04 Dec 2018
      

  Š.g. novembra izskaņā Tukuma 2.vidusskolas 4.-6.klašu skolēni karjeras attīstības atbalsta nodarbībās “Iepazīstu sevi” uzzināja, kāpēc pozitīvas savstarpējās attiecības ir nozīmīgas savas karjeras veidošanā un kā ikviena intereses un stiprās puses var atbilst darba tirgus vajadzībām.         

  Sarunā ar karjeras konsultantu un personīgās izaugsmes treneri Mārtiņu Geidu skolēni mēģināja pateikt sev un citiem, ko viņi spēj vai nespēj, grib vai negrib, var vai nevar. Izrādās, tas nav nemaz tik viegli – nodefinēt vārdus savas intereses, spējas un prasmes. Tāpat pārdomu rosinošs bija nodarbības vadītāja jautājums: ko var vai nevar nopirkt par naudu. Viennozīmīgi skolēni atzina, ka par naudu nevar nopirkt draudzību, mīlestību, ģimeni un daudz ko citu dzīvē būtisko. Taču, izrādās, cilvēku var gan nopirkt, gan pārdot, precīzāk – viņa spējas, prasmes, profesionalitāti. Kopīgi ar skolēniem tika pārrunāts, kā nopelnīt naudu, cik maksā unikalitāte, radošums un inovatīvs produkts? M. Geida aicināja skolēniem uzdrošināties un veidot skolēnu mācību uzņēmumus, jau skolas laikā gūstot pirmo pieredzi uzņēmējdarbībā un izmantojot iespējas, ko piedāvā sociālo zinību skolotāji.

  Ar 4.klašu skolēniem, noskatoties nelielu animācijas filmas fragmentu, tika pārrunāts par profesiju daudzveidību, aktualizējot vairāk kā 40 profesijas un pārrunājot par būtiskākajām īpašībām, kuras piemīt dažādiem profesionāļiem, kuri kļuvuši veiksmīgi darba tirgū, izmantojot skolā piedāvātās iespējas. Tāpat arī skolēni tika aktivizēti sarunām par savām stiprajām pusēm, par ikdienas mācību darbu skolā, par to, kas no tā ir būtisks darba tirgum šodien un nākotnē.

4.klašu skolēnu atziņas pēc nodarbības:

  • Ja tu kaut ko māki uztaisīt, tad tu vari tirgot.
  • Man visinteresantākais šķita tas, ka bērni skolā uztaisīja pāris tauriņus, un tagad viņiem ir uzņēmums; ka gandrīz visu var nopirkt un pārdot; ka mēs skatījāmies Vinniju Pūku un bija jāatrod profesijas; skatīties, ko Latvijā ir izgudrojuši, jo man tas likās interesanti.
  • Uzzināju, ka pirmo darba pieredzi var gūt pat 4.klasē; ka var nopelnīt naudu runājot; izdomājot kaut ko, kas cilvēkus piesaista.
  • Paldies karjeras konsultantam un sociālo zinību skolotājam Mārtiņam Geidam par nodarbību vadīšanu un skolēnu ieinteresēšanu padomāt par pašiem par sevi, par savas dzīves vērtībām un nākotnes iespējām!
  • Nodarbības tika īstenotas projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Saruna par profesijām pēc multiplikācijas filmas par Vinniju Pūku fragmenta noskatīšanās un par to, ko var vai nevar nopirkt un pārdot, kā uzsākt savu biznesu, kā skolā gūt pirmo darba pieredzi, iesaistoties skolēnu mācību uzņēmumos.

5.-6.klašu skolēni meklē kopsakarības vārdu virknē “Slieka – cilvēks”, pārrunājot, kādas profesijas un nodarbošanās veidi tajā ir iesaistīti.