Tradīcijas Tukuma 2. vidusskolā:

 • Zinību diena
 • Dzejas dienām veltīti pasākumi
 • Drošības dienas
 • Skolēnu pašpārvaldes priekšvēlēšanu kampaņa, tikšanās ar vēlētājiem, vēlēšanas
 • 1.,5.,10. klašu iepazīšanās pasākumi un uzņemšana kolektīvā
 • Skolotāju dienas pasākumi
 • SMF prezentāciju pasākums
 • Mārtiņdienas pasākumi un gadatirgus
 • Valsts svētkiem (Lācplēša dienai, 18.Novembrim, 4.maijam) veltīti pasākumi
 • Pārgājienu, ekskursiju, veselības un sporta dienas
 • Ziemassvētku pasākumi
 • Valentīndienas pasākumi un popiela
 • Žetonu vakars jeb sudraba gredzenu balle 12. kl.
 • Tematiskās nedēļas - Raibā nedēļa pirms Lieldienām u.c.
 • Pavasara kross
 • Mātes un Ģimenes dienas pasākumi
 • 4. klašu izlaidums - atvadas no mazās skoliņas
 • Skolas atzinības rakstu pasniegšanas pasākums 
 • Pēdējās mācību stundas zvans un izlaidumi 9. un 12. klasēm
 • Piedalīšanās Tukuma pilsētas svētkos
 • Sacensības "Sportiskākā klase" (katru mācību gadu dažādos sporta veidos) 9.-12.kl.
 • Tematiskās Tukuma muzeja ceļojošās izstādes skolā
 • Tematiskie konkursi
 • Mācību priekšmetu nedēļas
 • Piedalīšanās interešu izglītības skatēs un konkursos Tukuma novadā, Zemgales novadā un valstī
 • Piedalīšanās Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos