20 Dec 2017
      

   2017.gada 18.decembrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mūsu skolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums, lai veicinātu 5.-6.klašu skolēnu karjeras izvēli atbilstoši viņu stiprajām pusēm un darba tirgus vajadzībām, iepazīstot ķīmijas, fizikas u.c. dabaszinātņu profesijas un to iespējas nodarbinātības jomā.

   Nodarbības gaitā skolēni izzināja, kuras profesijas atbilst dabaszinātņu jomai, noskaidrojot, kur tās var apgūt, kam pievērst uzmanību, mācoties skolā fiziku, ķīmiju, dabaszinības u.c. mācību priekšmetus un kur šo profesiju pārstāvjiem ir iespējams strādāt.

20 Dec 2017
      

  2017.gada 6.decembrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mūsu skolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums, lai veicinātu 8.klašu skolēnu karjeras izvēli atbilstoši viņu stiprajām pusēm un darba tirgus vajadzībām.

  Nodarbības gaitā skolēni guva informāciju par šobrīd aktuālām un izzūdošām profesijām, par bīstamām un neparastām profesijām. Dažādās aktivitātēs skolēni kopā ar nodarbību vadītāju – karjeras konsultanti Agitu Šmitiņu izzināja karjeras jautājumus no dažādiem skatu punktiem un atklāja iespējamos soļus karjeras attīstības procesā, kā arī pārrunāja un diskutēja par to, kā apzināt savas stiprās puses un kā tās saistīt ar karjeras vajadzībām, karjeras plānošanu, lēmumu pieņemšanu šajā vecumposmā.

20 Dec 2017
      

  Jau septīto gadu pēc kārtas mūsu skolas skolēni piedalās AAS "Piejūra" organizētajā zīmējumu konkursā, kurā šī gada tēma "Mana pilsēta, novads gadalaikos". Konkursam tika iesūtīti 224 darbi, pārstāvot Tukuma, Engures, Dundagas, Jaunpils, Kandavas, Talsu, Rojas, Mērsraga novada un Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes.

 Mūsu skolas 9.a klases skolnieču Lauras Čikstes un Zanes Sprēdes zīmējumi un Kristiānas Lienes Penkas apraksts iekļauts 2018.gada kalendārā. Paldies skolotājai Dacei Pelcei par skolēnu rosināšanu šim darbam un par padomiem to veiksmīgākā tapšanā! No skolas konkursam tika iesniegti arī Sofijas Mironovas, 4.c, Loretas Elvigas, 5.b, Paulas Šveideres, 5.c, Artūra Afoņina, 7.a, Nila Patrika Aglonieša, 7.a, Andreja Andrejeva, 7.c, renātes Pavlovas, 9.a, Kristiānas Lienes Penkas, 9.a un Rainera Jēgera, 9.a, darbi.

18 Dec 2017
      

07 Dec 2017
      

 30. septembrī mūsu skolā viesojās Mārtiņš Krancis, #NavLimiti aizsācējs, un savā runā iedvesmoja mūsu skolas skolēnus. Mārtiņš saka: „#NavLimiti ir kustība, kuras mērķis ir iedvesmot cilvēkus darīt vairāk, lai viņi uzdrošinātos dzīvot tādu dzīvi, kādu viņi patiesi vēlas!”

   Pēc lekcijas sajūsmā bija visi! Mārtiņš 10.klašu un 12.b klases skolēniem deva ļoti lielu vielu pārdomām. Notici sev, sapņo, cīnies – tās ir trīs lietas, uz kurām viņš aicina kocentrēties, lai sasniegtu visas virsotnes.

   Jau pašā sākumā, pirms lekcijas, viņš ar mūzikas palīdzību radīja neformālu gaisotni, kas mums, jauniešiem, ir ļoti svarīgi. Tādā veidā informācija tiek uztverta citādi, labā nozīmē. Pozitīvais bija tas, ka šī lekcija ievērojami atšķīrās no citām. Tā nebija standarta lekcija ar prezentāciju un „Pareizā, nepareizā” mācīšanu. Viss bija dabiski, interesanti, aizraujoši. 40 minūšu laikā viņš mums paguva izstāstīt savu dzīves stāstu un to, kā viņš nonācis pie šīm trim vienkāršajām pamācībām: notici, sapņo, cīnies.