20 Dec 2017
      

  Jau septīto gadu pēc kārtas mūsu skolas skolēni piedalās AAS "Piejūra" organizētajā zīmējumu konkursā, kurā šī gada tēma "Mana pilsēta, novads gadalaikos". Konkursam tika iesūtīti 224 darbi, pārstāvot Tukuma, Engures, Dundagas, Jaunpils, Kandavas, Talsu, Rojas, Mērsraga novada un Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes.

 Mūsu skolas 9.a klases skolnieču Lauras Čikstes un Zanes Sprēdes zīmējumi un Kristiānas Lienes Penkas apraksts iekļauts 2018.gada kalendārā. Paldies skolotājai Dacei Pelcei par skolēnu rosināšanu šim darbam un par padomiem to veiksmīgākā tapšanā! No skolas konkursam tika iesniegti arī Sofijas Mironovas, 4.c, Loretas Elvigas, 5.b, Paulas Šveideres, 5.c, Artūra Afoņina, 7.a, Nila Patrika Aglonieša, 7.a, Andreja Andrejeva, 7.c, renātes Pavlovas, 9.a, Kristiānas Lienes Penkas, 9.a un Rainera Jēgera, 9.a, darbi.

18 Dec 2017
      

07 Dec 2017
      

 30. septembrī mūsu skolā viesojās Mārtiņš Krancis, #NavLimiti aizsācējs, un savā runā iedvesmoja mūsu skolas skolēnus. Mārtiņš saka: „#NavLimiti ir kustība, kuras mērķis ir iedvesmot cilvēkus darīt vairāk, lai viņi uzdrošinātos dzīvot tādu dzīvi, kādu viņi patiesi vēlas!”

   Pēc lekcijas sajūsmā bija visi! Mārtiņš 10.klašu un 12.b klases skolēniem deva ļoti lielu vielu pārdomām. Notici sev, sapņo, cīnies – tās ir trīs lietas, uz kurām viņš aicina kocentrēties, lai sasniegtu visas virsotnes.

   Jau pašā sākumā, pirms lekcijas, viņš ar mūzikas palīdzību radīja neformālu gaisotni, kas mums, jauniešiem, ir ļoti svarīgi. Tādā veidā informācija tiek uztverta citādi, labā nozīmē. Pozitīvais bija tas, ka šī lekcija ievērojami atšķīrās no citām. Tā nebija standarta lekcija ar prezentāciju un „Pareizā, nepareizā” mācīšanu. Viss bija dabiski, interesanti, aizraujoši. 40 minūšu laikā viņš mums paguva izstāstīt savu dzīves stāstu un to, kā viņš nonācis pie šīm trim vienkāršajām pamācībām: notici, sapņo, cīnies.

04 Dec 2017
      

 

Pateicamies mežizstrādes uzņēmumam “Stiga RM”,

kurš sadarbībā ar uzņēmumu “Druva Food”,

sarūpēja mūsu skolas skolēniem

Ziemassvētku ieskaņas pārsteigumu –

garšīgos saldējumus!

 

 

24 Nov 2017
      

   2017.gada 24.novembrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Tukuma 2.vidusskolā viesojās stikla pūtēji no Ventspils, lai 1.-2.klašu skolēnus iepazīstinātu ar Latvijā reto stikla pūtēju amatu.

   Stikla apstrādes meistari Andrejs Virbulis un  Artūrs Rožinskis stāstīja un demonstrēja, kā šī amata pratēji veido  stikla izstrādājumus. Viņi ir Latvijā vienīgie stikla plastikas meistari, kuri piedāvā ieskatīties sava amata noslēpumos un arī pašam izmēģināt stikla pūšanas amata prasmes. Šo amatu šobrīd Latvijā var apgūt tikai pie meistariem darbnīcās.  

   Skolēni varēja izmēģināt stiklu pūst paši un skatīties, kā to dara stikla pūšanas meistars. Pasākuma gaitā varēja tikt pie stikla izstrādājumu balviņām, atbildot uz dažādiem jautājumiem par stiklu, tā vēsturi, izgatavošanas procesu un par pašu stiklu kā materiālu – kur un no kā tas veidots, kā izmantot.