Vārds

Uzvārds

Māc. Priekšmeti

Audzināmā klase

Amats un citi pedagoģiskie pienākumi

Egita

Antone

latviešu valoda, literatūra

12b

 

Sintija

Aumale

sākumskola

4b

 

Dina

Baltakmene

krievu valoda

11a

 

Baiba

Beike

angļu valoda

 

 

Uģis

Bērziņš

programmēšanas pamati, informātika

 

Direktora vietnieks informātikas jomā, Tukuma novada informātikas skolotāju MA vadītājs

Sanita

Birzniece

fizika, matemātika 

 

Skolas direktora vietniece mācību darbā 5. -12. kl.

Aiga

Blumberga- Ķimene

sākumskola

1a

 

Ērika

Bogataja

mūzika, interešu izglītība

 

 

Ilze

Bulaha

sākumskola

1c

Direktora vietniece audzināšanas darbā 1. – 4. kl

Ligija

Cīrule

sports, interešu izglītība

5b

 

Aldis

Čākurs

sports

 

 

Liene

Dobele

angļu valoda

6b

 

Daiga

Elpere

kulturoloģija

 

 

Ieva

Feldberga


vēsture  
 

11b

 

Ingrīda

Freimane

latviešu valoda, literatūra, vācu valoda, interešu izglītība

7a

 

Kristīne

Gereiša

angļu valoda

9c

 

Anda

Gleizupa

bioloģija, mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)

8b

 

Ilze

Grigore

matemātika, informātika

10a

 

Velga

Grīnvalde

sākumskola: dabaszinības, mājturība, sociālās zinības, latviešu valoda, literatūra, matemātika, ētika, interešu izglītība

3a

 

Rita

Helviga

informātika

 

 

Guntars

Helvigs

fizika

 

 

Saiva

Jansone

latviešu valoda, literatūra, mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)

7b

 

Anita

Kairo

datorika, informātika, interešu izglītība

7c

 

Vēsma

Kaņepe

sociālās zinības, interešu izglītība

12a

Tukuma novada sociālo zinību, veselības un vides izglītības skolotāju MA vadītāja

Inga

Kokina

matemātika

 

 

Liene

Kokina

Sākumskola, datorika

2c

 

Evita

Korna- Opincāne

latviešu valoda, literatūra

 

Direktora vietniece audzināšanas darbā 5. – 12. kl. Tukuma novada audzināšanas darba speciālistu MA vadītāja.

Rita

Krieva

vācu valoda

 

 

Armands

Krievs

interešu izglītība

 

 

Natālija

Kroškina

ķīmija, dabaszinības

8a

 Tukuma novada ķīmijas skolotāju MA vadītāja

Inese

Ķirke

sports, interešu izglītība

 

 

Lilija

Lācekle

sākumskola

1b

 

Irēna

Lībeka

skolas bibliotekāre

 

 

Andra

Locāne

krievu valoda

 

 

Anita

Locāne

 

 

Skolas direktore; Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu direktoru MA vadītāja

Arta

Locāne- Āboliņa

angļu valoda

6a

 

Krista 


Mašinska
 

angļu valoda

6c

 

Oskars

Mīļais

sports, interešu izglītība

 

 

Lolita

Muča

sākumskola

3c

 

Dace

Mustafējeva

ekonomika, interešu izglītība

 

 

Rudīte

Peipa

mūzika, interešu izglītība

 

 

Dace

Pelce

vizuālā māksla, interešu izglītība,

9c

 

Līga

Pinķe

matemātika

 

 

Daiga

Plūksna

matemātika, latviešu valoda, dabaszinības, sociālās zinības

4b

 

Skaidrīte

Prancāne

Vēsture, filozofija, ētika

10b

 

Vilnis

Prancāns

mājturība un tehnoloģijas (zēniem), tehniskā grafika, interešu izglītība

 

Tukuma novada mājturības un tehnoloģiju (zēniem) skolotāju MA vadītājs

Tamāra

Pūpola

bioloģija, dabaszinības

9a

 

Everita

Ratkus

angļu valoda

 

 

Linda

Reinholde

dabaszinības

 

 

Īra

Rimoviča

latviešu valoda, literatūra, interešu izglītība

9b

 Skolas bibliotekāre

Kristiāna

Ritenberga

sākumskola

3b

 

Gunita

Rosicka

sākumskola

2a

 

Elīna

Skvorcova

matemātika, latviešu valoda, dabaszinības, sociālās zinības, ētika, datorika

4c

 

Agrita

Stepānova

sports

 

 

Marija

Ševčenko

krievu valoda

 

 

Aira

Šmite

matemātika

4c

 

Santa

Šteinerte

sākumskola

2b

Direktora vietniece mācību darbā 1. – 4. kl.

Zita

Štrausa

matemātika

5a
 

 

Sņežana

Tišlere

vizuālā māksla, interešu izglītība

 

Tukuma novada vizuālās mākslas skolotāju MA vadītāja

Inita

Trence

skolotājs logopēds

 

 

Kristīne

Upmane

latviešu valoda, literatūra

8c

 

Liene


Vasiļonoka
 

 

 

Socālais pedagogs

Daina

Vizule

ģeogrāfija

 

 

Zane

Zamberga

psiholoģija

 

Skolas psihologs

Anita

Zeltiņa

sākumskola

4a