01 Feb 2018
      
  Š.g. 24.janvārī Tukuma 2.vidusskolā notika Karjeras diena “Atnāc un uzzini!” Tukuma, Engures, Jaunpils novada skole 8.-12.klašu skolēniem. Pasākumu apmeklēja 729 skolēni no 15 novada skolām. Šādu pasākumu Tukuma 2.vidusskola sadarbībā ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi organizē jau trešo reizi.
  Karjeras dienā skolēniem tika piedāvātas iespējas gan nodarbībās klausīties dažādu izglītība iestāžu prezentācijas, gan apmeklēt izstādi, kurā skolu pārstāvji indivuāli katram interesentam atbildēja uz dažādiem jautājumiem, gan piedalīties meistarklasēs, pašiem izmēģinot dažādus praktiskus darbus, gan arī vērot videofilmas par izglītības un profesiju ieguvi. 
  Šajā dienā uz Tukumu bija atbraukuši 175 pārstāvji no  35 profesionālajām vidusskolām, koledžām, tehnikumiem, augstskolām un citām izglītības iestādēm, kuras piedāvā jauniešiem karjeras iespējas pēc pamatskolas vai vidusskolas beigšanas. Skolu pārstāvji pie mums bija ieradušies gan no Valmieras, Liepājas un Kuldīgas, gan no Ogres un Rīgas, gan no Jelgavas, Jūrmalas, Olaines, Saldus un Kandavas.

Pēc reģistrēšanās katram skolēnam bija iespēja apmeklēt 5 nodarbības – dzirdēt piecu izglītības iestāžu prezentācijas, kuras iepriekš paši bija izvēlējušies atbilstoši savām interesēm un profesionālajiem nodomiem.

30 Jan 2018
      

   2018.gada 17.janvārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Tukuma2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums, lai veicinātu 3.-4.klašu skolēnu karjeras izvēli atbilstoši viņu stiprajām pusēm un darba tirgus vajadzībām, izzinot gan inženierzinātņu, gan mākslas jomas un starpnozaru radošuma šodienas un nākotnes iespējas.
Nodarbības gaitā skolēni uzzināja, ka ar modeļu izveidi, programmēšanu un mehatroniku saistītas nodarbes katru gadu kļūst aizvien populārākas visā pasaulē. Tās attīsta telpisko domāšanu, veicina radošu un izzinošu apmācību procesu, vienlaicīgi mudinot apgūt eksaktās zinības, kā arī elektronikas un mehānikas prasmes. Kopā ar skolēniem tika pārrunāts, ka modeļu veidošanā iesaistītas tādas profesijas kā arhitekts, inženieris, konstruktors, elektroniķis, mehatroniķis, celtnieks, krāsotājs, modelētājs, mākslinieks, uzsverot, ka pasaules tirgu iekarojušo produktu tapšanā vērojama inženierzinātņu un mākslas jomu sadarbība (dizains un tehnoloģijas). Tika noskaidrots, ko dara, kur un kā strādā šo profesiju pārstāvji, kur šīs profesijas var apgūt, kam pievērst uzmanību, ka, mācoties skolā jāpievērš uzmanība gan tādiem mācību priekšmetiem kā mājturība un mākslas, gan dabaszinātņu priekšmetiem – fizikai, ķīmijai, informātikai un matemātikai. 

18 Jan 2018
      

  Š.g. 24.janvārī mūsu skolā notiek ikgadējā Karjeras diena “Atnāc un uzzini!” Tukuma, Engures, Jaunpils novada skolu 8.-12.klašu skolēniem.
Šajā dienā skolēni varēs tikties ar 35 profesionālo vidusskolu, tehnikumu, koledžu, augstākās izglītības iestāžu pārstāvjiem, lai prezentācijās, izstādē, meistarklasēs un individuālās sarunās noskaidrotu par sev interesējošo profesiju, nodarbošanās veidu un studiju programmu apguvi pēc pamatskolas vai vidusskolas beigšanas. Skolēni tikšanās laikā var uzzināt par karjeras iespējām profesionālās vai augstākās izglītības jomā, kā arī praktiski izmēģināt savas prasmes un gūt priekšstatu par izvēlētā karjeras virziena piemērotību.
Pasākumu organizē Tukuma novada Izglītības pārvalde un Tukuma 2.vidusskola.

18 Jan 2018
      

  Tukuma 2.vidusskolā jau regulāri tiek realizēti dažādi starptautiski sadarbības projekti: eTwinning aktivitātes mācību procesā, Erasmus+ projekts, kas veicina skolotāju profesionālo pilnveidi, Nordplus projekts mācību motivācijas paaugstināšanai, kas dod iespēju vidusskolēniem viesoties Zviedrijas un Somijas skolās. Lai palīdzētu jauniešiem pašiem plānot un izveidot jauniešu apmaiņas projektu, skolotāja Kristīne Gereiša pieteicās uz jaunatnes darbinieku apmācībām TIC TAC Bulgārijā 2017.gada nogalē, ko atbalstīja Jaunatnes starptautisko programu aģentūra. Apmācības bija paredzētas jaunatnes līderiem un jaunatnes darbiniekiem, kas ir ieinteresēti izmantot starptautisko sadarbību, lai uzlabotu vietējās attīstības stratēģijas. To laikā tika veicināta kvalitatīvu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu izstrāde, tapušas idejas sadarbībai. 

16 Jan 2018
      

Pirmās trīs MOT nodarbības 7. klašu skolēniem notiks:

  • 31.01.2018. – 7.b klase – 3., 4., 5. stunda.
  • 1.02.2018. – 7.a klase – 1., 2., 3. stunda
  • 1.02.2018. – 7.c klase – 4., 5., 6. stunda.

 

KAS IR MOT?

MOT ir iedvesmojoša un mūsdienīga motivācijas programma Latvijas skolu jauniešiem (no 7.-9.klasei).
MOT mērķis ir stiprināt drosmi izdarīt apzinātas izvēles un ticēt savām spējām.
MOT vīzija ir sabiedrība, kuru veido spēcīgi, atvērti un par sevi pārliecināti cilvēki.