22 Sep 2017
      

 

Otrdien, 12. septembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Latvijas Ekoskolu apbalvošana, kurā tika apbalvotas tās skolas, kuras aktīvi iesaistās  vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē. Arī Tukuma 2. vidusskola ieguva  Zaļo diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu. Ceremonijas laikā skolēniem bija  iespēja  uzzināt  citu Ekoskolu  veiksmes piemērus un aktivitātes, kuras tās īstenoja gada laikā, piedaloties Ekoskolu programmā.

01 Sep 2017
      

1.-4.klasēm

 • 9.00 – skolēnu pulcēšanās kabinetos pie klašu audzinātājām
 • 9.30 – pasākuma atklāšana skolas stadionā un stafetes ar staciju maiņu.
 • Pēc pasākuma (~ 12.00)  – pusdienas skolas ēdnīcā.

 

 

5.-12.klasēm

 • 5.-6.klasēm plkst. 8.30 – pulcēšanās Tukuma Sporta skolas stadionā, Kuldīgas ielā 74, un
  SPORTA DIENAS ATKLĀŠANA.
  Sporta aktivitātes stafetes skrējiens – šķēršļu josla, virves vilkšana, pionierbols – volejbola paveids) ilgs līdz plkst. 11.00
 • 7.-8.klasēm plkst. 8.30 – pulcēšanās Tukuma Sporta skolas stadionā, Kuldīgas ielā 74, un
  SPORTA DIENAS ATKLĀŠANA.
  Sporta aktivitātes (stafetes skrējiens – šķēršļu josla, virves vilkšana, volejbols, futbols, spēka vingrinājumi) ilgs līdz plkst. 11.00
 • 9.-12.klasēm plkst. 10.50 – pulcēšanās Tukuma Sporta skolas stadionā, Kuldīgas ielā 74, un
  SPORTA DIENAS ATKLAŠANA.
  Sporta aktivitātes (stafetes skrējiens – šķēršļu josla, virves vilkšana, volejbols, strītbols, spēka vingrinājumi) ilgs līdz plkst. 14.00

Nepieciešams sporta apģērbs un apavi.

 

Atbildīgie pedagogi

25 Aug 2017
      

Jau atkal tik tuvu, tuvu ir rudens – 

Pienācis klāt ar pīlādžiem sārtiem,

Ar dāliju ziedu ugunskuriem,

Ar zirnekļu austajiem tīmeklīšiem,

Ar miglas vāliem pelēcīgiem...

/Ārija Āre/ 

 

 

 

 • 9.40 - pulcēšanās savās klasēs (pēc saraksta),tad došanās uz svinīgo pasākumu pie skolas.
 • 9.50 – 1. un 12.klašu skolēnu gājiens no mazās skolas, pulcēšanās svinīgajam pasākumam pie skolas (vai zālē, ja līst lietus)
 • 10.00 – svinīgais pasākums pie skolas(vai zālē 1. un 12.kl., ja līst lietus)
 • 10.40 - klases stundas pie savas klases audzinātājas (pēc saraksta)

Kabinetu sadalījums klases stundai

16 Aug 2017
      

07 Jūn 2017
      

Tukuma 2. vidusskola uzņem audzēkņus 2017./2018. m.g.  1. - 12. klasē

Skola piedāvā apgūt 3  izglītības programmas:

 • ·VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIRZIENA PROGRAMMA (KODS 31011011)

 Raksturojošie mācību priekšmeti: latviešu valoda, angļu valoda, ētika, filozofija, psiholoģija (programmu pilnībā skatīt šeit)

 • · VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS MATEMĀTIKAS, DABASZINĪBU UN TEHNIKAS VIRZIENA PROGRAMMA(KODS 31013011)

 Raksturojošie mācību priekšmeti: matemātika, fizika, programmēšanas pamati, (programmu pilnībā skatīt šeit)

Skola piedāvā

 • apgūt daudzveidīgas interešu izglītības programmas;
 • iegūt autovadītāja apliecību;
 • dibināt skolēnu mācību uzņēmumu, apgūt uzņēmējdarbības prasmes

Uzņemšana 10.klasē no 14.jūnija.

Iestājoties jāiesniedz šādi dokumenti (jāuzrāda oriģināli):

 • apliecību par pamata izglītību kopija,
 • sekmju izraksta kopija
 • izziņa par veselības stāvokli
 • vecāka iesniegums (pieejams t2v.lv).
 • Jāuzrāda dzimšanas apliecība.

Uzziņas 63124838 (kanceleja)