19 Okt 2018
      

  Šogad par panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē Tukuma 2. vidusskolai līdz ar 55 citām skolām Latvijā piešķirts Ekoskolas nosaukums.

  Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notika 14. septembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Tajā piedalījās mūsu skolas 12.a klases skolnieces kopā ar skolotāju Vēsmu Kaņepi, kas aktīvi iesaista skolas skolēnus un arī vecākus dažādās vides aktivitātēs, piemēram, jūras piekrastes sakopšanā, makulatūras vākšanā u.c.

  Ekoskolu programma ir plašākā izglītības iestāžu sadarbības programma pasaulē, kurā piedalās vairāk nekā 51 000 skolu, tai skaitā vairāk nekā 200 izglītības iestādes Latvijā – no pirmsskolām līdz augstskolām. Tās vieno kopīgs mērķis – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina ilgtspējīgu attīstību.

  Ekoskolā skolēns iemācās kritiski domāt, mērķtiecīgi sadarboties un aktīvi iesaistīties savu, savas kopienas un sabiedrības problēmu risināšanā, kas vērstas uz atbildīgu attieksmi un motivāciju rīkoties apkārtējās vides saglabāšanā.

  Latvijas Ekoskolas nosaukums ir nacionāla līmeņa apbalvojums tām skolās, kas ir ceļā uz Zaļo karogu – kvalitātes zīmi, ko saņem tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Arī mūsu skola ir ceļā uz šo prestižo apbalvojumu.

12.a klases skolnieces kopā ar Bulgārijas vides departamenta vēstnieku. Meitenes pasniedza vēstniekam savu zīmēto Bulgārijas karogu ar savu novēlējumu ilgtspējīgai vides saglabāšanai.