Skolas bibliotēka un lasītava

 • lielajā skolā: P,O,T,C,Pk 8.00 – 16.00

Bibliotēkā pieejamie krājumi un pakalpojumi:

 • Mācību grāmatu krājums
 • Uzziņu literatūra – enciklopēdijas, rokasgrāmatas, uzziņu krājumi
 • Pedagoģiskā un metodiskā literatūra
 • Daiļliteratūra
 • Periodiskie izdevumi – žurnāli, avīzes
 • Karjeras izvēles materiāli
 • Materiāli par Eiropas Savienību
 • Reklāmas stends
 • 22 darba vietas mācībām un lasīšanai vai zinātniski pētniecisko darbu veikšanai
 • Bibliotēkas stundas
 • Elektroniskais katalogs