15 Mar 2017
      

   Mūsdienīgu pieeju skolēnu zināšanu pārbaudē šī gada 7. martā izmantoja 206 Latvijas skolas (t.sk. Tukuma 2. vidusskola), kurās kopumā 5794 skolēni 6. klašu diagnosticējošo darbu dabaszinībās kārtoja tiešsaistē izglītības portālā Uzdevumi.lv. Tiešsaistes darbs tika veidots sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un palīdzēja būtiski atvieglot vērtēšanas procesu, kā arī veicināt skolēnu digitālo kompetenci.

Šis ir jau trešais veiksmīgi organizētais tiešsaistes diagnosticējošais darbs Uzdevumi.lv platformā. Pērnā gada aprīlī tika aizvadīts pilotprojekts, bet jau septembrī organizēts pirmais tiešsaistes diagnosticējošais darbs fizikā un ķīmijā 10. klasēm.

14 Mar 2017
      

  Mūsu skolā februārī notika skatuves runas konkurss, kurā no 18 skolēniem uz novada konkursu izvirzījām 8 skolēnus. Š.g. 8.martā notika novada konkurss, kurā mūsu skolēniem ir ļoti labi rezultāti:

1.pakāpes diplomi:

 • Emīlija Pavloviča, 4.c (skolotāja G.Rosicka)
 • Arita Berga, 6.b (skolotāja Ī.Rimoviča)

2.pakāpes diplomi:

 • Marko Ķere, 2.b (skolotāja V.Grīnvalde)
 • Artūrs Potjomkins, 10.b (skolotāja I.Freimane)
 • Ance Annija Konova, 11.b (skolotāja I.Freimane)

3.pakāpes diplomi:

01 Mar 2017
      

Atvērto durvju nedēļa vecākiem Tukuma 2. vidusskolā notiks no 6. līdz 10. martam

 • 6.martā plkst.18.00 aktu zālē tikšanās ar nākamā gada pirmklasniekiem un viņu vecākiem.
 • 7.martā no 16.00 līdz 19.00 (telpas pēc grafika www.t2v.lv) individuālas tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, skolas administrāciju un atbalsta personālu (vēlama individuāla pieteikšanās elektroniski Mykoob.lv vai telefoniski).
 • Tāpat kā visa mācību gada laikā, sarunājot tikšanās laiku, iespējamas individuālas sarunas ar ikvienu skolas pedagogu par vecākiem un skolēniem aktuāliem jautājumiem.
 • Klašu vecāku sanāksmes (informācija skolēnu dienasgrāmatās).
 • Sava bērna vērošana 5.-12.klašu mācību priekšmetu stundās (pēc saskaņošanas ar skolas administrāciju un pedagogu).
 • Sava bērna vērošana interešu izglītības nodarbībās (pēc saskaņošanas ar skolas adminitrāciju un pedagogu).
 • 10.martā plkst.18.00 (aktu zālē) koncerts un tikšanās ar 5.-10.klašu koristu vecākiem (skolotāja Ē.Bogataja).

01 Mar 2017
      

 

   28.februārī mūsu skolā viesojās 22.Rīgas Starptautiskā filmu festivāla 2 ANNAS projekts PROJKETORS. Dienas sākumā Tukuma 2.vidusskolas un Tukuma Raiņa ģimnāzijas jaunieši tika iepazīstināti ar jaunākajām Baltijas īsfilmām. Dienas otrajā daļā jauniešiem bija iespēja pašiem praktiski piedalīties īsfilmu veidošanas meistarklasē, apgūstot filmēšanas pamatus.

10.klases skolnieces Ances Neilandes iespaidi par šo nodarbību:
   “Mums bija iespēja redzēt filmu veidošanas aizkulises, jo paši to veidojām. Sākumā mūs iepazīstināja vispārīgi ar visām aparatūrām, kuras ir vajadzīgas, lai varētu uzfilmēt filmas. Tad mums bija jāsadalās pa grupām un jāveido savas filmas scenārijs, sākumā bija 4 grupas, no kurām izvēlējās 2 labākās filmu idejas, un tad sākās visa filmu realizēšanas padarīšana. Katrs cilvēks bija atbildīgs par kaut ko, lai filma tiktu realizēta. Tad nu sadalījām darbus, ņēmām kameras, mikrofonus un sākām filmu veidošanu. Šī diena bija ļoti interesanta, jo mēs to darījām pirmo reizi. Tagad zināsim, cik smags darbs jāieliek, lai filma taptu. Ļoti patika šī diena.”

27 Feb 2017
      

   Š.g. 28.februārī plkst.12.40 - 14.10 aktu zālē notiks lekcijas 11.-12.klašu skolēniem. Šī lekcija notiek sadarbībā ar biedrību “Go Beyond” un Tukuma Multifunkcionālo jaunatnes  iniciatīvu  centru. Skolēniem ir iespēja noklausīties un pašiem aktīvi piedalīties jauniešu attīstības programmas “Go Beyond” absolventu lekcijās. Mūsu skolā viesosies Eduards Krūmiņš, kurš dažādās lomās nodarbojas ar jauniešu attīstību un izaugsmes veicināšanu jau 5 gadu garumā, rīkojot jauniešu pasākumus, darbojoties jauniešu attīstības programmā “Go Beyond”, piedaloties pasaules latviešu jaunatnes semināra “2x2” organizēšanā un vadot "Jauniešu kluba" nodarbības pasaules latviešu ģimeņu saietos “3x3”. 
   Šīs lekcijas mērķis ir sekmēt jauniešu izpratni par to, kā mūsu pašvērtējumu ietekmē citi, izvērtēt savas prasmes un saprast, ko varam darīt, lai tās attīstītu un vairotu savu pašapziņu un spējas.