29 Apr 2022
      

  Šajā mācību gadā mūsu skolā aprīlis bija Karjeras mēnesis. Visa mēneša ietvaros skolēniem norisinājās dažādas tikšanās ar profesiju pārstāvjiem, bija iespēja dzirdēt pieredzes stāstus un klašu audzinātāji īpaši plānoja karjeras izglītībai plānotās klases stundās. Iegūtā informācija un satiktie cilvēki iedvesmoja vairāk domāt par to, ar ko nodarboties nākotnē un kādu karjeras taku iet. Tika realizēti šādi pasākumi:

  • Tikšanās policijas darbinieku - nepilngadīgo lietu inspektori, 1.c klase.
  • Profesijas prezentācija - jūrnieks. Karjeras mēneša aktivitāte 1.c kl.

  Karjeras pasākums "Uzdrīkstēties, darīt un radīt" 6.b, 7.b, 6.c kl. Šajā dienā pie skolēniem viesojās rakstniece, gide, skolotāja, pavāre, konditore Ruta Zimnoha, kura savu karjeras stāstu bagātināja ar notikumiem no savas dzīves. Skolēni aktīvi iesaistījās diskusijās, uzdeva jautājumus. Profesija, kura skolēnus ieinteresēja visvairāk, bija gids un rakstniece. Karjeras viesis atvadoties skolēniem novēlēja "nospraust mērķi un maziem solīšiem nepadodoties virzīties augšup pa karjeras kāpnēm, jo visi sapņi ir īstenojami".

  Karjeras pasākums "Izzinu meža noslēpumus" 6.b, 7.b, 6.c kl. Karjeras mēneša noslēgumā pie mums ieradās pārstāvji - Anete un Valdis no Meža konsultāciju un pakalpojuma centra. Viņi dalījās pieredzē, kādi darbi notiek mežā, kāpēc mežs jākopj, kā notiek tā kopšana, kur var apgūt šo profesiju, lai varētu strādāt šajā darbā, un kādi mācību priekšmeti šodien skolā jāapgūst padziļināti. Skolēniem bija iespēja pašiem noteikt gan koku apkārtmēru, gan augstumu, darbojoties ar šim darbam atbilstošiem mērinstrumentiem. Bez koku mērīšanas skolēni centās atpazīt koku sugas pēc to smaržas un mizas, kā arī pildīja darba lapas, kurās skolēniem bija jāzina atbildes, kur mājsaimniecībā un rūpniecībā koks tiek izmantots, kad to nozāģē.

 11.a un 11.b klases tikās ar skolas absolventu O.Mucenieku Radošā apvienība jauniešiem Trepes.
Skaidrs ir viens – pieredzes stāsti no konkrētās profesijas pārstāvjiem ir daudz vērtīgāki par saturu mācību grāmata, bet jāpatur prātā, ka zināšanas ir ceļš uz veiksmīgu karjeru. 
7.-12. klases skolēniem ir pieejamas individuālās karjeras konsultācijas.

Tikšanās ar zīmola “Korola” vadītāju, skolas absolventi J. Koroļu. 

Pedagogs karjeras konsultants A.Upeniece