17 Sep 2015
      

 

Septembris Tukuma 2.vidusskolā tāpat kā pilsētā, novadā, Latvijā un Eiropā ir Veselības mēnesis. Šomēnes esam nolēmuši kļūt par veselības vēstnešiem skolēniem, pedagogiem un skolēnu ģimenēm. Sporta skolotāja Inese Ķirķe un sociālo zinību skolotāja Vēsma Kaņepe ir iecerējušas daudz un dažādas aktivitātes gan Eiropas Sporta nedēļas, gan Mobilitātes nedēļas ietvaros.

Eiropas Sporta nedēļas pirmajā dienā organizējām sporta dienu pašiem mazākajiem. Skolotāja V.Kaņepe kopā ar 9.klašu skolēniem devās uz PII “Pasaciņa”, kur vadīja bērniem sporta sacensības.

Otrdienā visās mācību stundās aktualizējām aktīvo paužu jeb fizminūtes nepieciešamību. Ar aicinājumu “Vingrojam visi” pedagogi tika aicināti stundu laikā organizēt pauzi aktivitātēm: pirkstu, roku, kāju, galvas vingrinājumi vai vienkārši mirklis klusumam un atpūtai.

16 Sep 2015
      

12. septembrī Tukuma 2. vidusskolas stadionā notika sporta dienas pasākums “Kopā ar tēti”, kuru apmeklēja 27 ģimenes.

Vistālāk lēca: 1. vieta Hardijs un Artis Ābrami (4.29m), 2. vieta Toms un Elāns Kloppes (4.17m), 2. vieta Alise un Aivis Neimaņi (4.17m), 3. vieta Arnolds un Andris Beķeri (3.9m).

Precīzākais sitiens mērķī:  1. vieta Ainārs un Nikola Vismanti (9 punkti), 2.vieta Kaspars un Martins Melnieki (8 punkti), 2. vieta Armands un Mareks Šīmaņi (8 punkti),

3. vieta Marta un Igors Antonovi (7 punkti).

14 Sep 2015
      

Sporta pasākuma norises kārtība

Olimpiskās dienas mērķis: dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī aktualizēt pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu.

Olimpiskās dienas dalībnieki: Tukuma 2. vidusskolas skolēni viņu vecāki, skolotāji un citi skolas darbinieki. Katrai klasei jābūt vienotos tērpos. Piemēram, visi dzeltenos krekliņos, melnos šortos vai vienādās cepurītēs, lakatiņos, galvas apsējos, ar vienojošām piespraudēm, rokās papīra hanteles, papīra pušķi utt.

Olimpiskās dienas norises vieta un gaita: š.g. 25. septembrī pie skolas galvenās ieejas.

Dalībnieku pulcēšanās un gājiens pa klasēm no plkst. 9.40 (dalībnieki stājas gājienam, sākot no 1. klasēm, kuri stājas pie stadiona pretī celiņam gar skolu, līdz 12.klasei, kuri stājas skolas iekšpagalmā (pēc shēmas no 1. klases līdz 12.klasei).

Dalībnieku gājiens 9.50 sāksies no skolas pagalma virzienā uz skolas galveno ieeju.

 Pasākums sākas plkst.10.00 un ilgst 10 minūtes.

08 Sep 2015
      

Tukuma 2. vidusskolā no 7. līdz 30.septembrim notiks dažādas veselības mēneša aktivitātes:

 
  • sporta dienas (skolēniem, vecākiem, vecvecākiem, pirmsskolas bērniem),
  • aktīvās pauzes mācību stundās,
  • vingrošanas diena,
  • tematiskās izstādes,
  • konkursi u.c.

Veselības mēnesis Tukuma 2. vidusskolā (7. – 30. septembrī)

03 Sep 2015
      

 

Iespēja piedalīties skolas ārpusstundu nodarbībās –

 interešu izglītības programmās un

fakultatīva nodarbībās.

Pieteikties pie nodarbību vadītājiem.