Tukuma 2.vidusskola būvēta no 1966.gada līdz 1969.gadam kā tipveida skola 1024 skolēniem un uzsākusi darbu kā skola ar divām apmācības valodām 1969.gada 1.septembrī.

Līdz 1993.gadam un kopš 1997.gada tā ir lielākā rajona vidusskola.
Līdz 1993.gadam skolai bija arī internāts ar 120 vietām.
Kopš 1971.gada skolā māca autoekspluatāciju un skolēniem ir iespēja iegūt „B” un „C1” autovadītāju apliecības.
1993.gadā skola reorganizēta par skolu ar latviešu mācību valodu, 1998.gadā skolai piešķirta ēka Spartaka ielā 2a sākumskolas klašu izvietošanai.
 

Skolas direktori:

Roberts Vaļums (1969. – 1972.)
Jevgeņija Poduhoviča (1972. – 1978.)
Pēteris Kokins (1978. – 1983.)
Vilis Seleckis (1983. – 1987.)
Juris Celmiņš (1987. – 1989.)
Mihails Zaharenko (1989. – 1993.)
Ināra Kravale (1993.- 2014.)

Skola realizē 4 izglītības programmas:

• vispārējās pamatizglītības programmas, kods 21011111,
• vispārējās vidējās izglītības programmas humanitārā un sociālā virziena (cilvēkzinības), kods 31012211,
• vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošā virziena, kods 31011011,
• vispārējās vidējās izglītības programmas profesionāli orientētā virziena (komerczinības), kods 31014111,

Skolēniem ir iespēja darboties 19 interešu izglītības programmās, iznāk skolas avīze „Spogulis”.