27 Feb 2024
      

   No 2024. gada 11. marta plkst. 8.00 līdz 10. aprīļa plkst. 17.00 sāksies pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1. klasēs Tukuma 2. vidusskolā, Raudas ielā 16. 

   Ja Tukuma 2. vidusskolā jau kādā klasē mācās brālis vai māsa vai strādā kāds no vecākiem, tad jau no 2024. gada 1. marta līdz 8. martam var pieteikt bērnu mācībām 1. klasē. Šī priekšrocība netiek piemērota pēc 2024. gada 9. marta.

    Lai bērnu pieteiktu skolā, vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumu no 2024. gada 11. marta varēs iesniegt klātienē, ierodoties skolā un uzrādot vecāka un bērna identitāti apliecinošus dokumentus, kā arī elektroniski. Elektroniski iesniegums iesūtāms uz skolas oficiālo elektroniskā pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. un iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu (atbilstoši Elektronisko dokumenta likuma 3.panta prasībām) ne agrāk kā 2024. gada 11.martā  plkst. 8.00, kam pievienotas vecāka un bērna identitāti apliecinošu dokumentu kopijas.

            Aicinām izmantot iespēju iesniegumus bērnu uzņemšanai 1.klasē iesniegt elektroniski.

Tukuma novada domes 2022. gada 26. janvāra noteikumi Nr. 1. (prot. Nr. 1,15 §) “Par izglītojamo uzņemšanu Tukuma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1.klasē” 

 Skatīt noteikumus

Bērna pieteikšana pretendentu sarakstam 1. klasē