22 Jūn 2018
      

   Kā dāvana Tukuma 2.vidusskolas 50 gadu jubilejā, noslēgumam tuvojas arhitektu biroja “MARK arhitekti” izveidotais skolas pārbūves projekts 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" ietvaros. Tā ir iespēja īstenot skolas vīziju “Mācīt un mācīties radoši, prasmīgi un ieinteresēti modernizētā un atvērtā skolas vidē”.

Renovācijas laikā darbu turpināsim visi kopā citās telpās Tukumā.

2018./2019. mācību gadā Tukuma 2.vidusskola darbu turpina bez izmaiņām.

Tukuma 2.vidusskolas direktore Anita Locāne

12 Jūn 2018
      

Skola piedāvā apgūt 3  izglītības programmas:

 • VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIRZIENA PROGRAMMU (KODS 31011011)

 Raksturojošie mācību priekšmeti: latviešu valoda, angļu valoda, ētika, filozofija, psiholoģija (programmu pilnībā skatīt šeit)

 •  VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS MATEMĀTIKAS, DABASZINĪBU UN TEHNIKAS VIRZIENA PROGRAMMU(KODS 31013011)

 Raksturojošie mācību priekšmeti: matemātika, fizika, programmēšanas pamati, (programmu pilnībā skatīt šeit)

Skola piedāvā

 • apgūt daudzveidīgas interešu izglītības programmas;
 • iegūt autovadītāja apliecību.

Uzņemšana 10.klasē no 18.jūnija.

Iestājoties jāiesniedz šādi dokumenti (jāuzrāda oriģināli):

 • apliecību par pamata izglītību kopija, uzrādot orģinālu;
 • sekmju izraksta kopija, uzrādot orģinālu;
 • skolēna medicīniskā karte (Nr.026/u);
 • vecāka iesniegums (pieejams t2v.lv).

Iesniedzot dokumentus jāuzrāda skolēna dzimšanas apliecība.

Uzziņas 63124383 (kanceleja)

04 Jūn 2018
      

 

 

 • Skolas beigšanas pasākums 12.klasēm š.g.
  8.jūnijā plkst. 18.00.

 • 9.klašu izlaidums š.g. 15.jūnijā plkst. 16.00.

 

 

 

 

 

04 Jūn 2018
      

  25.maijā, Rīgā Eiropas mājā notika Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu izlaidums. Starp 18 skolām, kam Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks un Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks pasniedza “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” goda zīmes, bija arī Tukuma 2.vidusskola.

  Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas ir ES mēroga programma, kuru sadarbībā ar pedagogiem īsteno Eiropas Parlamenta birojs Latvijā. Programmas mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu ES daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties. Programma paredzēta 9.-12. klašu audzēkņiem un tajā tiek pievērsta uzmanība integrētas ES tematikas iekļaušanai formālajā un neformālajā mācību procesā, atspoguļojot mūsu mijiedarbību ar Eiropu - kultūrā, vēsturē, literatūrā, mākslā, mūzikā, fizikā, ķīmijā, svešvalodās u.c. Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” programmā aktīvi iesaistās arī Latvijas eiroparlamentārieši.

23 Mai 2018
      

  Tukuma 2. vidusskolas vecāku biedrība pabeigusi realizēt projektu “Latvju raksti skolēnu kora tērpos”. Projekts noslēdzās ar jauku un sirsnīgu Ģimenes dienai veltītu svētku koncertu 14.maijā, kurā Tukuma 2.vidusskolas 5.-11.klašu koris iepriecināja koncerta apmeklētājus ar skaistiem, jauniem tērpiem, kurus papildināja jostas un apkaklītes, kas tika darinātas un iegādātas projekta ietvaros.  Paldies par jaukajiem svētku mirkļiem Ģimenes dienai veltītajā svētku koncertā!