27 Mar 2015
      

 

Apsveicam Tukuma 2. vidusskolas skolēnus un

skolotājus ar  augstajiem sasniegumiem

Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 6.konferencē

 

 

 • 1.vieta    Dace Kroņkalne       12.b klase    (darba vadītāja Evita Korna)
 • 1.vieta    Ernests Bērziņš        11.a klase     (darba vadītāja Kristīne Gereiša)
 • 1.vieta    Agate Lavrinoviča    12.a klase    (darba vadītāja Skaidrīte Prancāne)
 • 1.vieta   Laura Lauziniece     12.a klase     (darba vadītāja Skaidrīte Prancāne)
 • 2.vieta    Baiba Pūliņa              12.b klase     (darba vadītāja Evita Korna)
 • 2.vieta    Alise Rosicka           12.a klase     (darba vadītāja Evita Korna)
 • 3.vieta   Oskars Lagošs          12.b klase    (darba vadītāja Evita Korna)
 • 3.vieta    Anrijs Daile, Martins Maršavs 11.a klase (darba vadītāja Daina Vizule)
 • 3.vieta    Anna Volberga      11.a klase    (darba vadītāja Maruta Kurmahere)
 • Atzinība       Laura Helmane, Daiga Helēna Litvina 11.a klase   (darba vadītāja Tamāra Pūpola)
 • Atzinība       Artis Jaunkļaviņš     11.b klase     (darba vadītāja Olga Kuzmina)
 • Atzinība       Viktorija Leimane 11.a klase (darba vadītāja Natālija Kroškina)
20 Mar 2015
      

Ceturtdien, 26.03.2015., plkst.8.00

direktores vietnieces mācību darbā kabinetā

 pasākums

“LABO CEĻAVĀRDU PUSSTUNDA”

Uz pasākumu aicināti skolēni, kuri mūsu skolas godu aizstāvēs reģiona mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs:

 • Andrejs Andrejevs          4.c klase
 • Armanda Grandberga      4.a klase
 • Laura Pleika                    4.c klase
 • Paula Mihailova               8.c klase

 skolotāji, kuri skolēnus sagatavojuši olimpiādēm:

20 Mar 2015
      

 Latvijas 65.matemātikas olimpiāde

 • Noreta Nordena (11.a klase) - 2.pakāpe

Paldies skolotājām  Sanitai Birzniecei un Zitai Štrausai!

Latviešu valodas un literatūras 41.valsts olimpiāde

 • Viktorija Leimane (11.a klase) - 3.pakāpe

Paldies skolotājai Ingrīdai Freimanei!

Zemgales reģionālā angļu valodas olimpiāde

 • Ernests Bērziņš (11.a klase) - 1.vieta

Paldies skolotājai Kristīnei Gereišai!

 

Zemgales kultūrvēsturisko novadu mūzikas olimpiāde

 • Paula Mihailova 8.c klase -1.vieta

Paldies skolotājai Ērikai Bogatajai!

Zemgales novada 14. matemātikas olimpiāde

 • Paulīna Leimane (8.a klase) - 1.vieta
 • Linda Nordena (6.b klase) - 1.vieta
 • Līga Piņķe (9.a klase) - 3.vieta
 • Ričards Helmanis (5.b klase) - 3.vieta
 • Ričards Gudelis (5.c klase) - 3.vieta

 

Paldies skolotājām  Olgai Antulei,Sanitai Birzniecei, Zitai Štrausai un Maritai Trušinai!

13 Mar 2015
      

Ceturtdien, 12. aprīlī, Tukuma 2. vidusskolas 12.b klases skolēns Toms Olands piedalījās un skolas godu aizstāvēja populārajā televīzijas spēlē "Gudrs vēl gudrāks". Spēles pusfināls norisinājās 4 kārtās, kuru rezultātā Toms izcīnīja 2. vietu un iespēju piedalīties "Gudrs vēl gudrāks" 12. klašu finālā, kas notiks 9. aprīlī. Televīzijā pusfināla ierakstu varēs vērot 17. aprīlī pulksten 19.05 kanālā LTV1.

 

25 Feb 2015
      

Tukuma 2.vidusskola – skola ikvienam

un

skola katram!

 

2015. gada 2.- 6. martā

-      visu nedēļu - sava bērna vērošana interešu izglītības nodarbībās (pēc individuālas saskaņošanas ar pedagogu);

-      4. martā – sava bērna vērošana mācību stundās (pēc individuālas saskaņošanas ar pedagogu);

-      4. martā no 17.00 līdz 20.00 individuālas tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, skolas administrāciju un atbalsta personālu (vēlama individuāla pieteikšanās elektroniski Mykoob.lv vai telefoniski);

-      5. martā plkst.18.00 tikšanās ar nākamā mācību gada 1.klašu skolēnu vecākiem “Iepazīšanās ar skolu”.