07 Mar 2014
      

Šī gada 25., 26. un 27. martā jau trešo reizi E-prasmju nedēļas ietvaros Latvijā notiks IKT karjeras diena. Pasākuma mērķis ir dot iespēju 9. līdz 12. klašu skolēniem iepazīties ar IKT nozari saistīto profesiju noslēpumiem, apmeklējot ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām saistītos uzņēmumus un organizācijas. Skolēniem būs iespējams gan sekot konkrētu speciālistu darbam, gan semināros uzzināt vairāk informācijas par IKT karjeras iespējām.

06 Mar 2014
      

Tā kā skolas garderobē ir sakrājušās ļoti daudz skolēnu aizmirstās virsdrēbes, sporta tērpi un maisiņi, apavi u.c. lietas, tad lūgums, ja kādam ir kas pazudis, atnākt līdz skolas ģērbtuvei un pārskatīt, vai tās nav jūsu bērnu kādreiz pazudušās vai aizmirstās mantas.

Garderobe atvērta katru dienu no 7.30  līdz 17.00.

12.martā tā būs pieejama līdz 19.00.

06 Mar 2014
      

Virsdrēbes jānovieto skolas ģērbtuvē! 

Turpmāk ģērbtuves durvis stundas laikā un starpbrīžos būs slēgtas.

Virsdrēbes varēs paņemt pēc pēdējās mācību stundas skolotāja pavadībā.

05 Mar 2014
      

Tukuma 2. vidusskolas skolēnu vecākiem ir iespēja apmeklēt atvērto durvju dienas no 10. līdz 14.martam

Atvērto durvju dienu laikā vecākiem ir iespēja: 

  • sava bērna stundu un interešu izglītības nodarbību apmeklējums (pēc individuālas saskaņošanas ar pedagogu);

  •  12.03.2014. no plkst. 16.00 līdz plkst. 19.00 individuālas tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, skolas administrāciju un atbalsta personālu (vēlama individuāla pieteikšanās elektroniski Mykoob.lv vai telefoniski);

  • 12.03.2014. plkst. 19.00 skolas psihologa nodarbība vecākiem „Skolēnu līdzatbildība un sadarbība kulturālu savstarpējo attiecību veidošanā skolā un ģimenē” (pieteikties līdz 10.03.2014. pa tālruni 63124198 vai 63124383);

  •  klases vecāku sanāksmes (pēc klašu audzinātāju ieskatiem).

Tuvāka informācija par atvērto durvju dienu norisi pa tālr. 63124198 (direktora vietniece audzināšanas darbā E.Korna)

24 Feb 2014
      

Vācam makulatūru un gatavojamies to nodot skolā aprīļa vidū, kad projekta nedēļas ietvaros notiks makulatūras vākšanas akcija!

Ja vecāki vēlas ātrāk nodot, to var izdarīt Dienvidu ielā 2, pie svēršanas norādot skolēna vārdu, uzvārdu, klasi un skolu un saņemot par to apliecinājuma zīmi.

Nedrīkst aizmirst norādīt skolu, lai nodoto makulatūru pieskaita mūsu skolai!

Jānorāda bērna vārds un klase, lai nodoto makulatūru varam pieskaitīt konkrētai klasei!