28 Apr 2015
      

UNESCO Starptautiskā dejas diena

29. aprīlis kopš 1982. gada pēc UNESCO Starptautiskās dejas padomes (International Dance Council – CID) iniciatīvas tiek atzīmēts kā Starptautiskā dejas diena. Ik gadu miljoniem visdažādāko žanru dejas mākslas pārstāvju piedāvā šajā dienā koncertus un priekšnesumus miljoniem skatītāju visa pasaulē.

“Deja ir universāla valoda. Tā ir atslēga, kas atver ikvienas durvis, ļaujot iepazīt citas valstis, citas tautas, cilvēkus un kultūras. Deja veicina brīvību, izpratni, draudzību un toleranci. Deja ir vistiešākais un efektīvākais veids, kā iedzīvināt demokrātijas idejas sabiedrībā – izpausmes brīvības un vienlīdzības principos,” uzrunā par godu Dejas dienai reiz norādīja CID prezidents Alkis Raftis. 

30.aprīlī – dejas diena Tukuma 2.vidusskolā

15 Apr 2015
      

22.aprīlī plkst. 9.40 Tukuma 2.vidusskolas aktu zālē

viesosies ES jautājumu eksperts

Ansis Bogustovs

   Mudinot Latvijas iedzīvotājus, īpaši skolēnus, būt zinošiem un kompetentiem jautājumos par Eiropas Savienības (ES) aktualitātēm un citiem nozīmīgiem tematiem,Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā aicina ikvienu interesentu šā gada 8. maijā piedalīties „Eiropas eksāmenā”, kuru tiešsaistē varēs kārtot www.esmaja.lv. Eksāmenā ir tēmas par Eiropas Savienības vēsturi, eirozonas izveidi, Latvijas dalību Eiropas Savienībā u.c. nozīmīgām tēmām. Turklāt šogad mācību materiāls ir papildināts ar prezentācijām par Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē un Eiropas gadu attīstībai.

 Aktuālā informācija par „Eiropas eksāmenu”, gatavošanos tam un mācību materiāli ar visu būtiskāko informāciju ir pieejami vietnē www.esmaja.lv un portālā www.e-klase.lv.

14 Apr 2015
      

 

       Tukuma 2. vidusskolas komanda ir ieguvusi 1. vietu visu mācību gadu notikušā sacensībā starp skolām no visas Latvijas - Jauno Fiziķu skolas skolu kausā! 

 
 
Sīvā cīņā ar Jelgavas Spīdolas ģimnāziju un Rīgas Valsts 1. ģimnāziju tomēr uzvarēja un balvas no LU FMF, Latvijas elektrotehnikas biedrības, AS Sidrabe, Kārumu fabrikas un Gandra saņēma Tukuma 2. vidusskolas komanda - Noreta Nordena, Viktorija Leimane, Anna Eleonora Freimane, Artūrs Oščepkovs, Kristiāna Katkovska.
 
10 Apr 2015
      

 

No 14. līdz 17. aprīlim skolā 1.- 8. klasēm notiks

PROJEKTU NEDĒĻA.

Projektu nedēļas tēma- “VESELĪBA UN DROŠA VIDE”.

10 Apr 2015
      

Lekcija – prezentācija  “Pārtikas un medicīnas nozarē strādājošo profesijas”

(pēc “Nordplus” projekta “Atbalsts vispārizglītojošo skolu jauniešiem integrācijai Baltijas valstu darba tirgus prioritārajās tautsaimniecības nozarēs”)

17.aprīlī  konferenču zālē

  • 8.00 – 9.30 – 9., 10.klasēm
  • 9.40 – 11.20 – 11., 12.klasēm

Nodarbības laikā skolēniem tiks sniegta informācija par jebkuras profesijas un nozares (ne tikai pārtikas un medicīnas) izpētes jautājumiem.

Lektore - projekta vad. S.Dzelme, Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments