03 Nov 2017
      

  Šogad vienlaikus ar vairāk kā 3000 Tukuma, Engures un Jaunpils bērniem un jauniešiem arī mūsu skolas skolēni iepazinušies ar sava un kaimiņu novada darba tirgu un profesijām, piedalījušies ekskursijās, konkursos, tematiskajās nodarbībās un citās aktivitātēs. Kopumā Tukuma, Engures, Jaunpils novadā Karjeras nedēļas laikā notika daudz pasākumu gan skolās, gan ārpus tām, lai paplašinātu pirmsskolas vecuma bērnu un skolēnu redzesloku par profesiju daudzveidību un lai palīdzētu jauniešiem savas karjeras izvēlē pirms tālākās izglītības uzsākšanas.

30 Okt 2017
      

1.-4.klašu vecākiem: 

1.novembrī plkst.18.00 interaktīva nodarbība vecākiem "Iekāp skolēna kurpēs!":

1) 18.00-18.40 izvēlētā nodarbība konkrētā klašu grupā (pieteikšanās elektroniski https://goo.gl/forms/EnQHd3oYh4zLrs0I2 )

2) ~18.50 tikšanās ar skolas vadības komandu aktu zālē un pārrunas par nodarbībām un aktualitātēm skolā.

5.-12.klašu vecākiem: 

2.novembrī plkst.18.00 interaktīva nodarbība vecākiem "Iekāp skolēna kurpēs!":

1) 18.00-18.40 izvēlētā nodarbība konkrētā klašu grupā (pieteikšanās elektroniski https://goo.gl/forms/NA5tQ32VjaaLz4RC2 )

2) ~18.50 tikšanās ar skolas vadības komandu aktu zālē un pārrunas par nodarbībām un aktualitātēm skolā.

Tiekamies Tukuma 2.vidusskolā!

11 Okt 2017
      

  2.oktobrī  uz mūsu skolu bija atbraukuši  ciemiņi – Valsts robežsardzes koledžas absolventi, kuri šobrīd dienē Valsts robežsardzē, t.i., Rīgas pārvaldes Tirdzniecības ostas robežkontroles punktā.

  Viņi iepazīstināja ar robežsarga profesiju, šī darba jomām un pastāstīja, par īpašībām un prasmēm, kādas nepieciešamas, lai kļūtu par labu robežsargu, piemēram, patriotisms, gribasspēks, motivācija, precizitāte, mērķtiecība. Uzzinājām, kādas darba iespējas koledža piedāvā pēc tās beigšanas. Lai iestātos šajā skolā, nepieciešama laba fiziskā sagatavotība, vidējā izglītība, pilngadība, lV pilsonība, nedrīkst būt sodāmība. Skola piedāvā darbu šādās jomās – jūras robežsardze, aviācijā, uz sauszemes, kinologi, var turpināt militāro karjeru un mācīties par virsnieku, sepciālo uzdevumu vienību karavīriem u.tml.

08 Okt 2017
      

     Jau 3. gadu pēc kārtas Tukuma, Engures, Jaunpils novadā no 9. līdz 19. oktobrim notiks Karjeras nedēļas, kuras tēma šogad ir “ES BŪŠU ...”. Šajā laikā bērni un jaunieši dažādos pasākumos skolās un ārpus tām varēs iepazīt sevi un apzināt karjeras izvēles iespējas mūsdienu darba tirgū.

   Piedalīšanās Karjeras nedēļas aktivitātēs dažāda vecuma bērniem un jauniešiem palīdz izprast sevi, iepazīt dažādas profesijas un dod iespēju orientēties sarežģītajā mūsdienu darba tirgū, kurā ir daudz neskaidrību un viss strauji mainās. Tāpēc Karjeras nedēļas piedāvājumi pirmsskolas vecuma bērniem un jaunāko klašu skolēniem sniegs citādu redzējumu par dažādām profesijām gan ieklausoties vecāku un citu skolēnu stāstījumos, gan ciemojoties vietējos uzņēmumos, gan arī iepazīstot un izzinot sevi. Aicinām skolēniem būt aktīviem un piedalīties pasākumos, kuri tiek piedāvāti Karjeras nedēļas ietvaros, savukārt vecākiem un uzņēmējiem būt atsaucīgiem un pretimnākošiem, lai bērni un jaunieši izprastu profesiju pasaules daudzveidību un atklātu iespējas vietējo novadu uzņēmējdarbībā.

02 Okt 2017
      

 

   26.septembrī – Eiropas Valodu dienā – Tukuma 2.vidusskola saņēma Eiropas Atzinības zīmi valodu apguvē. Tukuma 2. vidusskola saņēma apbalvojumu par projektu “Valodas – mūsu bagātība”, kurā skolēniem ir iespēja iepazīties ar Eiropas valodu daudzveidību un attīstīt mijkultūru komunikatīvās kompetences, sazinoties ar skolēniem no visas Eiropas. Kā stāsta projekta koordinatore skolā angļu valodas skolotāja Kristīne Gereiša, projektā ir plānots atrast sadarbības skolu katrā Eiropas valstī, izmantojot Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning iespējas. Šobrīd notiek sadarbība ar 19 skolām, un šajā mācību gadā plānots piesaistīt pārējo Eiropas valstu pārstāvjus. Projektā notiek video konferences, kurās skolēni iepazīstina ar sevi, savām skolām un valodām. Lai atklātu valodu līdzības un atšķirības, skolēni tulko frāzes un teikumus visās iesaistīto valstu valodās.