03 Sep 2018
      

Kas piedalās?

 • 1.– 12. klašu skolēni. Katra klase ierodas savā noformējumā.

Kur un cikos notiek?

 • 1.– 4. klašu skolēniemTukuma 2.vidusskolas stadionā
  • Pulcēšanās plkst. 10.00
  • Pasākuma sākums  plkst. 10.30
  • Pasākuma ilgums līdz plkst. 12.30
 • 5. – 11. klašu skolēniemTukuma Sporta skolas stadionā
  • Pulcēšanās plkst. 9.30
  • Pasākuma sākums plkst.10.00
  • Pasākuma ilgums līdz plkst.13.00

Kas organizē?

Skolotāji, klašu audzinātāji, 12.klašu skolēni

31 Aug 2018
      

Ir atkal septembris. 
Tāds rudenīgi saulains
Ar ziedu krāsainību, 
Miglainiem rītiem.
Mēs atkal veram savas 
Skolas durvis …
Un ejam pretī daudz kam nezināmam

 

 

 • 9.40 - pulcēšanās savās klasēs (pēc saraksta), tad došanās uz svinīgo pasākumu pie skolas.
 • 9.50 – 1. un 12.klašu skolēnu gājiens no mazās skolas, pulcēšanās svinīgajam pasākumam pie skolas (vai zālē, ja līst lietus)
 • 10.00 – svinīgais pasākums pie skolas (vai zālē 1. un 12.kl., ja līst lietus)
 • 10.40 - klases stundas pie savas klases audzinātājas (pēc saraksta)

22 Jūn 2018
      

   Kā dāvana Tukuma 2.vidusskolas 50 gadu jubilejā, noslēgumam tuvojas arhitektu biroja “MARK arhitekti” izveidotais skolas pārbūves projekts 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" ietvaros. Tā ir iespēja īstenot skolas vīziju “Mācīt un mācīties radoši, prasmīgi un ieinteresēti modernizētā un atvērtā skolas vidē”.

Renovācijas laikā darbu turpināsim visi kopā citās telpās Tukumā.

2018./2019. mācību gadā Tukuma 2.vidusskola darbu turpina bez izmaiņām.

Tukuma 2.vidusskolas direktore Anita Locāne

12 Jūn 2018
      

Skola piedāvā apgūt 3  izglītības programmas:

 • VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIRZIENA PROGRAMMU (KODS 31011011)

 Raksturojošie mācību priekšmeti: latviešu valoda, angļu valoda, ētika, filozofija, psiholoģija (programmu pilnībā skatīt šeit)

 •  VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS MATEMĀTIKAS, DABASZINĪBU UN TEHNIKAS VIRZIENA PROGRAMMU(KODS 31013011)

 Raksturojošie mācību priekšmeti: matemātika, fizika, programmēšanas pamati, (programmu pilnībā skatīt šeit)

Skola piedāvā

 • apgūt daudzveidīgas interešu izglītības programmas;
 • iegūt autovadītāja apliecību.

Uzņemšana 10.klasē no 18.jūnija.

Iestājoties jāiesniedz šādi dokumenti (jāuzrāda oriģināli):

 • apliecību par pamata izglītību kopija, uzrādot orģinālu;
 • sekmju izraksta kopija, uzrādot orģinālu;
 • skolēna medicīniskā karte (Nr.026/u);
 • vecāka iesniegums (pieejams t2v.lv).

Iesniedzot dokumentus jāuzrāda skolēna dzimšanas apliecība.

Uzziņas 63124383 (kanceleja)

04 Jūn 2018
      

 

 

 • Skolas beigšanas pasākums 12.klasēm š.g.
  8.jūnijā plkst. 18.00.

 • 9.klašu izlaidums š.g. 15.jūnijā plkst. 16.00.