Pedagogs

Audzināmā klase

Mācību priekšmeti

Amats un citi pedagoģiskie pienākumi

Inese Adomena-Matuseviča 5.c Sociālās zinības un vēsture  

Egita Antone

9.c

Latviešu valoda un literatūra

 

Mareks Auniņš   Sports un veselība  

Dina Baltakmene

4.b

Krievu valoda

 

Baiba Beike

 

Angļu valoda

 

Uģis Bērziņš

 

Programmēšana, datorika

Direktora vietnieks informātikas jautājumos, Tukuma novada datorikas un programmēšanas skolotāju MA vadītājs

Sanita Birzniece

 

Matemātika

Skolas direktora vietniece mācību darbā 4. -12. kl.

Ilze Bulaha

 

Sākumskola

Direktora vietniece audzināšanas darbā

Aldis Čākurs

 

Interešu izglītība

 

Iļja Dobahovs   Datorika  

Sanda Eglīte

9.b

 Sociālās zinības, vēsture un sociālās zinātnes, uzņēmējdarbības pamati

 

Ingrīda Freimane

11.a

Latviešu valoda un literatūra

 

Dana Gaile

 

Latviešu valoda un literatūra

 

Inese Gasparoviča

 3.a

Sākumskola

 

Kristīne Gereiša

 

Angļu valoda

 

Ilze Grigore

10.c

Matemātika

 

Ketrīna Grīga   Mūzika  

Velga Grīnvalde

3.c

Sākumskola

 

Rita Helviga

 

Datorika

 

Guntars Helvigs

 

Fizika

 

Agnese Hildebrante

6.b

Matemātika

 

Saiva Jansone

6.c

Latviešu valoda un literatūra

 

Jēgere Linda 5.a Angļu valoda  
Paula Kalniņa   Teātra māksla, publiskā uzstāšanās  

Vēsma Kaņepe

8.a

Fizika, dabaszinības, inženierzinības

Tukuma novada sociālo zinību un ekonomikas skolotāju MA vadītāja

Sintija Kļava 7.c Matemātika  

Inga Kokina

10.b

Matemātika

 

Liene Kokina

2.a

Sākumskola

 

Natālija Kroškina

12.a

Ķīmija

Tukuma novada ķīmijas skolotāju MA vadītāja

Anita Ķimene 2.c Datorika, sākumskola  

Inese Ķirķe

6.a

Pagarinātās dienas grupa

 

Inese Lagzdiņa   Sports un veselība  

Andra Locāne

 

Krievu valoda

 

Anita Locāne

 

Skolas direktore

Tukuma novada skolu direktoru MA vadītāja

Arta Locāne-Āboliņa

5.b

Angļu valoda

Izglītības tehnoloģiju mentors

Krista Mašinska

10.a

Angļu valoda

 

Ilga Migla

 

Vācu valoda

 

Lolita Muča

1.a

Sākumskola

 

Alise Neimane   Dizains un tehnoloģijas  
Ritvars Ozols   Mūzika  

Dace Pelce

 

Vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas 

 

Kristiāna Pelēce

 

 

Skolotājs logopēds

Daiga Plūksna

 3.b

Sākumskola

 

Juliana Potjomkina     Skolotājs logopēds

Vilnis Prancāns

 

Dizains un tehnoloģijas

 Priekšmeta dizains un tehnoloģijas (zēniem) Tukuma novada skolotāju MA vadītājs

Ričards Priedītis   Vēsture, sociālās zinātnes un vēsture  

Everita Ratkus

 

Angļu valoda

 

Linda Reinholde

 7.a

Bioloģija, ģeogrāfija, projekta darbs

 

Īra Rimoviča

8.b

Latviešu valoda un literatūra

Skolas bibliotekāre

Gunita Rosicka

2.b

Sākumskola

 

Artis Rudzītis

 

Sports un veselība

 

Sarma Skujiņa 4.a Latviešu valoda, ģeogrāfija  

Elīna Skvorcova1.b

 

Sākumskola, datorika

 

Agrita Stepanova

 

Sports un veselība

 

Inta Supe

 

Latvijas un pasaules vēsture

 

Aira Šmite

8.c

Matemātika

 

Santa Šteinerte

 

Sākumskola

Direktora vietniece mācību darbā 1. – 3. kl.

Uģis Strauja

 

Interešu izglītība

 

Zita Štrausa

9.a

Matemātika

 

Loana Šulca

 

Filozofija

 

Sņežana Tišlere

 

Vizuālā māksla

Tukuma novada vizuālās mākslas skolotāju MA vadītāja

Anda Upeniece

12.b

Bioloģija

 

Kristīne Upmane

7.b

Latviešu valoda un literatūra

 

Sanita Valdmane

4.c

Dizains un tehnoloģijas, digitālais dizains

 

Liene Vasiļonoka

 

 

Sociālais pedagogs

Zane Zamberga

 

 

Skolas psihologs

Marlēna Zamulovica

 

Interešu izglītība

 

Anita Zeltiņa

1.c

Sākumskola