19 Okt 2018
      

  Šogad par panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē Tukuma 2. vidusskolai līdz ar 55 citām skolām Latvijā piešķirts Ekoskolas nosaukums.

  Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notika 14. septembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Tajā piedalījās mūsu skolas 12.a klases skolnieces kopā ar skolotāju Vēsmu Kaņepi, kas aktīvi iesaista skolas skolēnus un arī vecākus dažādās vides aktivitātēs, piemēram, jūras piekrastes sakopšanā, makulatūras vākšanā u.c.

  Ekoskolu programma ir plašākā izglītības iestāžu sadarbības programma pasaulē, kurā piedalās vairāk nekā 51 000 skolu, tai skaitā vairāk nekā 200 izglītības iestādes Latvijā – no pirmsskolām līdz augstskolām. Tās vieno kopīgs mērķis – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina ilgtspējīgu attīstību.

19 Okt 2018
      

  Jau kopš 2017. gada rudens Tukuma 2. vidusskolas skolēni un skolotāji kopā ar partneriem no Somijas un Zviedrijas ir iesaistījušies Nordplus projektā „Motto” (Motivation Together). Nordplus programmu izveidojusi Ziemeļu Ministru padome, kur sākotnēji piedalījās tikai Ziemeļvalstis, taču kopš 2008. gada programmā piedalās arī Baltijas valstis.

  2017./2018.mācību gadā Tukuma 2. vidusskolas 10.klašu jaunieši ciemojās partnerskolās Helsinkos un Stokholmā, kur kopā ar vietējiem jauniešiem apmeklēja mācību stundas, diskutēja par to, kas veicina mācību motivāciju, savukārt, skolotāji, iepazinās ar Somijas un Zviedrijas izglītības sistēmu.

11 Okt 2018
      

Cienījamie vecāki!

  Esiet aktīvi un līdzatbildīgi, piedaloties vecāku sapulcē otrdien, 2018. gada 16. oktobrī, plkst.18.00 Tukuma 2.vidusskolas aktu zālē. Sapulcē iegūsiet  precīzu un aktuālu informāciju par jūsu bērnu ikdienā būtiskiem jautājumiem:
  • skolēnu ieguvumi, skolai iesaistoties ESF projektos;
  • mācību darba organizācija skolas pārbūves laikā;
  • pārskats par Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrības iniciatīvām.
Uz tikšanos!
Skolas administrācija
28 Sep 2018
      

  Ar  domām par dzeju  sākumskolas skolēni ieradās uz skolas izteiksmīgas runas konkursu „Mīļdzejolītis” 2.kārtu, kas šogad  notika 27.septembrī. Konkursā piedalījās paši atraktīvākie – bērni, kuri  tika izvēlēti klases konkursā.

  Priecē skolēnu aktīvā iesaistīšanās pasākumā, jo 31 mazais dalībnieks ne tikai centās  norunāt  savu  izvēlēto darbu pēc iespējas izteiksmīgāk, bet arī  ar interesi noklausīties citu dalībnieku sniegumu. Žūrijas komisija bija patīkami pārsteigta par  dzejoļu daudzveidību. Dažādu autoru darbos izskanēja vārdi  gan par pasaules skaistumu, gan par Latviju. Skolotājas Rudītes Peipas vadībā  vokālā ansambļa bērni sniedza muzikālu koncertu.

27 Sep 2018
      

 

“Apaļš kā pūpols, lunkans kā žagars! Slimība ārā, veselība iekšā!”

Jau otro gadu pēc kārtas “O fonds” organizē skolu veselības veicināšanas projektu “Apaļš kā pūpols!”. Šogad darbosimies skaistajā un rosīgajā Tukuma novadā. Esam priecīgi par mūsu jaunajiem draugiem, ar kuriem vesela mācību gada garumā risināsim tēmas, kas saistītas ar veselīgu dzīvesveidu un onkoloģisko slimību profilaksi.

Projekta laikā spēkiem mērosies triju Tukuma skolu vecāko klašu audzēkņi:

  • Tukuma Raiņa ģimnāzija (projekta vadītāja – skolotāja Maija Skuja);
  • Tukuma 2. vidusskola (projekta vadītāja – skolotāja Vēsma Kaņepe);
  • Zemgales vidusskola (projekta vadītāja – skolotāja Sintija Valucka).