Juridiskā adrese:

  • Raudas iela 16, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Skolas e-pasts:

  • 2.vidusskola[at]tukums.lv

Skolas direktore Anita Locāne:

  • tālr. 29357413
  • e-pasts: Anita.Locane[at]tukums.lv

Tālruņi saziņai: 

  • Lietvedība                                        62602925
  • Direktora vietnieki                          62602909
  • Skolas māsa                                  62602903
  • Sociālais pedagogs                        62602924
  • Ēkas dežurants (1.-4.kl. garderobe) 62602853