13 Feb 2024
      

   Atzīmējot vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 dienu, šā gada 12. februārī Tukuma 2. vidusskolā viesojās VUGD pārstāvji, lai veicinātu 1. un 2. klašu skolēnu informētību par 112 numuru, uz kuru zvanot iespējams saņemt visu operatīvo dienestu palīdzību, un iepazīstinātu ar jaunu mobilo lietotni “112 Latvija”. Tā uzlabo iespēju iedzīvotājiem, it īpaši cilvēkiem ar dzirdes un runas problēmām, sazināties ar vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, kā arī saņemt un uzzināt informāciju, kas ir būtiska, lai sagatavotos iespējamam apdraudējumam un mazinātu negadījuma sekas. 

   Lekcijas laikā skolēniem tika atgādināti galvenie ugunsdrošības noteikumi, rīcība ugunsgrēka gadījumā un citās ekstremālās situācijās. Tāpat atkārtoja, kā nosaukt precīzu adresi, kā rīkoties, ja ārkārtas tālrunim uzzvanīts nejauši, ko darīt, ja ir nelaimes gadījuma liecinieki. 
   Skolēni ar interesi klausījās un nodarbības beigās uzdeva dažādus jautājumus par rīcību ugunsgrēka gadījumos. 

   Paldies VUGD darbiniekiem par nodarbību vadīšanu.