06 Apr 2018
      

   2018.gada 29.martā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Tukuma 2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “No zvaigznēm uz profesijām – karjeras iespējas astronomijas un citu dabaszinātņu jomā”.

Vairākās nodarbībās dažādu vecumu skolēni uzzināja,  kādas ir ar astronomiju un citām dabaszinātnēm saistītās profesijas. Skolēni ar 3D mobilā planetārija palīdzību, prezentāciju un filmas laikā devās virtuālā ekskursijā Visumā, skatot zvaigznes, kosmosu, planētas, galaktiku, un iepazina astronomu un citu dabaszinātņu jomas profesiju pārstāvju darba saturu un vidi, kurā viņi darbojas.

04 Apr 2018
      

28 Mar 2018
      

  2018.gada 21.martā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Tukuma 2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums, lai teorētiski praktiskā nodarbībā veicinātu 8.-9.klašu skolēnu karjeras izvēli, spēlējot spēli un to pārrunājot, iepazīst dažādas profesijas no savstarpēji atšķirīgām darbības jomām.

  Nodarbības gaitā skolēni uzzināja par vairākām profesijām – arhitekts, pilots, programmētājs, tulkotājs, režisors un ārsts – un gūst priekšstatu par  to darba saturu, darba pienākumiem, apstākļiem u.tml. Skolēni komandās, piedaloties karjeras spēlē, centās sniegt pēc iespējas vairāk precīzu atbilžu uz jautājumiem par sešām dažādām profesijām un to darba ikdienu.

22 Mar 2018
      

 

  Katru gadu Latvijā pazīstami cilvēki akcijas "Iedvesmo mācīties!" laikā dodas uz skolu, lai vadītu vienu mācību stundu, dalītos savā profesionālajā un personīgajā pieredzē, kā arī iedvesmotu skolēnus mācīties un sasniegt augstus mērķus. 

  21. martā Tukuma 2.vidusskolā matemātikas stundu kopā ar programmas «Iespējamā misija» skolotāju Kristu Zubovu  7.a klasei vadīja Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

  Stundas noslēgumā Kārlis Šadurskis uzsvēra: "Mācīties var būt interesanti. Ar laiku iepatīkas. Un ļoti noderīgi." (skatīt galerijā)

19 Mar 2018