27 Feb 2017
      

  Kur?

Tukuma 2.vidusskolas aktu zālē, Raudas ielā 16

  Kad?

Pirmdien, 6.martā, plkst.18.00

  Kas notiks?

  • Iepazīšanās ar skolu
  • Ekskursija pa skolu
  • Tikšanās ar pirmo klašu audzinātājām

 

27 Feb 2017
      

     Š.g. 28.februārī no plkst.9.30 līdz 18.30 Tukuma 2.vidusskolā  notiks 22. Rīgas Starptautiskā filmu festivāla 2ANNAS projekta PROJEKTORS lekcijas un meistarklases. Pasākumā piedalīsies 10.-12.klašu skolēni no Tukuma 2.vidusskolas un Tukuma Raiņa ģimnāzijas. 
Vispirms lekcijās jaunieši tiks iepazīstināti ar jaunākajām Baltijas īsfilmām un pēc tam praktiskajās nodarbībās gūs pieredzi īsfilmu veidošanā, izstrādājot ideju un scenāriju, tad filmējot un montējot, bet dienas beigās prezentējot rezultātus.

 

24 Jan 2017
      

 

 Š.g. 25.janvārī Tukuma 2.vidusskolā notiks Tukuma, Engures, Jaunpils novada 8.-12.klašu skolēnu karjeras diena, kurā izglītības iespējas pēc 9. un 12.klases prezentēs 35 koledžas, tehnikumi, vidējās un augstākās izglītības iestādes, kā arī Nacionālo Bruņoto spēku rekrutēšanas un atlases centrs. Par brīvā laika pavadīšanas un brīvprātīgā darba iespējām stāstīs Tukuma novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs. Ar studijām ārzemēs un apmaiņas programmām iepazīstinās mācību centra "Durbe" pārstāvji. Aicināti ir arī Valsts Nodarbinātības aģentūras Tukuma filiāles speciālisti.

Sīkāka informācija: pasākuma norise, prezentāciju grafiks.

 

16 Jan 2017
      

   Mūsu skola tika apstiprināta Valsts izglītības satura centra (VISC) projektam “Kompetenču pieeja mācību saturā”, kuram bija pieteikušās 235 izglītības iestādes.Jau no 2013./2014. mācību gada skolā tiek organizēts mērķtiecīgs skolotāju mācīšanās process – savstarpēja stundu vērošana un analizēšana, labās pieredzes nodošana kolēģiem, lai sadarbojoties veicinātu skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā un atbildību par mācīšanās rezultātiem. 2016./2017. mācību gada sākumā novērtējām iespēju piedalīties jaunas pedagoģiskās pieejas tapšanā un pieteicāmies projektā, lai izprastu atšķirību starp esošo un jauno pieeju mācību satura apguves vadīšanā. Mācoties un sadarbojoties ar citu izglītības iestāžu skolu komandām, pilnveidosim un apgūsim nepieciešamās prasmes, lai 2017./2018. mācību gadā spētu realizēt kompetenču pieejā balstītu mācību procesu. Informācija par projektu

05 Jan 2017
      

   

   Pieci mūsu skolas skolēni, klašu audzinātāju mudināti, novembrī piedalījās SIA AAS "Piejūra" izsludinātajā zīmējumu konkursā "Tūrisma, vides un atpūtas objekti manā novadā, pilsētā, pagastā". Par konkursa laureātēm no 29 pretendentiem kļuva 8.a klases skolniece Liene Penka, kura bija attēlojusi Tukuma Katrīnu, un 10.a klases skolnieces Amanda Sakse un Paula Kristiāna Aparjode, kuru zīmējumos bija redzama Durbes pils un tās apkārtnes objekts - Durbes parka rotonda. Paldies par piedalīšanos sakām arī Armandai Grandbergai, 6.a, un Renātei Pavlovai, 8.a.