10 Jan 2018
      

  Otrdien, 9.janvārī, aktīvākajiem mūsu skolas 10.-12. klašu skolēniem sadarbībā ar Tukuma jauniešu centru bija iespēja iesaistīties projekta „Jauniešu un politikas veidotāju dialogs Tukuma novadā” pirmajā aktivitātē – seminārā par līdzdalību.

  Šāds seminārs otrdien notika arī Tukuma Raiņa ģimnāzijā un Zemgales vidusskolā. Seminārs bija par līdzdalību un jauniešu līdzdalības iespējām Tukuma novadā. To organizēja biedrība “Creative Minds for Culture” sadarbībā ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi un Tukuma novada Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru.

  Sākumā iepazināmies ar to, kas ir līdzdalība, kādi ir tās veidi un iespējas un kā tā izpaužas ikdienā. Pēc tam jaunieši apvienojās tādās kā interešu grupiņās (vienā grupā cilvēki ar līdzīgām interesēm un hobijiem). Katra grupa izgatavoja plakātu, kurā aprakstīts un shematiski attēlots tas, kas, viņuprāt, būtu vērts ieviest Tukuma novadā un kas mums, Tukuma jauniešiem, ir nozīmīgs. 

08 Jan 2018
      

  

   2018.gada 9.janvārī Tukuma 2.vidusskolā plkst. 9.40 notiks informatīvais seminārs par līdzdalību un jauniešu līdzdalības iespējām Tukuma novadā. Semināru organizē biedrība “Creative Minds for Culture” sadarbībā ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi un Tukuma novada Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru. Semināru mērķis ir pilnveidot Tukuma novada jauniešu zināšanas par līdzdalības veidiem un iespējām, motivējot jauniešus aktīvākai līdzdalībai Tukuma novadā.

22 Dec 2017
      

  Šī gada 20. decembrī, rīta pusē, mūsu skolas skolēni un skolotāji piedalījās labo darbu akcijā “Ziemassvētku dziesmu, dzejoļu, piparkūku un vēlējumu reiss”, kura idejas autores ir skolotājas Skaidrīte Prancāne un Ilze Grigore. Tā laikā tukumniekus, kuri mēroja ceļu no centra uz Jauntukumu un Lauktehniku, sagaidīja mūsu skolas rūķi, kuri tos iepriecināja ar skanīgām Ziemassvētku dziesmām, piparkūkām un laba vēlējumiem svētkos visa ceļa garumā.

  Cilvēku emocijas bija dažādas, tomēr ne visi tās izpauda. Taču pasažieru vidū bija arī tādi, kuri pēc brauciena mums pateica paldies par svētku sajūtu radīšanu un visu brauciena laiku smaidot baudīja dziesmas un jauko atmosfēru, kuru radīja daļa no skolas koristiem, skolotāju Ērikas Bogatajas un Viļņa Prancāna pavadījumā, kā arī mēs - skolēnu domes pārstāvji kopā ar skolotāju Ievu Feldbergu.

20 Dec 2017
      

   2017.gada 18.decembrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mūsu skolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums, lai veicinātu 5.-6.klašu skolēnu karjeras izvēli atbilstoši viņu stiprajām pusēm un darba tirgus vajadzībām, iepazīstot ķīmijas, fizikas u.c. dabaszinātņu profesijas un to iespējas nodarbinātības jomā.

   Nodarbības gaitā skolēni izzināja, kuras profesijas atbilst dabaszinātņu jomai, noskaidrojot, kur tās var apgūt, kam pievērst uzmanību, mācoties skolā fiziku, ķīmiju, dabaszinības u.c. mācību priekšmetus un kur šo profesiju pārstāvjiem ir iespējams strādāt.

20 Dec 2017
      

  2017.gada 6.decembrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mūsu skolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums, lai veicinātu 8.klašu skolēnu karjeras izvēli atbilstoši viņu stiprajām pusēm un darba tirgus vajadzībām.

  Nodarbības gaitā skolēni guva informāciju par šobrīd aktuālām un izzūdošām profesijām, par bīstamām un neparastām profesijām. Dažādās aktivitātēs skolēni kopā ar nodarbību vadītāju – karjeras konsultanti Agitu Šmitiņu izzināja karjeras jautājumus no dažādiem skatu punktiem un atklāja iespējamos soļus karjeras attīstības procesā, kā arī pārrunāja un diskutēja par to, kā apzināt savas stiprās puses un kā tās saistīt ar karjeras vajadzībām, karjeras plānošanu, lēmumu pieņemšanu šajā vecumposmā.