28 Sep 2017
      

   Tukuma 2. vidusskola ir piekritusi  iesaistīties starptautiskā projekta IWB-Labs (Internationalization of Work Based Learning in Agribusiness Sector) aktivitātēs. Tajā jau piedalās Latvijas, Spānijas, Slovākijas un Itālijas organizācijas, kas cieši saistītas ar topošo agrobiznesa speciālistu izglītošanu un pieredzējušu lauksaimnieku profesionālo pilnveidi. Projekta vadošais partneris ir no Itālijas, bet LLU (Latvijas Lauksaimniecības universitāte) pārstāv mūsu valsti. Šis starptautiskais projekts piedāvā pieeju, kurā mācību process balstās uz darba vidi. Jauniešiem projekts sniedz iespēju izglītības iestādē iegūtās agrobiznesa zināšanas un prasmes pilnveidot virtuālā praksē ārvalstu agrobiznesa uzņēmumos, iepazīt pašmāju un ārzemju veiksmīgāko uzņēmēju pieredzi, bet lauksaimniekiem- reklamēt sevi starptautiskā vidē. 

22 Sep 2017
      

 

Otrdien, 12. septembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Latvijas Ekoskolu apbalvošana, kurā tika apbalvotas tās skolas, kuras aktīvi iesaistās  vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē. Arī Tukuma 2. vidusskola ieguva  Zaļo diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu. Ceremonijas laikā skolēniem bija  iespēja  uzzināt  citu Ekoskolu  veiksmes piemērus un aktivitātes, kuras tās īstenoja gada laikā, piedaloties Ekoskolu programmā.

01 Sep 2017
      

1.-4.klasēm

 • 9.00 – skolēnu pulcēšanās kabinetos pie klašu audzinātājām
 • 9.30 – pasākuma atklāšana skolas stadionā un stafetes ar staciju maiņu.
 • Pēc pasākuma (~ 12.00)  – pusdienas skolas ēdnīcā.

 

 

5.-12.klasēm

 • 5.-6.klasēm plkst. 8.30 – pulcēšanās Tukuma Sporta skolas stadionā, Kuldīgas ielā 74, un
  SPORTA DIENAS ATKLĀŠANA.
  Sporta aktivitātes stafetes skrējiens – šķēršļu josla, virves vilkšana, pionierbols – volejbola paveids) ilgs līdz plkst. 11.00
 • 7.-8.klasēm plkst. 8.30 – pulcēšanās Tukuma Sporta skolas stadionā, Kuldīgas ielā 74, un
  SPORTA DIENAS ATKLĀŠANA.
  Sporta aktivitātes (stafetes skrējiens – šķēršļu josla, virves vilkšana, volejbols, futbols, spēka vingrinājumi) ilgs līdz plkst. 11.00
 • 9.-12.klasēm plkst. 10.50 – pulcēšanās Tukuma Sporta skolas stadionā, Kuldīgas ielā 74, un
  SPORTA DIENAS ATKLAŠANA.
  Sporta aktivitātes (stafetes skrējiens – šķēršļu josla, virves vilkšana, volejbols, strītbols, spēka vingrinājumi) ilgs līdz plkst. 14.00

Nepieciešams sporta apģērbs un apavi.

 

Atbildīgie pedagogi

25 Aug 2017
      

Jau atkal tik tuvu, tuvu ir rudens – 

Pienācis klāt ar pīlādžiem sārtiem,

Ar dāliju ziedu ugunskuriem,

Ar zirnekļu austajiem tīmeklīšiem,

Ar miglas vāliem pelēcīgiem...

/Ārija Āre/ 

 

 

 

 • 9.40 - pulcēšanās savās klasēs (pēc saraksta),tad došanās uz svinīgo pasākumu pie skolas.
 • 9.50 – 1. un 12.klašu skolēnu gājiens no mazās skolas, pulcēšanās svinīgajam pasākumam pie skolas (vai zālē, ja līst lietus)
 • 10.00 – svinīgais pasākums pie skolas(vai zālē 1. un 12.kl., ja līst lietus)
 • 10.40 - klases stundas pie savas klases audzinātājas (pēc saraksta)

Kabinetu sadalījums klases stundai

16 Aug 2017