01 Sep 2017
      

1.-4.klasēm

 • 9.00 – skolēnu pulcēšanās kabinetos pie klašu audzinātājām
 • 9.30 – pasākuma atklāšana skolas stadionā un stafetes ar staciju maiņu.
 • Pēc pasākuma (~ 12.00)  – pusdienas skolas ēdnīcā.

 

 

5.-12.klasēm

 • 5.-6.klasēm plkst. 8.30 – pulcēšanās Tukuma Sporta skolas stadionā, Kuldīgas ielā 74, un
  SPORTA DIENAS ATKLĀŠANA.
  Sporta aktivitātes stafetes skrējiens – šķēršļu josla, virves vilkšana, pionierbols – volejbola paveids) ilgs līdz plkst. 11.00
 • 7.-8.klasēm plkst. 8.30 – pulcēšanās Tukuma Sporta skolas stadionā, Kuldīgas ielā 74, un
  SPORTA DIENAS ATKLĀŠANA.
  Sporta aktivitātes (stafetes skrējiens – šķēršļu josla, virves vilkšana, volejbols, futbols, spēka vingrinājumi) ilgs līdz plkst. 11.00
 • 9.-12.klasēm plkst. 10.50 – pulcēšanās Tukuma Sporta skolas stadionā, Kuldīgas ielā 74, un
  SPORTA DIENAS ATKLAŠANA.
  Sporta aktivitātes (stafetes skrējiens – šķēršļu josla, virves vilkšana, volejbols, strītbols, spēka vingrinājumi) ilgs līdz plkst. 14.00

Nepieciešams sporta apģērbs un apavi.

 

Atbildīgie pedagogi

25 Aug 2017
      

Jau atkal tik tuvu, tuvu ir rudens – 

Pienācis klāt ar pīlādžiem sārtiem,

Ar dāliju ziedu ugunskuriem,

Ar zirnekļu austajiem tīmeklīšiem,

Ar miglas vāliem pelēcīgiem...

/Ārija Āre/ 

 

 

 

 • 9.40 - pulcēšanās savās klasēs (pēc saraksta),tad došanās uz svinīgo pasākumu pie skolas.
 • 9.50 – 1. un 12.klašu skolēnu gājiens no mazās skolas, pulcēšanās svinīgajam pasākumam pie skolas (vai zālē, ja līst lietus)
 • 10.00 – svinīgais pasākums pie skolas(vai zālē 1. un 12.kl., ja līst lietus)
 • 10.40 - klases stundas pie savas klases audzinātājas (pēc saraksta)

Kabinetu sadalījums klases stundai

16 Aug 2017
      

07 Jūn 2017
      

Tukuma 2. vidusskola uzņem audzēkņus 2017./2018. m.g.  1. - 12. klasē

Skola piedāvā apgūt 3  izglītības programmas:

 • ·VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIRZIENA PROGRAMMA (KODS 31011011)

 Raksturojošie mācību priekšmeti: latviešu valoda, angļu valoda, ētika, filozofija, psiholoģija (programmu pilnībā skatīt šeit)

 • · VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS MATEMĀTIKAS, DABASZINĪBU UN TEHNIKAS VIRZIENA PROGRAMMA(KODS 31013011)

 Raksturojošie mācību priekšmeti: matemātika, fizika, programmēšanas pamati, (programmu pilnībā skatīt šeit)

Skola piedāvā

 • apgūt daudzveidīgas interešu izglītības programmas;
 • iegūt autovadītāja apliecību;
 • dibināt skolēnu mācību uzņēmumu, apgūt uzņēmējdarbības prasmes

Uzņemšana 10.klasē no 14.jūnija.

Iestājoties jāiesniedz šādi dokumenti (jāuzrāda oriģināli):

 • apliecību par pamata izglītību kopija,
 • sekmju izraksta kopija
 • izziņa par veselības stāvokli
 • vecāka iesniegums (pieejams t2v.lv).
 • Jāuzrāda dzimšanas apliecība.

Uzziņas 63124838 (kanceleja)

05 Jūn 2017