25 Mar 2024
      

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. 

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Aprīlī - Karjeras mēneša ietvaros skolēni dalīsies savos Ēnu dienas pieredzes stāstos klases stundās (2.-9.,12.kl.) un Ēnu dienas konferencē (10.-11.kl.), attīstot publiskās runas un prezentēšanas prasmes, mācīsies apkopot un izklāstīt būtiskāko informāciju, kā arī gūs pieredzi un iedvesmu no citu skolēnu pieredzes stāstiem.

Esi aktīvs un pielaiko SAVU profesiju!

Plašāka informācija www.enudiena.lv