20 Okt 2021
      

  Ar iedzelteniem bērziem un košiem mārtiņrožu ceriem ir atnācis rudens. Piekritīsiet, ka ir kaut kas intriģējošs rudens pelēcī, miglā, krāsainajos lietussargos, lapu čaukstoņā, pat gumijas zābakos. Tas ir pūkaino čību, kamīnā sprakstošās malkas, kabatā paslēptā laimes kastaņa, tā sakot, pārmaiņu un krāsu laiks. Šo īpašo noskaņu Tukuma 2. vidusskolas 7., 9., 10. un 11. klašu skolēni varēja izdzīvot muzikālā un izglītojošā nodarbībā “Ritma un skaņu pasaulē”. Kopīgā instrumentu saspēlē, praktiski darbojoties, iepazina dažādus perkusiju instrumentus no visas pasaules, kā arī guva pirmās iemaņas ritma spēlē.

12 Okt 2021
      

  Š.g. 8. oktobrī 10. un 12. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties tiešsaistes lekcijā, kura tika organizēta programmas “Dzīvei gatavs” ietvaros sadarbībā ar Swedbank speciālistēm Lauru Sticeri un Danu Zālīti.

Skolēni tika iesaistīti interaktīvās aktivitātēs, izsakot savu viedokli par dzirdēto vai saņemot atbildes uz aktualizēto problēmjautājumu.  Divu stundu laikā skolēni guva ieskatu

27 Sep 2021
      

  Š.g. 24. septembrī Junior Achievement Latvia rīkotās akcijas “Virtuālā ekskursija” ietvaros Valsts probācijas dienests rīkoja tiešsaistes pasākumu, kurā skolēniem bija iespēja iepazīt daudzveidīgo probācijas speciālista profesiju. Tā bija virtuālā ekskursija, kuras laikā Valsts probācijas dienesta eksperti iepazīstināja ar savu darba ikdienu un darba specifiku. Ekskursijas laikā bija arī tikšanās ar probācijas speciālistiem, kas pastāstīja par savu darba pieredzi izaicinājumiem un sasniegumiem, kā arī atbildēja uz visiem interesējošiem jautājumiem. Ekskursijas dalībniekiem bija iespēja uzzināt arī par taisnīguma atjaunošanas filozofiju, izlīguma procesu un brīvprātīgo darbu Valsts probācijas dienestā.

07 Sep 2021
      

  Šajā mācību gadā Tukuma 2. vidusskola skolēniem piedāvās 17 interešu izglītības programmas un apakšprogrammas, t.i., vienas programmas dalījumu pa vecumposmiem vai priekšzināšanu grupām, kā arī ņemot vērā iespējamo pieprasījumu un maksimālo atļauto skolēnu skaitu vienā grupā. Šī gada pulciņu piedāvājums ir veidots, gan vadoties no vecāku anketēšanas, izvērtējot savu bērnu intereses un vajadzības, gan arī ņemot vērā skolas resursus un iespējas. 
  Apzināmies, ka skolēniem ir vēl daudz un dažādu interešu, tāpēc šajās jomās aicinām pilnveidoties citās mūsu pilsētas izglītības iestādēs, kuras īsteno ļoti daudzveidīgas programmas, kuras saistītas arī ar vecāku aptaujā minēto. Tāpēc ieskatieties Tukuma Mūzikas skolas, Tukuma Sporta skolas, Tukuma Mākslas skolas, Tukuma Deju skolas piedāvājumos! Iesakām izmantot arī dažādu nevalstisko organizāciju piedāvājumus, kuri aptver visdažādākās skolēnu intereses un vajadzības.

26 Aug 2021
      

Ar aizejošās vasaras saules stara zīmuli,

Ar krāsainā rudens lietus lāšu otu

Skolas burtnīcā ierakstām 1.septembri

Un kopā iekrāsojam jauno mācību gadu!

2021./2022. mācību gadu sāksim 1. septembrī,

sekojot līdzi laika prognozei: