12 Apr 2018
      

 

2018.gada 5.aprīlī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros Tukuma 2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Mērķi un to sasniegšana”, lai 11.klašu skolēni gūtu priekšstatu par mērķiem un palīdzētu apgūt mērķu izvirzīšanas un sasniegšanas prasmi. Nodarbības moto: “Ja tu domā ka vari, tu vari!”

  Nodarbībā skolēni uzzināja, kas ir mērķi, kādi ir to veidi, kādas ir dažādas mērķu izvirzīšanas un sasniegšanas stratēģijas, gūstot teorētisku priekšstatu par vīziju, misiju, vērtībām, to nozīmi ceļā uz mērķa sasniegšanu. Nodarbības praktiskajā daļā skolēni patstāvīgi aizpildīja mērķu plānošanas karti un vizualizēja sava mērķa sasniegšanas ceļu. Nodarbības laikā skolēni varēja individuāli uzdot jautājumus un konsultēties par mērķu izvirzīšanu, sasniegšanu un lēmumu pieņemšanu, ņemot vērā savus resursus.

11 Apr 2018
      

  ,,Spēks ir tajā, kas notiek galvā, nevis īkšķu radītos klikšķos” – ar šādu moto Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2017. gada oktobra līdz 2019. gada februārim īsteno projektu ,,Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai”. Tā mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības Latvijas sabiedrībā, sekmējot jauniešu medijpratību.

 Projekta aktualitāte un gala rezultāts – izstrādāt jauniešu medijpratības mācību materiālus, aprobēt tos un pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci medijpratībā – radīja vēlmi tajā piedalīties Tukuma 2. vidusskolas skolotāju komandai.

06 Apr 2018
      

  2018.gada 28.martā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Tukuma 2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ražošanas un biznesa simulācijas spēle “Fabrikants””, lai sekmētu skolēnu izpratni par darbu ražošanas uzņēmumā, praktiski simulējot tā ikdienu un gūstot izpratni par ķīmijas un fizikas saistību ar ekonomiku, matemātiku un to izmantošanu reālajā dzīvē – ražošanā.

Visas dienas gaitā skolēni uzzināja, kā notiek ražošanas cikls no izejvielu iepirkšanas līdz produkcijas ražošanai tās pārdošanai, kas jāņem vērā izejvielu iepirkšanas un produkcijas ražošanas procesā, lai produkciju pārdotu pēc iespējas izdevīgāk un ar mazākiem zaudējumiem. Skolēni eksperimentāli, piedaloties praktiskā nodarbībā – simulācijas spēlē, uzzina, kā un kur dabaszinātņu jomā apgūto var izmantot ražošanas procesā. Skolēni paši plāno izejvielu iepirkšanu, ražo produkciju, aprēķina izmaksas, apzina iespējamās problēmas un tās risina ar pieejamiem līdzekļiem.

06 Apr 2018
      

   2018.gada 29.martā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Tukuma 2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “No zvaigznēm uz profesijām – karjeras iespējas astronomijas un citu dabaszinātņu jomā”.

Vairākās nodarbībās dažādu vecumu skolēni uzzināja,  kādas ir ar astronomiju un citām dabaszinātnēm saistītās profesijas. Skolēni ar 3D mobilā planetārija palīdzību, prezentāciju un filmas laikā devās virtuālā ekskursijā Visumā, skatot zvaigznes, kosmosu, planētas, galaktiku, un iepazina astronomu un citu dabaszinātņu jomas profesiju pārstāvju darba saturu un vidi, kurā viņi darbojas.

04 Apr 2018