09 Mai 2017
      

Pirmdien, 15. maijā būsiet mīļi gaidīti Tukuma 2.vidusskolas aktu zālē

 

  • plkst.  17.00 koncertuzvedums “Pasaka par laimes kreklu” (5.-10.klašu koris, VIA “Pro”, izteiksmīgās runas pulciņš, režisore I.Freimane)
  • plkst.  17.30 skolēnu radošo darbu izstāde (meiteņu un zēnu mājturības stundās paveiktais, skolot. A.Gleizupa, D.Pelce, V.Prancāns)
  • plkst.  18.00 koncerts  (1.klašu vokālais ansamblis, 2.-4.klašu koris, 1.-6.klašu tautas deju kolektīvi, 10.kl. līnijdeju grupa, džeza mūzikas ansamblis, izteiksmīgās runas pulciņi)

 

Gaidīsim!                                                       Pasākuma afiša

08 Mai 2017
      

 

  Jau vairākus gadus Tukuma 2.vidusskolas bijušais skolēns Klāvs Radziņš sadarbojas ar mūsu skolu, organizējot savu ceļojumu iespaidu fotoizstādes: par Ganu (Āfrika), par Indiju, par Jeruzalemi (Izraēla). Ikviena no izstādēm vienlaikus ir vizuāla un izglītojoša informācija par katru no minētajām vietām, kas skatītājiem rada priekšstatu gan par to dabu, gan par sadzīvi, ieražām un tradīcijām, gan par reliģiju un kultūru. Jūtama gan mūsdienu, gan senatnes elpa. Tas ir vērīga un zinoša, uzzināt un izzināt kāra cilvēka fotomirkļu kopums.

28 Apr 2017
      

 

Sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu mūsu skolā tiek organizēti vairāki pasākumi.

  • 2.maijā 2.-4.klasēm Tukuma Mūzikas skolas pūšamo instrumentu kvinteta koncerts "lai skan taures par Latvijas valsti toreiz, šodien un rīt!" (skatīt afišu)
  • 3.maijā 5.-12.klasēm skolas interešu izglītības kolektīvu koncertuzvedums "Pasaka par laimes kreklu"(skatīt afišu)
28 Apr 2017
      

 Š.g. 21.-23.aprīlī Tukuma 2.vidusskolas 5.-10.klašu koris piedalījās pirmajā Starptautiskajā bērnu un jauniešu garīgās mūzikas festivālā “SOLI DEO GLORIA”. Festivālā laikā koris kopā ar citiem kolektīviem un solistiem koncertēja Kuldīgas pilsētas un novada dievnamos: Turlavas pagasta Lipaiķu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Rendas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kā arī Alsungas novadā Sv. Miķeļa Alsungas katoļu baznīcā.

 Festivālu rīkoja Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar festivāla idejas autoru kordiriģentu Eduardu Grāvīti un Kuldīgas novada draudzēm. Festivāla dalībnieki koncertos izpildīja dažādu laikmetu Latvijai un Eiropai tradicionāli raksturīgo kristīgo konfesiju garīgo mūziku atšķirīgās noskaņās. Viens no festivāla mērķiem bija ar mūzikas palīdzību attīstīt un nostiprināt bērnos un jauniešos Latvijai un Eiropai tradicionālas kristīgās vērtības: ticību, mīlestību, savstarpēju sapratni un iejūtību, kas ir tik būtiski mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē. Ar izvēlētajām dziesmām un skaņdarbiem festivāla dalībnieki iepazina un apguva kā klasiskās, tā arī mūsdienu mūzikas paraugus ar sakrālu un garīgu tematiku.

27 Apr 2017
      

      

Es piedalījos konkursā "Cilvēki - Latvijas novadu dārgumi," ko organizēja Latvijas Okupācijas muzejs, sagaidot Latvijas simtgadi. Konkursa mērķis bija atklāt un darīt zināmus plašākai sabiedrībai tos cilvēkus, kuri ir devuši nozīmīgu ieguldījumu vietējā novadā, pagastā. Biju grupā ar saviem klasesbiedriem Edgaru Bautru, Denisu Orlovu un skolotāju Skaidrīti Prancāni.

 

     Mēs šo darbu veidojām par mūsu skolas skolotāju Ainu Zvirbuli, jo uzskatām viņu par mūsu novada dārgumu. Skolotāja mūsu skolā strādā no tās dibināšanas gada (1969.g.) un ir uzticīga tai 51 gada garumā. Viņu par savu pirmo skolotāju var saukt 563 bijušie pirmklasnieki, jo viņa pavisam ir audzinājusi 15 klases.