28 Sep 2018
      

  Ar  domām par dzeju  sākumskolas skolēni ieradās uz skolas izteiksmīgas runas konkursu „Mīļdzejolītis” 2.kārtu, kas šogad  notika 27.septembrī. Konkursā piedalījās paši atraktīvākie – bērni, kuri  tika izvēlēti klases konkursā.

  Priecē skolēnu aktīvā iesaistīšanās pasākumā, jo 31 mazais dalībnieks ne tikai centās  norunāt  savu  izvēlēto darbu pēc iespējas izteiksmīgāk, bet arī  ar interesi noklausīties citu dalībnieku sniegumu. Žūrijas komisija bija patīkami pārsteigta par  dzejoļu daudzveidību. Dažādu autoru darbos izskanēja vārdi  gan par pasaules skaistumu, gan par Latviju. Skolotājas Rudītes Peipas vadībā  vokālā ansambļa bērni sniedza muzikālu koncertu.

  Pārsteidza arī  jaunie talanti – skolēni, kuri ar aizrautību norunāja savus sacerētos dzejoļus. Pārliecināja arī apkārtējo interese par notiekošo zālē. Runātāju -  klausītāju simpātiju novērtēja paši dalībnieki. Atraktīvo dalībnieku darbošanos vēroja un klausījās arī citi skolēni un pieaugušie.

  Vēl notiks konkursa 3.kārta.  Dalībnieki, kuri saņems godalgotas vietas, varēs sevi apliecināt lielajā skolas konkursā, uzstājoties kopā ar vecāko klašu skolēniem. Mums ir ļoti daudz  talantīgu  bērnu un šogad žūrijai  būs ļoti grūti izvērtēt pašus labākos.

Ar domām par dzeju, lai izdodas nokļūt līdz novada konkursam!

Pasākuma koordinatore, skolotāja Velga Grīnvalde