11 Okt 2018
      

Cienījamie vecāki!

  Esiet aktīvi un līdzatbildīgi, piedaloties vecāku sapulcē otrdien, 2018. gada 16. oktobrī, plkst.18.00 Tukuma 2.vidusskolas aktu zālē. Sapulcē iegūsiet  precīzu un aktuālu informāciju par jūsu bērnu ikdienā būtiskiem jautājumiem:
  • skolēnu ieguvumi, skolai iesaistoties ESF projektos;
  • mācību darba organizācija skolas pārbūves laikā;
  • pārskats par Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrības iniciatīvām.
Uz tikšanos!
Skolas administrācija