23 Feb 2024
      

Reiz bērnu popgrupa “Dzeguzīte” dziedāja -

Diena pēc dienas
Viss ir kā nākas
Diena, kad beidzas, 
Otra, tad sākas…
… tā jau sākusies simtā diena skolā pirmklasniekiem!

   Šogad 16. februārī Tukuma 2. vidusskolā iedibinājām jaunu tradīciju – svinēt 100 mācību dienu skolā 1. klasē.

   Svētku dienas rītā skolu pieskandināja jautras bērnu dziesmas, un katrs pirmklasnieks izvēlējās veidu, kā sasveicināties ar klases audzinātāju, norādot sasveicināšanās kartītēs uz redzamajām darbībām. Kāds izvēlējās apskauties, cits – sasveicināties tradicionālajā rokasspiedienā, bet vairums - “deva pieci”. Tas bija jautrs veids, kā sākt dienu, ļaujot katram pirmklasniekam justies pamanāmam! 
   Svētku dienas turpinājumā pirmklasnieki kopā ar klašu audzinātājām devās aizraujošā ceļojumā pa skolu, apciemojot skolas direktori, direktores vietnieci mācību darbā, bibliotekāri, sociālo pedagogu, logopēdu, pavāri, skolas medmāsu, dežuranti un saimnieku. Katrā pieturvietā bija jāizpilda kāds iepriekš sagatavots uzdevums, piemēram, pēc iespējas ātrāk jāizrunā “mēles mežģis”, jāatbild uz jautājumiem par skolu vai jāatpazīst darba instrumenti skolas saimnieka telpā. Par centību un aktīvu iesaistīšanos uzdevumu izpildē skolēni saņēma deviņas burtu kartītes, kuras, sakārtojot pareizā secībā, atšifrēja vārdu – DRAUDZĪBA. Kopīgi tika secināts, ka prasme būt draudzīgiem, veicina labvēlīgas savstarpējās attiecības un pozitīvu gaisotni skolā.
   Svētku dienas turpinājumā pirmklasnieki ar interesantu eksperimentu palīdzību iepazina ķīmiju, fiziku un inženierzinības, bet svētku dienas noslēgumā ar lielām ovācijām tika nodejotas vairākas dejas ar 100 baloniem.
   Par pirmklasnieku labbūtību šajā dienā rūpējas klases audzinātājās, pavāre, ķīmijas skolotāja  ar 11.c klases meitenēm, fizikas skolotājs un inženierzinību skolotāja.

   Novēlām, lai pirmklasnieki arī turpmāk ar tādu degsmi, enerģiju un prieku mācās un izbauda skolas dzīvi! Lai šis posms viņiem paliek atmiņā tikai gaišās krāsās kā patīkamu notikumu karuselis!