Pedagogs

Audzināmā klase

Mācību priekšmeti

Amats un citi pedagoģiskie pienākumi

EGITA  ANTONE

6.c

Latviešu valoda un literatūra

 

EVIJA AUNIŅA

1.c

Sākumskola

 

MAREKS AUNIŅŠ

 

Sports un veselība

 

DINA BALTAKMENE

5.b

Krievu valoda

 

BAIBA BEIKE

 

Angļu valoda

 

ZANE BERGMANE

 

Mūzika

 

LĪNA BĒRZIŅA

5.a

Interešu izglītība

Bibliotekāre

UĢIS BĒRZIŅŠ

 

Programmēšana

Direktora vietnieks IT jautājumos, tehnoloģiju mācību jomas koordinators un datorikas un programmēšanas pedagogu līderis novadā

SANITA BIRZNIECE

 

Matemātika

Direktora vietniece mācību darbā 7. -12. kl.

AIGA BLUMBERGA-ĶIMENE

1.b

Sākumskola

 

ILZE BULAHA

 

Matemātika

Direktora vietniece audzināšanas darbā

ZANDA CELITĀNE

4.c

Sports un veselība

 

ALDIS ČĀKURS

 

Interešu izglītība

 

IĻJA DOBAHOVS

 

Datorika

 

AMANDA DZELZE

 

Sociālās zinības un vēsture

 

SANDA EGLĪTE

10.c

Sociālās zinātnes un vēsture

Izglītības metodiķis

INGRĪDA FREIMANE

12.a

Latviešu valoda un literatūra

 

DANA GAILE

8.c

Latviešu valoda un literatūra

 

ILZE GAILE     Izglītības metodiķis

INESE GASPAROVIČA

1.a

Sākumskola

Izglītības metodiķis

KRISTĪNE GEREIŠA

 

Angļu valoda

 

KETRĪNA GRĪGA

 

Mūzika, interešu izglītība

 

ILZE GRIGORE

11.c

Matemātika

 

VELGA GRĪNVALDE

 

Sākumskola

 

ZANE HARTMANE

 

Interešu izglītība

 

RITA HELVIGA

 

Datorika, programmēšana

 

GUNTARS HELVIGS

 

Fizika

 

AGNESE HILDEBRANTE

7.b

Matemātika

 

SAIVA JANSONE

7.c

Latviešu valoda un literatūra

 

VĒSMA KAŅEPE

9.a

Fizika, dabaszinības, inženierzinības, sociālās zinības

Sociālo zinību, veselības mācības, vides izglītības un ekonomikas skolotāju līdere novadā

SINTIJA KĻAVA

4.a

Matemātika

 

LIENE KOKINA

3.a

Sākumskola

 

INGA KOKINA

11.b

Matemātika

 

NATĀLIJA KROŠKINA

10.a

Ķīmija

 

ANITA ĶIMENE

3.c

Sākumskola, datorika

 

INESE ĶIRĶE

7.a

Pagarinātās dienas grupa

 

ANITA LOCĀNE

 

 

Skolas direktore

ARTA LOCĀNE-ĀBOLIŅA

6.b

Angļu valoda

Izglītības metodiķis (digitālais mentors)

KRISTA MAŠINSKA

11.a

Angļu valoda

 

ILGA MIGLA

 

Vācu valoda, angļu valoda, interešu izglītība

 

LOLITA MUČA

2.a

Sākumskola, krievu valoda

 

ALISE NEIMANE

 

Angļu valoda

 

DACE PELCE

 

Vizuālā māksla, kultūra un māksla

 

KRISTIĀNA PELĒCE

 

 

Skolotājs

logopēds

DACE PERERA

 

Mūzika, kultūra un māksla

 

DAIGA PLŪKSNA

4.b

Sākumskola

 

JULIANA POTJOMKINA

 

 

Skolotājs

logopēds

VILNIS PRANCĀNS

 

Dizains un tehnoloģijas, interešu izglītība

Zēnu mājturības un tehnoloģiju pedagogu kopienas līderis novadā

RIČARDS PRIEDĪTIS

 

Vēsture, sociālās zinātnes

 

ZAIGA PURIŅA

 

Pedagoga palīgs

 

EVERITA RATKUS

 

Angļu valoda

 

ĪRA RIMOVIČA

9.b

Latviešu valoda un literatūra, publiskā uzstāšanās

Bibliotekāre

GUNITA ROSICKA

3.b

Sākumskola, krievu valoda

 

INESE RUDZĪTE

12.b

 

Direktora vietniece audzināšanas darbā

ARTIS RUDZĪTIS

 

Sports un veselība, interešu izglītība

 

RINGOLDS RUTKIS

 

Bioloģija, interešu izglītība

 

SARMA SKUJIŅA

8.a

Ģeogrāfija

 

ELĪNA SKVORCOVA

2.b

Sākumskola, datorika

 

AGRITA STEPANOVA

 

Sports un veselība

 

UĢIS STRAUJA

 

Interešu izglītība

 

AIRA ŠMITE

9.c

Matemātika

 

ZANE ŠTĀLA

 

Interešu izglītība

 

SANTA ŠTEINERTE

 

Sākumskola

Direktora vietniece mācību darbā 1. -6. kl.

ZITA ŠTRAUSA

6.a

Matemātika

 

LOANA ŠULCA

 

Filozofija, Latvijas un pasaules vēsture

 

SŅEŽANA TIŠLERE

 

Vizuālā māksla, interešu izglītība

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas koordinatore, vizuālās mākslas pedagogu kopienas līdere novadā

ANDA UPENIECE

10.b

Bioloģija

 

KRISTĪNE UPMANE

8.b

Latviešu valoda un literatūra

 

DACE UPMANE

 

Angļu valoda

 

SANITA VALDMANE

5.c

Dizains un tehnoloģijas

 

NORA VANAGA

 

Interešu izglītība

 

LIENE VASIĻONOKA

 

 

Sociālais pedagogs

JOLANTA VENTLANDE

 

Sociālās zinības un vēsture

 

ZANE ZAMBERGA

 

 

Izglītības psihologs

MARLĒNA ZAMULOVICA

 

Interešu izglītība

 

ANITA ZELTIŅA

2.c

Sākumskola

 

LANA ZUJEVA

 

Kultūra un māksla