī.

2.uzdevums

Un tikpat svarīgi ir mācēt strādāt komandā, lai darbs veiktos: veikli, saskanīgi, rezultatīvi.

Komandas veido četru cilvēku grupas, katra komanda saņem kopā sasietu 3 virvju komplektu (7 m). Sasieto galu tur viens – vaļējos galus tur trīs skolēni, katrs aiz sava virves gala. Uzdevums, regulāri mainoties pinēju grupām, atvēlētajā laikā uzpīt garāko bizi vai kura komanda sapin ātrāk līdz galam.      

            Tiesneši:

Skolotāji: Inese Ķirķe, Oskars Mīļais, Aldis Čākurs, Vēsma Kaņepe, Ērika Bogataja, Guntars Helvigs, Uģis Bērziņš, Sanita Birzniece,  Evita Korna-Opincāne, Dace Pelce, Rita Krieva, Andra Locāne, Liene Vasiļonoka, Vilnis Prancāns, Everita Ratkus, Inga Kokina, Marija Ševčenko, Daina Vizule un 12.klašu skolēni.

 

Klašu audzinātāji:

1.a,b,c - Aiga Blumberga-Ķimene, Lilija Lācekle, Ilze Bulaha

2.a,b,c - Gunita Rosicka, Santa Šteinerte, Liene Kokina

3.a,b,c - Velga Grīnvalde, Kristiāna Ritenberga, Lolita Garkāja

4.a,b,c - Anita Zeltiņa, Sintija Aumale, Aira Šmite

5.a,b,c - Zita Štrausa, Ligija Cīrule, Egita Antone

6.a,b,c - Arta Locāne-Āboliņa, Liene Dobele, Krista Mašinska

7.a,b,c - Ingrīda Freimane, Saiva Jansone, Anita Kairo

8.a,b,c - Nataliya Kroshkina, Anda Gleizupa, Kristīne Upmane

9.a,b,c - Tamāra Pūpola, Īra Rimoviča, Kristīne Gereiša

10.a,b - Ilze Grigore, Skaidrīte Prancāne

11.a,b - Dina Baltakmene, Ieva Feldberga

 

Noslēgumā veidojas skolēnu kopdarbs, kurš tiks izvietots skolas telpās, simbolizējot skolas vērtības: līdzatbildība, sadarbība, izaugsme.