16 Mar 2018
      

Tukuma 2.vidusskolas

ATVĒRTO DURVJU DIENA VECĀKIEM

š.g. 20.martā plkst. 16.00 – 19.00

  • Individuālas tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, skolas administrāciju un atbalsta personālu (vēlama individuāla pieteikšanās elektroniski Mykoob.lv vai telefoniski).
  • Sava bērna vērošana mācību priekšmetu stundās (līdz 16.martam piesakoties pie klases audzinātājas).

Gaidīsim ikvienu no jums!

05 Mar 2018
      

   23.februārī skolas aktu zālē sākumskolas skolēni pulcējās uz pasākumu „MANS TALANTS 2018”. Savus talantus rādīja 40 skolēni 32 priekšnesumos. Skolēni dejoja, dziedāja, spēlēja mūzikas instrumentus, rādīja paraugdemonstrējumus dažādos sporta veidos, demonstrēja izveidoto animāciju. Pasākumu vadīja 4.b klases skolēns Linards Širkēvičs un skolotāja Liene Kokina. Talantīgos, atraktīvos, izdomas bagātos priekšnesumus vērtēja žūrija, kurā bija talantīgas sākumskolas skolotājas: Velga Grīnvalde (dzejniece), Ilze Bulaha (pavāre), Rudīte Peipa (komponiste), Kristiāna Ritenberga (aktīvas atpūtas cienītāja) un skolēnu domes pārstāve 10.b klases skolniece Māra Mendrika (TV konkursa “Gudrs, vēl gudrāks” fināliste). Par pasākuma muzikālo noformējumu rūpējās 10.b klases skolēns Adrians Gūtšmits. Muzikālas, atraktīvas un interesantas pauzes starp priekšnesumiem organizēja mūzikas skolotāja Rudīte.

  Priecājamies, ka pasākumu apmeklēja vecāki, arī līdzjutēji, ar sagatavotiem plakātiem, kuri atbalstīja savus klasesbiedrus.

  Pēc priekšnesumu noskatīšanās un rūpīgas izvērtēšanas, žūrija paziņoja rezultātus. Lai gan visi priekšnesumi bija lieliski, tomēr katrā klašu grupā tika izvirzīti trīs labākie.

01 Mar 2018
      

 

Katru gadu mēs, skolas avīzes “Spogulis” redakcijas pārstāvji, ar nepacietību gaidām iespēju doties uz Biznesa augstskolu “Turība”, lai tiktos ar Latvijā labi zināmiem žurnālistiem un pilnveidotu savas zināšanas žurnālistikā. 21.februārī apmeklējām augstskolas rīkoto žurnālistikas pulciņu salidojumu, kurš šogad notika jau ceturto reizi. Šogad mums bija iespēja piedalīties arī “Žurnālistikas cerības 2018” balvu pasniegšanas ceremonijā.

  Šoreiz mums bija iespēja iepazīties ar RīgaTV24 žurnālistiem Sandiju Semjonovu un Ansi Bogustovu, kuri pastāstīja, kas lika izvēlēties žurnālista profesiju un kāda ir viņu darba ikdiena.

26 Feb 2018
      

 2018.gada 23.februārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Tukuma 2.vidusskolas 9. un 12.klašu skolēni devās uz izstādi “Skola 2018”, lai izzinātu izglītības iespējas Latvijā un ārvalstīs. Izstādi apmeklēja 94 skolēni.

 Izstādē skolēni uzzināja par valsts un privātajām augstskolām, vidusskolām, koledžām, tehnikumiem un mācību centriem, kā arī par aktuālām 2018./2019. mācību gada programmām, valodu kursiem. Lai iegūtu informāciju, skolēniem bija iespēja iztaujāt studentus un mācībspēkus par budžeta vietām, studiju apmaiņas un prakses iespējām. Tie, kas vēlējās studēt ārzemēs, izstādē varēja konsultēties par izglītības iespējām ārvalstīs. 

 Skolēniem bija iespēja arī praktiski izmēģināt savas prasmes, kuras noderīgas dažādu profesiju pārstāvjiem. Izstādes laikā notika meistarklases un paraugdemonstrējumi, konkursi un dažādas citas aktivitātes.

 

20 Feb 2018