07 Sep 2016
      

Devīze: “Padod bumbu!” – Olimpiskā sporta veida – volejbola popularizēšana.
Olimpiskās dienas mērķis: dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu.
Olimpiskās dienas dalībnieki: Tukuma 2. vidusskolas skolēni, viņu vecāki, skolotāji un citi skolas darbinieki. Katrai klasei jābūt vienotos tērpos. Tēma: volejbols.

06 Sep 2016
      

Sestdien, 10.septembrī,  plkst.10.00  skolas stadionā Tēvu dienas SPORTA SACENSĪBAS  “Sporto kopā ar tēti!”

Sacensībās piedalās ikviens Tukuma 2.vidusskolas skolēns kopā ar savu tēti.

Ierašanās sporta apģērbā un apavos. Sacensības noteik neatkarīgi no laika apstākļiem.

Līdzi ņemt arī mammu un pārējos ģimenes locekļus kā līdzjutējus un  lielisku noskaņojumu, lai sestdienu pavadītu sportiskā noskaņojumā kopā ar savu un citām ģimenēm.

31 Aug 2016
      

3.-4. klasēm  izzinošā sporta diena  “Sasveicinies ar 21. augustu!”

21. augusts – Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas 25.gadadiena.

 • 8.40 – skolēnu pulcēšanās kabinetos pie klašu audzinātājām
 • 9.00 – pasākuma atklāšana skolas stadionā un izzinošas aktivitātes 12 kontrolpunktos ap skolu.
 • Pēc pasākuma (~ 11.10)  – pusdienas skolas ēdnīcā.

5.-12. klasēm  komandu saliedēšanas sporta diena

 • 5.-8. klasēm plkst. 8.15 – pulcēšanās Tukuma Sporta skolas stadionā, Kuldīgas ielā 74.
 • Sporta aktivitātes ilgs līdz plkst. 11.00
 • 9.-12.klasēm plkst. 10.45 – pulcēšanās Tukuma Sporta skolas stadionā, Kuldīgas ielā 74.
 • Sporta aktivitātes ilgs līdz plkst. 13.30

Nepieciešams sporta apģērbs un apavi!

26 Aug 2016
      

2016./2017.m.g. uzsāksim  ceturtdien, 1.septembrī!

 • 9.40 - pulcēšanās savās klasēs (pēc saraksta), tad došanās uz svinīgo pasākumu pie skolas.
 • 9.50 – 1. un 12.klašu skolēnu gājiens no mazās skolas, pulcēšanās svinīgajam pasākumam pie skolas (vai zālē, ja līst lietus)
 • 10.00 – svinīgais pasākums pie skolas  (vai zālē 1. un 12.kl., ja līst lietus)
 • 10.40 - klases stundas pie savas klases audzinātājas (pēc saraksta)

Šajā mācību gadā turpināsim iedzīvināt skolas vērtības:

 LĪDZATBILDĪBA. SADARBĪBA. IZAUGSME. 

08 Jūn 2016
      

Tukuma 2. vidusskola uzņem audzēkņus 2016./2017. m.g.  1. - 12. klasē

Skola piedāvā apgūt 3  izglītības programmas: