02 Mai 2022
      

Kalniem pāri citi kalni būs
Ar vienu soli pāri tiem, ar vienu soli…

… tā 29. aprīlī, patriotiskas koncertlekcijas “Es mīlu Tevi, Latvija” laikā, dziedot mūziķis Mikus Abaroniņš, ieskandināja Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 32. gadadienu Tukuma 2. vidusskolā, aicinot 1. - 12.klašu skolēnus iepazīties ar jaunām zināšanām ne tikai par mūsu muzikālo mantojumu, bet arī citām kultūras vērtībām visos Latvijas novados.

Koncertlekcija bija veidota kā dziesmu spēle un sastāvēja no vairākām daļām: izglītojoša informācija par kultūras mantojumu Latvijā, atbilstoša muzikālā daļa un viktorīnas jautājumi.

            Skolēni ar aizrautību atbildēja uz dažādiem jautājumiem, dziedāja līdzi visām dziesmām un atzina, ka sadziedāšanās ar mūziķiem radīja pozitīvas emocijas un kopības sajūtu, kura bija liegta pēdējos divus gadus.

Koncertlekcijā iegūtais cēla skolēniem patriotisma jūtas par savu dzimteni Latviju, lika apzināties savu piederību pilsētai, novadam un valstij. Iegūtās zināšanas un prasmes varēs izmantot klases, vēstures un mūzikas stundās, klausoties mūziku, dziedot un pētot, kā latviešu mūziķi savās kompozīcijās pauduši patriotismu, mīlestību pret dzimteni un tās vēsturi, apgūstot tēmas par Latviju.

Paldies mūziķiem Mikum Abaroniņam un Artai Abaroniņai, iedvesmojot skolēnus lepoties ar mūsu kultūras mantojumu, kā arī stiprināt valstiskuma apziņu un nacionālo identitāti.

 

Skolotājas Ilze Buaha un Inga Kokina