10 Sep 2014
      

Atceroties Baltijas ceļa 25.gadadienu, pēc Valsts Izglītības satura centra aicinājuma tiek rīkots pasākumu cikls Tukuma skolām “Tukuma ceļš Baltijas valstu vienotībai”, lai sekmētu skolēnu izpratni par notikumiem, kas risinājušies 3.atmodas laikā, vienojot vairāk nekā miljons Baltijas valstu iedzīvotājus.

Š.g.11.septembrī plkst.13.00 – 5.-12.klašu skolēni kopā ar pedagogiem tiek aicināti sadoties rokās Tukuma pilsētas ielās, veidojot simbolisku vienotības ķēdi. Plkst.13.30 – dalībnieki tiek aicināti pulcēties Brīvības laukumā uz vienojošu pasākumu, lai kopīgi nodziedātu J.Norviļa dziesmu “Daugav’s abas malas” ar Raiņa vārdiem, tādējādi ieskandinot arī Dzejas dienu aktivitātes. Pēc tam plkst.14.00 – Tukuma muzeja Pils tornī interesentiem plānota tikšanās ar Baltijas ceļa dalībniekiem, ieklausoties viņu atmiņu stāstos.

28 Aug 2014
      

    Nereti ir tā, ka skolēnam nav īsti labs kontakts ar skolotāju, viņš ir kavējis skolu, pēc stundām nav spēka sēdēt konsultācijās vai arī ir citas nodarbības – rezultātā kādā no mācību priekšmetiem skolēnam ir vāji rezultāti. Ko darīt? Meklēt privātskolotāju? Tas dārgi maksā un varbūt nemaz nav pieejams. Palīdzēt var digitālais mācību līdzeklis - portāls uzdevumi.lv

Iekļaušanās mācību procesā gada sākumā

Atgriežoties klasē pēc vasaras brīvdienām, skolēniem grūtības sagādā atcerēties pagājušajā gadā apgūto vielu. Ja zināšanas nav bijušas pienācīgi nostiprinātas, tad parādās robi, kurus ir ļoti svarīgi aizpildīt, citādi tālākās mācības nebūs veiksmīgas un skolēna sekmes pasliktināsies.

Uzdevumi.lv palīdz atrisināt šo problēmu - portālā skolēnam ir iespējams patstāvīgi atkārtot mācību vielu visos svarīgākajos priekšmetos un visās klašu grupās, neatkarīgi no tā, kurā klasē mācās Jūsu bērns.

24 Aug 2014
      

Lai sakrātā saules gaisma
Man palīdz ik dienu, ik brīdi
No iesāktā nenovērsties
Un vienmēr teikt možu „Labrīt!”

2014./2015.m.g. uzsāksim  pirmdien, 1.septembrī!

  •  9.40 - pulcējas klasēs pie savas klases audzinātājas (pēc saraksta), tad dodas uz svinīgo pasākumu pie skolas (pēc shēmas)
  •  9.50 – 1. un 12.klašu skolēnu gājiens no mazās skolas, pulcēšanās svinīgajam pasākumam pie skolas (vai zālē, ja līst lietus)
  • 10.00 – svinīgais pasākums pie skolas (vai zālē 1. un 12.kl., ja līst lietus)
  •  10.40 - klases stundas (pēc saraksta)

Lai jaunais mācību gads radošu domu un interesantu ideju bagāts !

02 Jūn 2014
      

5. jūnijā plkst. 17.30 sākumskolas zālē notiks 2014./2015. m.g. 1. klašu vecāku tikšanās. Sīkāka informācija pa telefonu 63125544.

 

09 Mai 2014
      

Pirmdien, 12.maijā plkst. 13:00 pie Tukuma 2.vidusskolas pieastās DPA augsto tehnoloģiju centra SQUALIO velotūres “Meklējam IT talantus Kurzemē” dalībnieki, kuri dodas braucienā uz Kurzemes reģiona izglītibas iestādēm. Velotūre starts tiks dots tās pašas dienas rītā Rīgā pie LU galvenās ēkas, Raiņa bulvārī 19. Šīs tūres laikā SQUALIO valdes loceklis Sandis Kolomenskis kopā velokomandas DPA Cycling Team sportistiem mēros ceļu no Rīgas līdz Ventspilij – no Latvijas Universitātes līdz Ventspils augstskolai, piestājot Tukumā un Talsos, lai informētu skolēnus par IT nozares perspektīvām, iedrošinātu jauniešus veidot Start – up aktivitātes reģionos. Papildus informācijai par IT nozares perspektīvām Latvijas kontekstā, skolēni tiks iepazīstināti arī ar drošību internetā un profesionālās riteņbraukšanas komandu DPA Cycling Team.