19 Okt 2018
      

  Jau kopš 2017. gada rudens Tukuma 2. vidusskolas skolēni un skolotāji kopā ar partneriem no Somijas un Zviedrijas ir iesaistījušies Nordplus projektā „Motto” (Motivation Together). Nordplus programmu izveidojusi Ziemeļu Ministru padome, kur sākotnēji piedalījās tikai Ziemeļvalstis, taču kopš 2008. gada programmā piedalās arī Baltijas valstis.

  2017./2018.mācību gadā Tukuma 2. vidusskolas 10.klašu jaunieši ciemojās partnerskolās Helsinkos un Stokholmā, kur kopā ar vietējiem jauniešiem apmeklēja mācību stundas, diskutēja par to, kas veicina mācību motivāciju, savukārt, skolotāji, iepazinās ar Somijas un Zviedrijas izglītības sistēmu.

  Šogad no 1.-5. oktobrim mūsu partneri – 14 cilvēku delegācija (4 skolotāji un 10 skolēni) – viesojās Tukuma 2. vidusskolā. Projekta vizītes ietvaros dalībnieki iepazina Tukumu, apmeklēja Durbes pili, sporta stundu laikā slidoja Tukuma Ledus hallē, starptautiskās komandās veica orientēšanās uzdevumus Vecrīgā, kā arī apmeklēja Jūrmalu. Draudzīgs un jauks izvērtās pasākums ar ugunskuru un sporta spēlēm jūras krastā, kurā piedalījās projektā iesaistītie skolotāji, skolēni un vecāki, kuri savās ģimenēs uzņēma somu un zviedru viesus. Īpašs pārbaudījums ārzemju skolēniem bija piedalīšanās mācību stundās, kur visi priekšmeti notika latviešu valodā. Arī skolotājiem tika dota iespēja apmeklēt mācību stundas pēc savas izvēles. Kopīgās nodarbībās katras valsts jaunieši prezentēja mājās sagatavotos video, kuros stāstīja par savu skolu, kā arī strādāja grupās, domājot par to, kas viņus visvairāk motivē mācībām. Projekta noslēgumā notika aktivitāšu izvērtējums un turpmākās sadarbības plānošana.

  Skolotāji atzina, ka šāda starptautiska sadarbība ir ļoti vērtīga, jo gan pedagogi, gan skolēni iepazīst citu valstu izglītības sistēmu, kultūru, cilvēkus, gūstot jaunas idejas un spēju paskatīties uz savu valsti no mazliet cita skatu punkta. Jaunieši, izvērtējot Latvijā pavadīto laiku, atzina, ka vislabāk viņiem patika grupās veiktie orientēšanās uzdevumi Rīgā, pasākums Jauniešu centrā, kur kopīgi tika ceptas pankūkas un saliedēšanās pasākums jūras krastā.

  Esam pateicīgi visiem, kas palīdzēja šo nedēļu viesiem padarīt atmiņā paliekošu: Tukuma novada Domei, Tukuma muzejam  par iespēju apmeklēt Durbes pili, Jauniešu centram, Tukuma 2. vidusskolas atsaucīgajiem vecākiem – Kasparam Liepam un “Kvazi pizza”, Anitai Skudrai un “Rīgas Dzirnavniekam” un, protams, ģimenēm, kas uzņēma un rūpējās par ārzemju jauniešiem nedēļas garumā.

 

Projekta “Motto” komanda: Kristīne Gereiša, Anita Locāne, Ieva Feldberga