01 Feb 2018
      
  29. un 30. janvārī mūsu skolā norisinājās Meža dienas. Meža karjeras dienas programmu skolām piedāvā AS “Latvijas valsts meži” sadarbībā ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru, lai izglītotu 8. – 12. klases par karjeras iespējām meža nozarē. 
  Šajās dienās uz skolu bija atbraucis Latvijas valsts mežu pārstāvis – ilggadējs mežzinis, meža inženieris, mežizstrādes vadītājs Pēteris Stepiņš, lai informētu par mežu nozīmību un iespējām, ko tas var sniegt tagadnes un nākotnes paaudžu vajadzību apmierināšanai, kā arī par mežu nozari, kā par perspektīvu jomu, ar kuru nākotnē jaunieši var saistīt savu karjeru. 
  Sākumā tika sniegts neliels ieskats, kā un kur izmanto  mežu resursus, kā, gadiem ejot, ir uzlabojusies un palielinājusies mežu teritorija. Mēs tikām iepazīstināti ar jaunajām, modernizētajām tehnoloģijām mežistrādes ikdienā, darba apģērbu un aprīkojumu, ko izmanto mežstrādnieki.

01 Feb 2018
      

  Pateicoties Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrības iniciatīvai, ir uzrakstīts projekts “Latvju raksti skolēnu kora tērpos” un iegūts finansējums no “CEMEX Iespēju fonda” 5.-12.klašu kora dalībnieku tērpu latvisko aksesuāru iegādei.

  Lepojamies ar mūsu skolas mūzikas skolotājas Ērikas Bogatajas profesionalitāti, entuziasmu un darba mīlestību, jo viņas vadībā koris ir apguvis daudzveidīgu un muzikāli augstvērtīgu repertuāru:

-          garīgo dziesmu ciklu, ar kuru piedalījās Starptautiskajā Bērnu un jauniešu garīgās mūzikas festivālā “Soli Deo Gloria”,

-          dziesmas ar dzejnieces Māras Zālītes vārdiem koncertprogrammai “Pasaka par laimes kreklu”,

-          dažādu citu tematisko dziesmu programmas koncertiem skolā un novada skatēs.

01 Feb 2018
      
  Š.g. 24.janvārī Tukuma 2.vidusskolā notika Karjeras diena “Atnāc un uzzini!” Tukuma, Engures, Jaunpils novada skole 8.-12.klašu skolēniem. Pasākumu apmeklēja 729 skolēni no 15 novada skolām. Šādu pasākumu Tukuma 2.vidusskola sadarbībā ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi organizē jau trešo reizi.
  Karjeras dienā skolēniem tika piedāvātas iespējas gan nodarbībās klausīties dažādu izglītība iestāžu prezentācijas, gan apmeklēt izstādi, kurā skolu pārstāvji indivuāli katram interesentam atbildēja uz dažādiem jautājumiem, gan piedalīties meistarklasēs, pašiem izmēģinot dažādus praktiskus darbus, gan arī vērot videofilmas par izglītības un profesiju ieguvi. 
  Šajā dienā uz Tukumu bija atbraukuši 175 pārstāvji no  35 profesionālajām vidusskolām, koledžām, tehnikumiem, augstskolām un citām izglītības iestādēm, kuras piedāvā jauniešiem karjeras iespējas pēc pamatskolas vai vidusskolas beigšanas. Skolu pārstāvji pie mums bija ieradušies gan no Valmieras, Liepājas un Kuldīgas, gan no Ogres un Rīgas, gan no Jelgavas, Jūrmalas, Olaines, Saldus un Kandavas.

Pēc reģistrēšanās katram skolēnam bija iespēja apmeklēt 5 nodarbības – dzirdēt piecu izglītības iestāžu prezentācijas, kuras iepriekš paši bija izvēlējušies atbilstoši savām interesēm un profesionālajiem nodomiem.

30 Jan 2018
      

   2018.gada 17.janvārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Tukuma2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums, lai veicinātu 3.-4.klašu skolēnu karjeras izvēli atbilstoši viņu stiprajām pusēm un darba tirgus vajadzībām, izzinot gan inženierzinātņu, gan mākslas jomas un starpnozaru radošuma šodienas un nākotnes iespējas.
Nodarbības gaitā skolēni uzzināja, ka ar modeļu izveidi, programmēšanu un mehatroniku saistītas nodarbes katru gadu kļūst aizvien populārākas visā pasaulē. Tās attīsta telpisko domāšanu, veicina radošu un izzinošu apmācību procesu, vienlaicīgi mudinot apgūt eksaktās zinības, kā arī elektronikas un mehānikas prasmes. Kopā ar skolēniem tika pārrunāts, ka modeļu veidošanā iesaistītas tādas profesijas kā arhitekts, inženieris, konstruktors, elektroniķis, mehatroniķis, celtnieks, krāsotājs, modelētājs, mākslinieks, uzsverot, ka pasaules tirgu iekarojušo produktu tapšanā vērojama inženierzinātņu un mākslas jomu sadarbība (dizains un tehnoloģijas). Tika noskaidrots, ko dara, kur un kā strādā šo profesiju pārstāvji, kur šīs profesijas var apgūt, kam pievērst uzmanību, ka, mācoties skolā jāpievērš uzmanība gan tādiem mācību priekšmetiem kā mājturība un mākslas, gan dabaszinātņu priekšmetiem – fizikai, ķīmijai, informātikai un matemātikai. 

18 Jan 2018
      

  Š.g. 24.janvārī mūsu skolā notiek ikgadējā Karjeras diena “Atnāc un uzzini!” Tukuma, Engures, Jaunpils novada skolu 8.-12.klašu skolēniem.
Šajā dienā skolēni varēs tikties ar 35 profesionālo vidusskolu, tehnikumu, koledžu, augstākās izglītības iestāžu pārstāvjiem, lai prezentācijās, izstādē, meistarklasēs un individuālās sarunās noskaidrotu par sev interesējošo profesiju, nodarbošanās veidu un studiju programmu apguvi pēc pamatskolas vai vidusskolas beigšanas. Skolēni tikšanās laikā var uzzināt par karjeras iespējām profesionālās vai augstākās izglītības jomā, kā arī praktiski izmēģināt savas prasmes un gūt priekšstatu par izvēlētā karjeras virziena piemērotību.
Pasākumu organizē Tukuma novada Izglītības pārvalde un Tukuma 2.vidusskola.