09 Mai 2019
      

 

Š.g. 15. maijā gaidīsim

 

  • plkst. 1800 1. – 4. klašu skolēnu ģimenes un

  • plkst. 1840 5. – 12. klašu skolēnu ģimenes

 

Tukuma 2. vidusskolas aktu zālē

Ģimenes dienas koncertā, kurš veltīts skolas 50 gadu jubilejai!

Būs iespēja arī apskatīt skolēnu radošo darbu izstādi.

07 Mai 2019
      

   

30. aprīlī iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros Tukuma 2. vidusskolas 5. klašu skolēniem bija iespēja noskatīties literāri muzikālu smilšu animācijas uzvedumu „Sprīdītis”.

   Izrāde „Sprīdītis” ir veidota pēc A. Brigaderes lugas motīviem, kurā ar stāstījuma, mūzikas un mākslas palīdzību tiek parādīti un izzīmēti visi Sprīdīša lielākie un brīnumainākie piedzīvojumi, savu Laimes zemi meklējot. Sprīdītis izrādē satiek gan Meža māti, gan Lutausi, gan cīnās ar velnu, gan satiek vēl arī citus interesantus tēlus, taču beigās nonāk turpat atpakaļ – savās mīļajās mājās, pie mīļās vecmāmiņas un draudzenes Lienītes.

   Izrādes galvenie notikumi tika parādīti, izstāstīti un uzzīmēti skatītāju acu priekšā un redzami uz ekrāna.

02 Mai 2019
      

Latvijas Republikas Neatkarības pasludināšanas dienai un  Tukuma 2.vidusskolas 50 gadu jubilejai veltītais koncerts notiks 3. maijā aktu zālē:

  • 9.40         1. – 2.klasēm

  • 10.40       3. – 4.klasēm

  • 11.50       5. – 7.klasēm

  • 12.40       8. – 12.klasēm

30 Apr 2019
      

 

 26. aprīlī iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros Tukuma 2. vidusskolā viesojās laikmetīgās dejas kompānija „Ārā” ar izrādi „3D par telefoniem”, ko iestudējusi Latvijā pazīstama horeogrāfe Olga Žitluhina. Izrādi klātienē piedzīvoja 6. klases skolēni.

   Dejas kompānijas jaunieši (trīs cilvēku sastāvā), izmantojot laikmetīgās dejas elementus, stāstīja par to, ka mūsdienu globālajā pasaulē telefons ir gandrīz katram un to var viegli  nopirkt. Tika uzsvērts arī tas, ka telefons nav prasīgs – tam nav nepieciešama emocionālā piesaiste, nav nekādas atbildības, ja nu vienīgi “jāpabaro” baterija. Tomēr tas atņem visu mūsu brīvo laiku – brutāli, bet vienlaikus tik nemanāmi. Mākslinieki šo aktuālo problemātiku pauda caur deju, kustību, zīmīgiem tekstiem, atslēgas vārdiem uz tāfeles, tādējādi izceļot telefonu nozīmes, lietojuma pārspīlējumu mūsdienās.

25 Apr 2019
      

   2019.gada 24.aprīlī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros Tukuma 2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Dzīves mērķu sasniegšana” 9.klašu skolēniem, lai veicinātu viņu izpratni par savu izvēļu izvērtēšanu mērķu izvirzīšanas un lēmumu pieņemšanas un īstenošanas procesā.

   Nodarbībā skolēniem tika pastāstīts par to, kāda saistība cilvēka dzīves ilgumam ar mācīšanos, kā veidojas karjeras kāpnes, kā notiek karjeras izvēle. Skolēni tika rosināti domāt par to, kāpēc viņi mācās, tika aicināti izprast kopsakarības ar lēmumu pieņemšanu un apmierinātību ar savu dzīvi. Skolēni vispirms teorētiskajā un pēc tam praktiskajā nodarbībā tika aicināti formulēt savus iespējamos mērķus un mēģināt noteikt ceļus, kā tos sasniegt.