Pedagogs

Māc. Priekšmeti

Audzināmā klase

Amats un citi pedagoģiskie pienākumi

Egita

Antone

latviešu valoda, literatūra

10b

 

Olga

Antule

matemātika

   

Sintija

Aumale

sākumskola: latviešu valoda, literatūra, matemātika, angļu valoda, ētika

2b

 

Dina

Baltakmene

krievu valoda, veselības mācība

12a

 

Baiba

Beike

angļu valoda

   

Uģis

Bērziņš

programmēšanas pamati

 

Direktora vietnieks informātikas jomā, Tukuma novada informātikas skolotāju MA vadītājs

Sanita

Birzniece

fizika, matemātika, interešu izglītība

 

Skolas direktora vietniece mācību darbā 7. -12. kl., Tukuma novada fizikas skolotāju MA vadītāja

Ērika

Bogataja

mūzika, interešu izglītība

   

Renāte

Braumane

ētika, sociālās zinības, dabaszinbības, mājturība un tehnoloģijas

 

 

Ligija

Cīrule

interešu izglītība

 

 

Aldis

Čākurs

sports

   

Elīna

Delvere

sākumskola: dabaszinības, latviešu valoda, matemātika, mājturība, sociālās zinības

3b

 

Liene

Dobele

angļu valoda

 

 

Ingrīda

Freimane

latviešu valoda, literatūra, vācu valoda, interešu izglītība

5a

 

Lolita

Garkāja

sākumskola: dabaszinības, latviešu valoda, matemātika, mājturība, sociālās zinības

1c

 

Inese

Gasparoviča

sākumskola: dabaszinības, latviešu valoda, literatūra, matemātika, mājturība

2c

 

Kristīne

Gereiša

angļu valoda

11a

 

Anda

Gleizupa

bioloģija, mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)

6b

 

Ilze

Grigore

matemātika, informātika

8a

 

Velga

Grīnvalde

sākumskola: dabaszinības, mājturība, sociālās zinības, latviešu valoda, literatūra, matemātika, ētika, interešu izglītība

1a

 

Rita

Helviga

informātika

 

 

Guntars

Helvigs

fizika

   

Jeļena

Isajeva

vēsture, sociālās zinības, interešu izglītība

5b

 

Saiva

Jansone

latviešu valoda, literatūra, mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)

12b

 

Evita

Jaunīte-Mīļā

interešu izglītība

   

Anita

Kairo

datorika, informātika, matemātika, interešu izglītība

5c

 

Vēsma

Kaņepe

sociālās zinības, interešu izglītība

10a

Tukuma novada sociālo zinību, veselības un vides izglītības skolotāju MA vadītāja

Raita

Kopiņa

skolas bibliotekāre

 

Skolas bibliotekāre, Tukuma novada skolu bibliotekāru MA vadītāja

Evita

Korna

latviešu valoda, literatūra, interešu izglītība

 

Direktora vietniece audzināšanas darbā. Tukuma novada audzināšanas darba speciālistu MA vadītāja.

Rita

Krieva

vācu valoda

   

Armands

Krievs

interešu izglītība

   

Natālija

Kroškina

ķīmija, dabaszinības

6a

 

Inese

Ķirke

sports, interešu izglītība

9a

 

Lilija

Lācekle

sākumskola, matemātika, latviešu valoda

3a

Direktora vietniece mācību darbā 1. – 6. kl.

Irēna

Lībeka

interešu izglītība

 

Skolas bibliotekāre

Andra

Locāne

krievu valoda

   

Anita

Locāne

ķīmija

 

Skolas direktore; Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu direktoru MA vadītāja

Aiga

Māgure

komerczinības

 

Skolas sekretāre - lietvede

Oskars

Mīļais

sports, interešu izglītība

   

Dace

Mustafējeva

ekonomika

 

Tukuma novada ekonomikas skolotāju MA vadītāja

Ilze

Pauliņa

kristīgā mācība

 

 

Rudīte

Peipa

mūzika, interešu izglītība

   

Dace

Pelce

vizuālā māksla, kulturoloģija, interešu izglītība,

8c

 

Daiga

Plūksna

MAtemātika, latviešu valoda, dabaszinības, sociālās zinības

4b

 

Skaidrīte

Prancāne

Latvijas un pasaules vēsture, filozofija, ētika, sociālās zinības, interešu izglītība

8b

Filozofijas, psiholoģijas un ētikas novada skolotāju MA vadītāja

Vilnis

Prancāns

mājturība un tehnoloģijas (zēniem), tehniskā grafika, interešu izglītība

 

Tukuma novada mājturības un tehnoloģiju (zēniem) skolotāju MA vadītājs

Tamāra

Pūpola

bioloģija, dabaszinības

7a

 

Everita

Ratkus

angļu valoda

   

Īra

Rimoviča

latviešu valoda, literatūra, interešu izglītība

 

 

Kristiāna

Ritenberga

sākumskola: dabaszinības, ētika, latviešu valoda, matemātika, mājturība

1b

Skolotājs logopēds

Gunita

Rosicka

sākumskola: dabaszinības, latviešu valoda, matemātika, mājturība, sociālās zinības

4c

 

Elīna

Skvorcova

matemātika, latviešu valoda, dabaszinības, sociālās zinības, ētika

3c

 

Agrita

Stepānova

sports

   

Marija

Ševčenko

krievu valoda

9b

 

Santa

Šteinerte

sākumskola: datorika, dabaszinības, latviešu valoda, matemātika, mājturība, sociālās zinības; interešu izglītība

4a

 

Zita

Štrausa

matemātika

11b
 

 

Sņežana

Tišlere

vizuālā māksla, interešu izglītība

 

Tukuma novada vizuālās mākslas skolotāju MA vadītāja

Inita

Trence

 

 

Skolotājs logopēds

Marita

Trušina

matemātika, informātika

6c

 

Kristīne

Upmane

latviešu valoda, literatūra

6c

 

Daina

Vizule

ģeogrāfija

   

Zane

Zamberga

psiholoģija

 

Skolas psihologs

Anita

Zeltiņa

sākumskola: dabaszinības, latviešu valoda, matemātika, mājturība, sociālās zinības

2a

 

Krista

Zubova

matemātika, interešu izglītība

   

Aina

Zvirbule

ētika, matemātika