28 Mar 2018
      

  2018.gada 21.martā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Tukuma 2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums, lai teorētiski praktiskā nodarbībā veicinātu 8.-9.klašu skolēnu karjeras izvēli, spēlējot spēli un to pārrunājot, iepazīst dažādas profesijas no savstarpēji atšķirīgām darbības jomām.

  Nodarbības gaitā skolēni uzzināja par vairākām profesijām – arhitekts, pilots, programmētājs, tulkotājs, režisors un ārsts – un gūst priekšstatu par  to darba saturu, darba pienākumiem, apstākļiem u.tml. Skolēni komandās, piedaloties karjeras spēlē, centās sniegt pēc iespējas vairāk precīzu atbilžu uz jautājumiem par sešām dažādām profesijām un to darba ikdienu.

22 Mar 2018
      

 

  Katru gadu Latvijā pazīstami cilvēki akcijas "Iedvesmo mācīties!" laikā dodas uz skolu, lai vadītu vienu mācību stundu, dalītos savā profesionālajā un personīgajā pieredzē, kā arī iedvesmotu skolēnus mācīties un sasniegt augstus mērķus. 

  21. martā Tukuma 2.vidusskolā matemātikas stundu kopā ar programmas «Iespējamā misija» skolotāju Kristu Zubovu  7.a klasei vadīja Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

  Stundas noslēgumā Kārlis Šadurskis uzsvēra: "Mācīties var būt interesanti. Ar laiku iepatīkas. Un ļoti noderīgi." (skatīt galerijā)

19 Mar 2018
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Mar 2018
      

Tukuma 2.vidusskolas

ATVĒRTO DURVJU DIENA VECĀKIEM

š.g. 20.martā plkst. 16.00 – 19.00

  • Individuālas tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, skolas administrāciju un atbalsta personālu (vēlama individuāla pieteikšanās elektroniski Mykoob.lv vai telefoniski).
  • Sava bērna vērošana mācību priekšmetu stundās (līdz 16.martam piesakoties pie klases audzinātājas).

Gaidīsim ikvienu no jums!

05 Mar 2018
      

   23.februārī skolas aktu zālē sākumskolas skolēni pulcējās uz pasākumu „MANS TALANTS 2018”. Savus talantus rādīja 40 skolēni 32 priekšnesumos. Skolēni dejoja, dziedāja, spēlēja mūzikas instrumentus, rādīja paraugdemonstrējumus dažādos sporta veidos, demonstrēja izveidoto animāciju. Pasākumu vadīja 4.b klases skolēns Linards Širkēvičs un skolotāja Liene Kokina. Talantīgos, atraktīvos, izdomas bagātos priekšnesumus vērtēja žūrija, kurā bija talantīgas sākumskolas skolotājas: Velga Grīnvalde (dzejniece), Ilze Bulaha (pavāre), Rudīte Peipa (komponiste), Kristiāna Ritenberga (aktīvas atpūtas cienītāja) un skolēnu domes pārstāve 10.b klases skolniece Māra Mendrika (TV konkursa “Gudrs, vēl gudrāks” fināliste). Par pasākuma muzikālo noformējumu rūpējās 10.b klases skolēns Adrians Gūtšmits. Muzikālas, atraktīvas un interesantas pauzes starp priekšnesumiem organizēja mūzikas skolotāja Rudīte.

  Priecājamies, ka pasākumu apmeklēja vecāki, arī līdzjutēji, ar sagatavotiem plakātiem, kuri atbalstīja savus klasesbiedrus.

  Pēc priekšnesumu noskatīšanās un rūpīgas izvērtēšanas, žūrija paziņoja rezultātus. Lai gan visi priekšnesumi bija lieliski, tomēr katrā klašu grupā tika izvirzīti trīs labākie.