05 Mar 2014
      

Tukuma 2. vidusskolas skolēnu vecākiem ir iespēja apmeklēt atvērto durvju dienas no 10. līdz 14.martam

Atvērto durvju dienu laikā vecākiem ir iespēja: 

  • sava bērna stundu un interešu izglītības nodarbību apmeklējums (pēc individuālas saskaņošanas ar pedagogu);

  •  12.03.2014. no plkst. 16.00 līdz plkst. 19.00 individuālas tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, skolas administrāciju un atbalsta personālu (vēlama individuāla pieteikšanās elektroniski Mykoob.lv vai telefoniski);

  • 12.03.2014. plkst. 19.00 skolas psihologa nodarbība vecākiem „Skolēnu līdzatbildība un sadarbība kulturālu savstarpējo attiecību veidošanā skolā un ģimenē” (pieteikties līdz 10.03.2014. pa tālruni 63124198 vai 63124383);

  •  klases vecāku sanāksmes (pēc klašu audzinātāju ieskatiem).

Tuvāka informācija par atvērto durvju dienu norisi pa tālr. 63124198 (direktora vietniece audzināšanas darbā E.Korna)

24 Feb 2014
      

Vācam makulatūru un gatavojamies to nodot skolā aprīļa vidū, kad projekta nedēļas ietvaros notiks makulatūras vākšanas akcija!

Ja vecāki vēlas ātrāk nodot, to var izdarīt Dienvidu ielā 2, pie svēršanas norādot skolēna vārdu, uzvārdu, klasi un skolu un saņemot par to apliecinājuma zīmi.

Nedrīkst aizmirst norādīt skolu, lai nodoto makulatūru pieskaita mūsu skolai!

Jānorāda bērna vārds un klase, lai nodoto makulatūru varam pieskaitīt konkrētai klasei!

19 Feb 2014
      

Sporta  skolotāja

Inese Ķirķe

saņēmusi nomināciju

„Labākais sporta skolotājs – 2013”

 

 

 

 

 

 

Foto no laikraksta „Neatkarīgās Tukuma Ziņas” 18.02.2014.

17 Feb 2014
      

Šopavasar darbību uzsāk Līderības Akadēmija – programma Baltijas valstu vidusskolēniem, kas sniedz iespēju vasarā pavadīt mēnesi ASV, apgūstot līderības prasmes un iepazīstot Amerikas kultūru. Līdz 15. martam programmai aicināti pieteikties skolēni, kuri rudenī uzsāks mācības 12. klasē.

Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda piedāvātajā Līderības Akadēmijā piedalīsies 20 skolēni no Baltijas valstīm. Jūlijā viņi dosies uz Bostonu ASV, lai četras nedēļas pavadītu Brandeisas Universitātē un apgūtu līderības prasmju kursu īpaši apmācību pasniedzēju vadībā. Pirms atgriešanās mājās skolēni apmeklēs Ņujorku un Vašingtonu, kur iegūs plašāku iespaidu par ASV kultūru, vēsturi un ekonomiku.

12 Feb 2014
      

Apsveicam!

8.-9.klašu zēnu komandai

Didzim Laktiņam, 9.a, Mikam Cērpiņam, 9.b, Kristapam Vāgneram, 9.bKristeram Kolužam, 8.a, Viktoram Kožanovam, 8.a, Alenam Sīmansonam, 8.a

3.vieta novada volejbola sacensībās  Irlavā 2014.gada 11.februārī

PATEICĪBA – iegūta 4.vieta  novada volejbola sacensībās 8.-9.klašu meiteņu komandai:

Paulai Freibergai, 9.b, Paulai Pļaviņai, 9.b, Lindai Kožeurovai, 9.b, Lindai Straupmanei, 9.b, Lindai Reinholdei, 9.a, Aleksandrai Vētrai, 8.a

Paldies skolotājiem Oskaram Mīļajam un Inesei Ķirķei!