Pedagogs

Māc. Priekšmeti

Audzināmā klase

Amats un citi pedagoģiskie pienākumi

Egita

Antone

latviešu valoda, literatūra

11b

 

Olga

Antule

matemātika

   

Sintija

Aumale

sākumskola: latviešu valoda, literatūra, matemātika, angļu valoda, ētika

3b

 

Dina

Baltakmene

krievu valoda

10a

 

Baiba

Beike

angļu valoda

   

Uģis

Bērziņš

programmēšanas pamati

 

Direktora vietnieks informātikas jomā, Tukuma novada informātikas skolotāju MA vadītājs

Sanita

Birzniece

fizika, matemātika 

 

Skolas direktora vietniece mācību darbā 5. -12. kl., Tukuma novada fizikas skolotāju MA vadītāja

Ērika

Bogataja

mūzika, interešu izglītība

   

Renāte

Braumane

sākumskola:ētika, sociālās zinības, dabaszinbības, mājturība un tehnoloģijas

 

 

Ligija

Cīrule

sports, interešu izglītība

8c

 

Aldis

Čākurs

sports

   

Elīna

Delvere

sākumskola: dabaszinības, latviešu valoda, matemātika, mājturība, sociālās zinības

 

 

Liene

Dobele

angļu valoda

5b

 

Ieva Feldberga
vēsture  
 
10b  

Ingrīda

Freimane

latviešu valoda, literatūra, vācu valoda, interešu izglītība

6a

 

Lolita

Garkāja

sākumskola: dabaszinības, latviešu valoda, matemātika, mājturība, sociālās zinības

2c

 

Inese

Gasparoviča

sākumskola: dabaszinības, latviešu valoda, literatūra, matemātika, mājturība

3c

 

Kristīne

Gereiša

angļu valoda

12a

 

Anda

Gleizupa

bioloģija, mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)

7b

 

Ilze

Grigore

matemātika, informātika

9a

 

Velga

Grīnvalde

sākumskola: dabaszinības, mājturība, sociālās zinības, latviešu valoda, literatūra, matemātika, ētika, interešu izglītība

2a

 

Rita

Helviga

informātika

 

 

Guntars

Helvigs

fizika

   

Saiva

Jansone

latviešu valoda, literatūra, mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)

6b

 

Anita

Kairo

datorika, informātika, interešu izglītība

6c

 

Vēsma

Kaņepe

sociālās zinības, interešu izglītība

11a

Tukuma novada sociālo zinību, veselības un vides izglītības skolotāju MA vadītāja

Raita

Kopiņa

skolas bibliotekāre

 

 

Evita

Korna- Opincāne

latviešu valoda, literatūra

 

Direktora vietniece audzināšanas darbā. Tukuma novada audzināšanas darba speciālistu MA vadītāja.

Rita

Krieva

vācu valoda

   

Armands

Krievs

interešu izglītība

   

Natālija

Kroškina

ķīmija, dabaszinības

7a

 

Inese

Ķirke

sports, interešu izglītība

 

 

Lilija

Lācekle

sākumskola: matemātika, latviešu valoda

4a

 

Irēna

Lībeka

skolas bibliotekāre    

Andra

Locāne

krievu valoda

   

Anita

Locāne

 

 

Skolas direktore; Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu direktoru MA vadītāja

Krista 
Mašinska
 
angļu valoda 5c  

Oskars

Mīļais

sports, interešu izglītība

   

Dace

Mustafējeva

ekonomika, interešu izglītība

 

Tukuma novada ekonomikas skolotāju MA vadītāja

Ilze

Pauliņa

kristīgā mācība

 

 

Rudīte

Peipa

mūzika, interešu izglītība

   

Dace

Pelce

vizuālā māksla, kulturoloģija, interešu izglītība,

9c

 

Daiga

Plūksna

matemātika, latviešu valoda, dabaszinības, sociālās zinības

4b

 

Skaidrīte

Prancāne

Latvijas un pasaules vēsture, filozofija, ētika, sociālās zinības, interešu izglītība

9b

Filozofijas, psiholoģijas un ētikas novada skolotāju MA vadītāja

Vilnis

Prancāns

mājturība un tehnoloģijas (zēniem), tehniskā grafika, interešu izglītība

 

Tukuma novada mājturības un tehnoloģiju (zēniem) skolotāju MA vadītājs

Tamāra

Pūpola

bioloģija, dabaszinības

8a

 

Everita

Ratkus

angļu valoda

   

Īra

Rimoviča

latviešu valoda, literatūra, interešu izglītība

8b

 

Kristiāna

Ritenberga

sākumskola: dabaszinības, ētika, latviešu valoda, matemātika, mājturība

2b

Skolotājs logopēds

Gunita

Rosicka

sākumskola: dabaszinības, latviešu valoda, matemātika, mājturība, sociālās zinības

1a

 
Inguna
Rozenberga
 
angļu valoda    

Elīna

Skvorcova

matemātika, latviešu valoda, dabaszinības, sociālās zinības, ētika, datorika

4c

 

Agrita

Stepānova

sports

   

Marija

Ševčenko

krievu valoda

 

 

Santa

Šteinerte

sākumskola:dabaszinības, latviešu valoda, matemātika, mājturība, sociālās zinības,

1b

Direktora vietniece mācību darbā 1. – 4. kl.

Zita

Štrausa

matemātika

12b
 

 

Sņežana

Tišlere

vizuālā māksla, interešu izglītība

 

Tukuma novada vizuālās mākslas skolotāju MA vadītāja

Inita

Trence

skolotājs logopēds

 

 

Kristīne

Upmane

latviešu valoda, literatūra

7c

 
Liene
Vasiļonoka
 
    Socālais pedagogs

Daina

Vizule

ģeogrāfija

   

Zane

Zamberga

psiholoģija

 

Skolas psihologs

Anita

Zeltiņa

sākumskola: dabaszinības, latviešu valoda, matemātika, mājturība, sociālās zinības

3a

 

Krista

Zubova

matemātika, interešu izglītība

5a