18 Jan 2018
      

  Tukuma 2.vidusskolā jau regulāri tiek realizēti dažādi starptautiski sadarbības projekti: eTwinning aktivitātes mācību procesā, Erasmus+ projekts, kas veicina skolotāju profesionālo pilnveidi, Nordplus projekts mācību motivācijas paaugstināšanai, kas dod iespēju vidusskolēniem viesoties Zviedrijas un Somijas skolās. Lai palīdzētu jauniešiem pašiem plānot un izveidot jauniešu apmaiņas projektu, skolotāja Kristīne Gereiša pieteicās uz jaunatnes darbinieku apmācībām TIC TAC Bulgārijā 2017.gada nogalē, ko atbalstīja Jaunatnes starptautisko programu aģentūra. Apmācības bija paredzētas jaunatnes līderiem un jaunatnes darbiniekiem, kas ir ieinteresēti izmantot starptautisko sadarbību, lai uzlabotu vietējās attīstības stratēģijas. To laikā tika veicināta kvalitatīvu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu izstrāde, tapušas idejas sadarbībai. 

16 Jan 2018
      

Pirmās trīs MOT nodarbības 7. klašu skolēniem notiks:

  • 31.01.2018. – 7.b klase – 3., 4., 5. stunda.
  • 1.02.2018. – 7.a klase – 1., 2., 3. stunda
  • 1.02.2018. – 7.c klase – 4., 5., 6. stunda.

 

KAS IR MOT?

MOT ir iedvesmojoša un mūsdienīga motivācijas programma Latvijas skolu jauniešiem (no 7.-9.klasei).
MOT mērķis ir stiprināt drosmi izdarīt apzinātas izvēles un ticēt savām spējām.
MOT vīzija ir sabiedrība, kuru veido spēcīgi, atvērti un par sevi pārliecināti cilvēki.

10 Jan 2018
      

  Otrdien, 9.janvārī, aktīvākajiem mūsu skolas 10.-12. klašu skolēniem sadarbībā ar Tukuma jauniešu centru bija iespēja iesaistīties projekta „Jauniešu un politikas veidotāju dialogs Tukuma novadā” pirmajā aktivitātē – seminārā par līdzdalību.

  Šāds seminārs otrdien notika arī Tukuma Raiņa ģimnāzijā un Zemgales vidusskolā. Seminārs bija par līdzdalību un jauniešu līdzdalības iespējām Tukuma novadā. To organizēja biedrība “Creative Minds for Culture” sadarbībā ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi un Tukuma novada Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru.

  Sākumā iepazināmies ar to, kas ir līdzdalība, kādi ir tās veidi un iespējas un kā tā izpaužas ikdienā. Pēc tam jaunieši apvienojās tādās kā interešu grupiņās (vienā grupā cilvēki ar līdzīgām interesēm un hobijiem). Katra grupa izgatavoja plakātu, kurā aprakstīts un shematiski attēlots tas, kas, viņuprāt, būtu vērts ieviest Tukuma novadā un kas mums, Tukuma jauniešiem, ir nozīmīgs. 

08 Jan 2018
      

  

   2018.gada 9.janvārī Tukuma 2.vidusskolā plkst. 9.40 notiks informatīvais seminārs par līdzdalību un jauniešu līdzdalības iespējām Tukuma novadā. Semināru organizē biedrība “Creative Minds for Culture” sadarbībā ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi un Tukuma novada Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru. Semināru mērķis ir pilnveidot Tukuma novada jauniešu zināšanas par līdzdalības veidiem un iespējām, motivējot jauniešus aktīvākai līdzdalībai Tukuma novadā.

22 Dec 2017
      

  Šī gada 20. decembrī, rīta pusē, mūsu skolas skolēni un skolotāji piedalījās labo darbu akcijā “Ziemassvētku dziesmu, dzejoļu, piparkūku un vēlējumu reiss”, kura idejas autores ir skolotājas Skaidrīte Prancāne un Ilze Grigore. Tā laikā tukumniekus, kuri mēroja ceļu no centra uz Jauntukumu un Lauktehniku, sagaidīja mūsu skolas rūķi, kuri tos iepriecināja ar skanīgām Ziemassvētku dziesmām, piparkūkām un laba vēlējumiem svētkos visa ceļa garumā.

  Cilvēku emocijas bija dažādas, tomēr ne visi tās izpauda. Taču pasažieru vidū bija arī tādi, kuri pēc brauciena mums pateica paldies par svētku sajūtu radīšanu un visu brauciena laiku smaidot baudīja dziesmas un jauko atmosfēru, kuru radīja daļa no skolas koristiem, skolotāju Ērikas Bogatajas un Viļņa Prancāna pavadījumā, kā arī mēs - skolēnu domes pārstāvji kopā ar skolotāju Ievu Feldbergu.