Administrācija:
Direktore: Anita Locāne, tālr. 63123084

 • Direktora vietniece mācību darbā (5. - 12. kl.): Sanita Birzniece, tālr. 63123086
 • Direktora vietniece mācību darbā (1. - 4. kl.): Santa Šteinerte, tālr. 63123086
 • Direktora vietniece audzināšanas darbā (5.- 12. kl.): Evita Korna-Opincāne, tālr. 63124198
 • Direktora vietniece audzināšanas darbā (1. - 4. kl.): Ilze Bulaha, tālr. 63124198
 • Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā: Juris Visockis, tālr. 63124501
 • Direktora vietnieks informātikas jautājumos: Uģis Bērziņš, tālr. 63124198

 

 • Sociālais pedagogs: Liene Vasiļonoka, tālr. 63123115
 • Skolas māsa: Gunita Rozenbauma, tālr. 63123687
 • Psihologs: Zane Zamberga, tālr. 63125544
 • Logopēds: Inita Trence

Adrese:

 • Lielā skola: Raudas iela 16, Tukums, LV-3101 (Kanceleja - 63124383; Skolotāju istaba - 63123785),  e-pasts:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 • Sākumskola: Spartaka iela 2a, Tukums, LV-3101 (63125544)